HEVO Raoul Frensen.jpg
Raoul Frensen
Adviseur Expertisecentrum

Als kostendeskundige bij het Expertisecentrum van HEVO breng ik de kosten van de wensen van de opdrachtgever in beeld.

Het is mijn taak om gefundeerde informatie te verstrekken, zodat de juiste keuzes gemaakt worden binnen de gegeven kaders.

Advies over kosten draait om de samenhang tussen de kwaliteit, techniek en risico’s van een invulling van de wens van de opdrachtgever. Door opdrachtgevers te informeren over wat keuzes kosten en wat ze krijgen voor hun geld, kan ik er aan bijdragen dat de opdrachtgever zo veel mogelijk kwaliteit krijgt voor zijn geld en dat geld besteed wordt aan wat de opdrachtgever belangrijk vindt.”

Het is voor mij de uitdaging om in ieder project meer kwaliteit te realiseren dan mogelijk leek.