Zorgorganisatie Swinhove Zwijndrecht

Locatie
Zwijndrecht
Status
Gereed
Programma

Strategisch vastgoedplan voor zorgorganisatie voor wonen, (thuis)zorg en welzijn

Kenmerkend

Optimale balans tussen ‘de vraag naar’ en ‘het aanbod van’ vastgoed

Opdrachtgever
Swinhove Groep Zwijndrecht

Rol HEVO
Opstellen strategisch vastgoedplan, opstellen variantenstudie voor herontwikkeling woonzorglocatie Zwijndrecht, huisvestingsadvies, financiële haalbaarheid

Woonzorgconcept ontwikkeld op basis van strategisch vastgoedplan.

De Swinhove Groep is een zorgorganisatie voor wonen, (thuis)zorg en welzijn in Zwijndrecht. Zij biedt een breed scala aan zorg, woonmogelijkheden en behandelingen en specialistische (dag)behandelingen.

De Swinhove Groep beschikt over vijf locaties voor wonen of revalideren en een zorghotel. Om ook in de toekomst te kunnen voldoen aan het bieden van goede zorg en de behoeften van de cliënten zijn wij gevraagd een strategisch vastgoedplan op te stellen. Een strategisch vastgoedplan geeft een helder inzicht in de strategische uitgangspunten waarop het vastgoed wordt gemanaged om een optimale balans te behouden tussen ‘de vraag naar’ en ‘het aanbod van’ vastgoed, waarbij tevens inzicht wordt verkregen in financiële aspecten, het strategisch onderhoudsplan behorende bij de vastgoedstrategie, toekomstscenario’s en beschikbare onderhoudsbudgetten.

Visie op zorg

We hebben samen met de zorginstelling een strategie bepaald op basis van haar visie op zorg. Er is onderzoek gedaan naar demografische ontwikke­lingen en er zijn product-marktcombinaties opgesteld van doelgroepen waar de Swinhove Groep zich op wil richten. Hierbij is aanvullend onderzoek gedaan naar de financiële prestaties van de verschillende locaties. Voor één van de woonzorglocaties van de Swinhove Groep is een variantenstudie opgesteld voor een mogelijke herontwikkeling. Op basis van het actueel strategisch vastgoedplan is een woonzorgconcept opgesteld en vertaald in een Programma van Eisen. De varianten zijn vervolgens getoetst op de financiële haalbaarheid. Hierbij analyseren we de functionele, ruimtelijke en duurzame aspecten.

Met het strategisch vastgoedplan is de koers van het vastgoed van de Swinhove Groep vastgelegd en wordt duidelijkheid gegeven over de daarmee samenhangende besluitvorming voor de korte en lange termijn.

Meer weten over dit project?

Neem dan contact op met:

Bel me terug