27 juni 2023

Financiële kansen:

Wat is het effect van onhaalbare businesscases van wonen met zorg? 

De financiële druk door de oplopende rente is een groot dilemma bij het investeren in en verduurzamen van maatschappelijke gebouwen, waaronder wonen met zorgprojecten. 

Er liggen grote uitdagingen op het gebied van investeren in duurzame en toekomstbestendige woonzorglocaties. Denk hierbij aan de ontwikkeling van woonomgevingen voor mensen met een zorg­ en ondersteuningsvraag. 

De toenemende behoefte aan uitbreiding en vervanging van verschillende woonvormen voor kwetsbare groepen mensen is enorm. Passende nieuwbouw kan er aan bijdragen dat deze groepen zoveel mogelijk mee kunnen doen in hun dorp, buurt of wijk. Op basis van overheids­beleid wordt de komende jaren met name uitgegaan van het langer thuis wonen van ouderen. In het zogeheten programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen (WOZO) wordt de intramurale verpleegzorg niet verder uitgebreid en wordt aangegeven dat er meer geschikte woonvormen voor mensen met een zorg­ en ondersteuningsvraag moeten worden gerealiseerd. Dat betekent dat zorgorganisaties nog beter moeten nadenken hoe de businesscase eruitziet, zowel wat betreft de vastgoedexploitatie als de zorgexploitatie.

Naast stijgende personeels­ en energiekosten nemen, door de stijgende rente, ook de financierings­kosten toe. De stijgende bouwkosten en de groeiende (en noodzakelijke) ambitie om nieuwbouw en bestaand vastgoed verder te verduurzamen brengt met zich mee dat de businesscases voor vastgoed verder onder druk komen te staan. Het plan van de rijksoverheid om de NHC­vergoedingen te verlagen heeft een ongunstige impact op de initiatieven voor het vernieuwen van de woonzorglocaties. 

Een van de antwoorden hierop is het realiseren van toekomstbestendige woonconcepten waarbij enerzijds mensen prettig kunnen wonen en anderzijds de risico’s kleiner zijn dan bij specifiek zorgvastgoed. De risico’s bij deze concepten zijn kleiner en daarmee kan de financierbaarheid worden vergroot. Woonconcepten waarbij de zorg door de bewoner zelf wordt ingekocht en de bewoner comfortabel kan wonen zorgen ook voor een duidelijke scheiding van de zorg­ en de vastgoed­exploitatie. Op deze manier kan er beter worden gestuurd op toekomstbestendige businesscases en daarmee op duurzame en gezonde nieuwe locaties waar mensen prettig kunnen wonen en waarbij passende zorg en ondersteuning ook in de toekomst betaalbaar blijft.

Om goed voorbereid te zijn op de toekomst is het verstandig hier passende businesscases voor op te stellen en in gesprek te gaan over de financiële kansen hiervoor.

Relatiemagazine

Dit artikel is opgenomen in ons relatiemagazine 360°, voorjaar 2023.

Ook interessant

Meer weten?

Neem dan contact op met:

Bel me terug