WOONWAARTS NIJMEGEN

Locatie
Nijmegen
Status
Gereed
Programma

Programma van Eisen

Kenmerkend

Nieuwbouw huurwoningen

Woningcorporatie Woonwaarts is actief in de regio Nijmegen. Woonwaarts investeert in sociaal duurzame buurten door actief te sturen op gemengde wijken met een mix aan woningen. Een van de strategische doelstellingen is dat ze voldoende variatie aan sociale huurwoningen voor haar primaire doelgroepen wil realiseren. Om nog beter te kunnen sturen op de nieuwbouwopgave wil Woonwaarts een standaard ruimtelijk en functioneel Programma van Eisen (PvE) op laten stellen. HEVO is gevraagd dit PvE op te stellen en het proces te begeleiden.

Over Woonwaarts

Woonwaarts verhuurt ongeveer 11.200 woningen in Nijmegen, Beuningen, Ewijk, Weurt, Winssen, Afferden, Deest, Druten en Puiflijk. Woonwaarts draagt zowel in stad als dorp bij aan sociaal duurzame buurten door het ontwikkelen, beheren en verkopen van woningen. Op die manier zorgt Woonwaarts voor voldoende variatie en keuzevrijheid aan woningen in de buurten en dorpen in haar werkgebied.

Het PvE-proces

Woonwaarts heeft de behoefte een standaard Programma van Eisen (PvE) te hebben voor haar nieuwbouwprojecten. Een aantal belangrijke thema’s die nu spelen bij woningcorporaties, zoals het investeren in toekomstbestendig vastgoed, de duurzaamheidsambitie en betaalbaarheid, komen terug in het proces van Woonwaarts om te komen tot een standaard PvE voor haar nieuwbouwwoningen. Als vastgoedadviseur hebben wij actuele kennis over de thema’s die spelen bij woningcorporaties. Samen met B2 Architecten begeleiden wij dit proces om een PvE op te stellen dat aansluit bij de ambitie van Woonwaarts en dat rekening houdt met de strategische visie van Woonwaarts 2020-2025 en met de ambities van de sector.

Eind 2020 is gestart met het opstellen van een concept PvE met een aantal medewerkers van Woonwaarts. In deze stap is de ambitie van Woonwaarts vertaald in een PvE dat in de vervolgstap met overige betrokken medewerkers en afdelingen van Woonwaarts wordt afgestemd. Op deze wijze ontstaat een gedragen PvE dat aansluit bij de wensen van de huurders, de mogelijkheden van Woonwaarts en bij de ambitie toekomstbestendige woningen te realiseren voor verschillende typen huurders.

Naast aspecten uit het Bouwbesluit worden ook ambities meegenomen vanuit bijvoorbeeld Woonkeur. Op basis van onze ervaring en de ervaring van B2 Architecten wordt actuele kennis ingebracht ten aanzien van bouwen voor woningcorporaties. Het standaard PvE wordt opgebouwd naar de verschillende aspecten van de woonomgeving, het woongebouw en de woning zelf. Op deze wijze sluit het aan bij de missie van Woonwaarts om sociaal duurzame buurten te realiseren. Hierdoor wordt bewust ook naar de relaties met de woonomgeving gekeken.

Meer weten over dit project?

Neem dan contact op met:

Bel me terug