HEVO Judith Vroemen.jpg
Judith Vroemen
Senior adviseur
Balanceren tussen creativiteit en kaders om te komen tot gebouwen waar gebruikers zich thuis voelen!

Niets is zo dynamisch als onderwijs. Met ondertussen 10 jaar expertise rondom onderwijshuisvesting wil ik mijn steentje bijdragen aan het faciliteren van het beste onderwijs. Dat doe ik het liefst door samen met gebruikers na te denken over huisvesting die naadloos aansluit bij hun onderwijsvisie, of door het opstellen van een strategisch huisvestingsplan in samenspraak met bestuurders. In beide kan ik mijn creativiteit kwijt. Speciaal onderwijs heeft, naast het reguliere primair en voortgezet onderwijs, een bijzonder plekje in mijn hart.

Door goed te luisteren en te inspireren met concrete voorbeelden probeer ik tot een optimaal resultaat te komen.

Hierbij word ik gedreven door met gebruikers en belanghebbenden in gesprek te gaan over hun visie, drijfveren, wensen en eisen. Ik help mijn opdrachtgevers graag bij het vertalen van deze ‘zachte’ waarden in huisvestingsplannen die passen binnen de gestelde kaders en daag ze waar mogelijk uit om verder te kijken dan het voor de hand liggende. Dit is steeds weer een uitdaging, die ik met heel veel plezier aanga!

De balans tussen klantgerichtheid, kwaliteit en haalbaarheid zorgt mijns inziens voor een duurzaam resultaat.

Ik ben nieuwsgierig en analytisch sterk; een betrokken teamspeler die zich graag inzet voor een maatschappelijk doel. Daarnaast zet ik mijn ervaring met en kennis van andere (nieuwe) onderwijsgebouwen graag in om een team te inspireren. De gebruiker staat hierbij altijd centraal.

Lees verder