Menu

Strategisch vastgoedplan zorgorganisatie Swinhove

Swinhove Groep Zwijndrecht

De Swinhove Groep is een zorgorganisatie voor wonen, (thuis)zorg en welzijn in Zwijndrecht. Zij biedt een breed scala aan zorg, woonmogelijkheden en behandelingen en specialistische (dag)behandelingen.

Opdrachtgever
Swinhove Groep Zwijndrecht

Rol HEVO
Opstellen strategisch vastgoedplan, opstellen variantenstudie voor herontwikkeling woonzorglocatie Zwijndrecht, huisvestingsadvies, financiële haalbaarheid

De Swinhove Groep beschikt over vijf locaties voor wonen of revalideren en een zorghotel. Om ook in de toekomst te kunnen voldoen aan het bieden van goede zorg en de behoeften van de cliënten zijn wij gevraagd een strategisch vastgoedplan op te stellen. Een strategisch vastgoedplan geeft een helder inzicht in de strategische uitgangspunten waarop het vastgoed wordt gemanaged om een optimale balans te behouden tussen ‘de vraag naar’ en ‘het aanbod van’ vastgoed, waarbij tevens inzicht wordt verkregen in financiële aspecten, het strategisch onderhoudsplan behorende bij de vastgoedstrategie, toekomstscenario’s en beschikbare onderhoudsbudgetten.

We hebben samen met de zorginstelling een strategie bepaald op basis van haar visie op zorg. Er is onderzoek gedaan naar demografische ontwikkelingen en er zijn product-marktcombinaties opgesteld van doelgroepen waar de Swinhove Groep zich op wil richten. Hierbij is aanvullend onderzoek gedaan naar de financiële prestaties van de verschillende locaties. Voor één van de woonzorglocaties van de Swinhove Groep is een variantenstudie opgesteld voor een mogelijke herontwikkeling. Op basis van het actueel strategisch vastgoedplan is een woonzorgconcept opgesteld en vertaald in een Programma van Eisen. De varianten zijn vervolgens getoetst op de financiële haalbaarheid. Hierbij analyseren we de functionele, ruimtelijke en duurzame aspecten.

Met het strategisch vastgoedplan is de koers van het vastgoed van de Swinhove Groep vastgelegd en wordt duidelijkheid gegeven over de daarmee samenhangende besluitvorming voor de korte en lange termijn.

René Lolkema

Meer weten?

Neem dan contact op met René Lolkema, telefoon 073 6 409 409

Lees alles over

Gerelateerde thema's