HEVO Rene Lolkema.jpg
René Lolkema
Partner / senior adviseur
Iedere vraag is uniek!

Voor iedere vraag of opdracht kijk ik naar wat het uniek of specifiek maakt. Ik geloof dat iedere opdracht of locatie om een eigen oplossing vraagt. Ik help graag opdrachtgevers aan praktische oplossingen op basis van mijn ervaring en de actuele trends en ontwikkelingen in de markt. Door kritische vragen te stellen aan de opdrachtgever en dóór te vragen kom ik achter wat voor hem echt belangrijk is.

Ik hou van projecten waarin opdrachtgevers, gebruikers en andere betrokkenen open staan voor elkaars belangen. Ik zie het als mijn rol om partijen bij elkaar te brengen en op te treden als de verbindende schakel tussen zorgpartijen, gebruikers en vastgoedpartijen. Ik vind het enorm inspirerend om met alle partijen samen de zachte en harde kant te verbinden en te komen tot een optimaal resultaat. Mijn uitgangspunt is altijd om dingen te verbeteren en oplossingen te zoeken buiten de gebaande paden. Daarvoor is gezamenlijk optrekken, met begrip voor elkaars standpunten en belangen, de beste weg. Samen onderzoeken we wat mogelijk is. Een project dusdanig vormgeven of definiëren zodat het haalbaar wordt en breed wordt gedragen door betrokkenen, dat boeit!

Mijn uiteindelijke doel is om mensen comfortabel en tevreden te laten wonen. Hoe? Dat gaat op verschillende manieren.

Het is voor mij de uitdaging om in ieder project meer te realiseren dan mogelijk leek.

Ik ben actief in de markt zorg en wonen. Met name adviseer ik over nieuwbouw- en transformatie­projecten. Daarnaast werk ik aan diverse strategische vastgoedvraagstukken, haalbaarheidsanalyses, grondexploitatieberekeningen en businesscases. Ook breng ik gebruikers en eigenaren van zorgvastgoed bij elkaar om nieuwe woonzorgprojecten en meer variatie in woonzorgprojecten te realiseren.

Huisvesting en vastgoed in de zorg vraagt om oplossingen op maat. Het moet passen bij uw doelgroep. Nu, maar ook in de toekomst!

Met mijn ruime ervaring in project- en gebiedsontwikkeling en advisering op het gebied van met name zorg en wonen voor de publieke en private sector ben ik heel gedreven om bij te dragen aan de oplossing van uw vraag.

Publicaties van René Lolkema

#

Inclusieve gebiedsontwikkeling met wonen

Een inclusieve samenleving begint bij het centraal stellen van de persoonlijke leefwereld van álle mensen: jong, oud, kwetsbaar, met of zonder een beperking. Daar zijn in de eerste plaats vitale steden, dorpen en wijken voor nodig.
#

Samenwerking tussen woningcorporaties en zorgorganisaties

Vanuit een gemeenschappelijke droom op weg naar een zorgzame community; Stefan van Schaik van woningcorporatie Wooncompagnie vertelt over de herontwikkeling van voormalig verpleeghuis De Meermin in Edam.
#

Financiële kansen: wat is het effect van onhaalbare businesscases van wonen met zorg?

De financiële druk door de oplopende rente is een groot dilemma bij het investeren in en verduurzamen van maatschappelijke gebouwen, waaronder wonen met zorgprojecten.
#

Omgevingsvergunning Eyckstaete Amsterdam IJburg onherroepelijk

De omgevingsvergunning voor de bouw van Eyckstaete, een uniek wooncomplex voor senioren en/of mensen met een zorgbehoefte op Amsterdam IJburg, is onherroepelijk!
#

Wereld Alzheimer Dag 2022

Woensdag 21 september 2022 is het Wereld Alzheimer Dag, met dit jaar als thema ‘Samen op pad’.
#

Onderzoek: Hoe innovatieve woonvormen voor mensen met dementie techniek accepteren én eigen maken

HevoFame onderzocht hoe technologische innovaties binnen innovatieve woonvormen voor mensen met dementie toegeëigend worden en veranderen aan de hand van de fysieke én sociale omgeving. De observaties resulteerden in belangrijke en opvallende thema’s, die we graag met u delen.