HEVO Rene Lolkema.jpg
René Lolkema
Partner / senior adviseur
Iedere vraag is uniek!

Voor iedere vraag of opdracht kijk ik naar wat het uniek of specifiek maakt. Ik geloof dat iedere opdracht of locatie om een eigen oplossing vraagt. Ik help graag opdrachtgevers aan praktische oplossingen op basis van mijn ervaring en de actuele trends en ontwikkelingen in de markt. Door kritische vragen te stellen aan de opdrachtgever en dóór te vragen kom ik achter wat voor hem echt belangrijk is.

Ik hou van projecten waarin opdrachtgevers, gebruikers en andere betrokkenen open staan voor elkaars belangen. Ik zie het als mijn rol om partijen bij elkaar te brengen en op te treden als de verbindende schakel tussen zorgpartijen, gebruikers en vastgoedpartijen. Ik vind het enorm inspirerend om met alle partijen samen de zachte en harde kant te verbinden en te komen tot een optimaal resultaat. Mijn uitgangspunt is altijd om dingen te verbeteren en oplossingen te zoeken buiten de gebaande paden. Daarvoor is gezamenlijk optrekken, met begrip voor elkaars standpunten en belangen, de beste weg. Samen onderzoeken we wat mogelijk is. Een project dusdanig vormgeven of definiëren zodat het haalbaar wordt en breed wordt gedragen door betrokkenen, dat boeit!

Mijn uiteindelijke doel is om mensen comfortabel en tevreden te laten wonen. Hoe? Dat gaat op verschillende manieren.

Het is voor mij de uitdaging om in ieder project meer te realiseren dan mogelijk leek.

Ik ben actief in de markt zorg en wonen. Met name adviseer ik over nieuwbouw- en transformatie­projecten. Daarnaast werk ik aan diverse strategische vastgoedvraagstukken, haalbaarheidsanalyses, grondexploitatieberekeningen en businesscases. Ook breng ik gebruikers en eigenaren van zorgvastgoed bij elkaar om nieuwe woonzorgprojecten en meer variatie in woonzorgprojecten te realiseren.

Huisvesting en vastgoed in de zorg vraagt om oplossingen op maat. Het moet passen bij uw doelgroep. Nu, maar ook in de toekomst!

Met mijn ruime ervaring in project- en gebiedsontwikkeling en advisering op het gebied van met name zorg en wonen voor de publieke en private sector ben ik heel gedreven om bij te dragen aan de oplossing van uw vraag.

Publicaties van René Lolkema