#

Onderwijscampus Noordoostpolder Emmeloord

Lees meer
Locatie
Emmeloord
Status
Programma

Procesmanagement onderwijscampus

Kenmerkend

Leren, technologie, cultuur en sport komen bij elkaar in deze campus

De visie op de onderwijs­campus is: het wordt een veilige, duurzame en aantrekkelijke (leer)omgeving waar technologie & innovatie, kunst & cultuur, sport & bewegen samenkomen.

Wij ondersteunen als kwartiermaker de gemeente Noordoostpolder en de scholenbesturen van Emelwerda College en VariO bij de ontwikkeling van de onderwijscampus voor de regio.

Door de brede samenwerking van de partners met onderscheidende identiteiten wordt samen met elkaar en de omgeving gewerkt aan de regiocampus waar leren, technologie, cultuur en sport samenkomen en de jongeren uit de regio aan hun toekomst kunnen werken.

Het samen bouwen aan nieuwe huisvesting biedt vele voordelen ten opzichte van het renoveren van de verouderde schoolgebouwen op de huidige locaties. Het gemeenschappelijke doel is om het voortgezet onderwijs in Emmeloord weer passende huisvesting te bieden. Hiermee wordt bedoeld: efficiënt, toekomstbestendig, uitwisselbaar en onderwijskundig eigentijds. De meerwaarde van één gezamenlijke campuslocatie is de mogelijkheid tot vergaande ruimtelijke, organisatorische en onderwijskundige samenwerking tussen de scholen alsook met andere partners.

logos_gemeente_nop_emelwerda_vario.jpg

Kwartiermaker

Wij ondersteunen als kwartiermaker de partijen met het opstellen van de gezamenlijke belangen, bijdragen en visie. Daarnaast hebben wij alle aspecten in kaart gebracht die nodig zijn om een weloverwogen en doordachte keuze te maken voor een campusopzet, de locatie en de samenwerking tussen de scholen en de overige partners, zoals het mbo, het bedrijfsleven en sport-, welzijns- en cultuurorganisaties.

Helderheid in wat men wil realiseren schept ook duidelijkheid over de (duurzaamheids)ambitie, de benodigde investering en de ruimtelijke eisen. Daarmee krijgt de gemeenteraad van de gemeente Noordoostpolder een onderbouwd raadsvoorstel om over te beslissen.

hevo_locatie_onderwijscampus.jpg

Locatie Onderwijscampus Noordoostpolder

hevo_netwerkkaart_onderwijscampus_jan20.png

Netwerkkaart Onderwijscampus Noordoostpolder

Whitepaper

Wij hebben een whitepaper opgesteld waarin we verschillende aspecten van het begrip 'campus' belichten. En waarin we bovenal handvatten bieden om, samen met de verschillende betrokken belanghebbenden, campusontwikkeling daadwerkelijk invulling te geven. We blikken terug en kijken vooruit. Vraag de whitepaper 'Campusontwikkeling' gratis aan.

Aanvragen whitepaper Campusontwikkeling

Meer weten over procesmanagement of over dit project?

Neem dan contact op met:

Bel me terug