#

Woonzorgcentrum
Hoge Woerd Utrecht

Lees meer
Locatie
Utrecht
Status
Gereed
Programma

Nieuwbouw 25 zorgappartementen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, die begeleid gaan wonen

Kenmerkend

Duurzaam en flexibel woonzorggebouw

Opdrachtgever
GroenWest, Woerden

Gebruiker
Reinaerde, Utrecht

Rol HEVO
Risicodragend Projectmanagement

Start bouw
3 december 2020

Oplevering
Najaar 2021

Architect
Peters & Lammerink Architecten, Hengelo

Constructeur
Schreuders bouwtechniek, Hengelo

Installatieadviseur
Enervisie, Winterswijk

Bouwfysisch adviseur
Lievense, Maastricht 

Bouwkundig aannemer
Van Zoelen, Utrecht

W- en E-installateur
Bectro Installatietechniek, Amersfoort

Flexibel gebouw dat geschikt is voor mensen met verschillende zorg- en/of ondersteuningsvragen.

In Hoge Woerd zijn 25 zorgappartementen gerealiseerd voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt die begeleid wonen. In het gebouw is voor bewoners 24/7 zorg aanwezig. Daarnaast zijn er algemene ruimten gerealiseerd waar bewoners samen activiteiten kunnen ondernemen.

# #

Planontwikkeling

Woningcorporatie GroenWest, zorgorganisatie Reinaerde en HEVO werkten samen op het gebied van de ontwikkeling, realisatie en het gebruik van het nieuwe woorzorgcentrum in Utrecht. De gemeente Utrecht schreef medio 2018 een selectie (tender) uit voor de ontwikkeling van deze maatschappelijke kavel. HEVO won deze tender en in het kader van de realisatie is een grondovereenkomst gesloten met de gemeente Utrecht en is de grond doorgeleverd aan GroenWest. Met GroenWest is een turnkey-overeenkomst gesloten voor de risicodragende planontwikkeling en realisatie van het project.

Flexibel gebouw

In het woonzorggebouw zijn 25 tweekamerappartementen gerealiseerd voor mensen met een zorg- en ondersteuningsvraag. Ook zijn er 2 algemene ruimten waar de bewoners gezamenlijk activiteiten kunnen ondernemen. Het flexibele ontwerp is geschikt voor verschillende mensen met verschillende zorg- en/of ondersteuningsvragen. Het gebouw kan eenvoudig van functie veranderen, door toepassing van flexibele wanden.

Circulair en duurzaam

Het gebouw is een circulair gebouw. Bij het ontwerp is al rekening gehouden met ‘hergebruik’ na de levensduur van het gebouw. Alle materialen en elementen zijn zoveel mogelijk losgekoppeld, zodat ze opnieuw gebruikt kunnen worden. Ook zijn er, door een doordachte plaatsing van de natte ruimten, zo weinig mogelijk leidingen in beton gegoten. Het woonzorgcentrum heeft een EPC < 0 en voldoet aan de BENG-eisen. Het gebouw is energieneutraal en gasvrij door het slim gebruiken van zonnepanelen en warmtepompen. 

Ecologisch en maatschappelijk duurzaam

De bewoners vinden een gastvrije plek in Hoge Woerd. Al voor aanvang van het project hebben wij contact gezocht met omliggende bedrijven en gekeken naar de inzetbaarheid van de bewoners bij de buren. Zo zijn de Bouwloods, een werkplaats voor mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt, en brouwerij Maximus benaderd. Door het weglaten van een omheining wordt letterlijk een drempel weggenomen en worden bewoners extra gestimuleerd om te participeren in de buurt. Naast het gebouw is bij de ontwikkeling van Hoge Woerd ook naar de omgeving gekeken. Op het perceel wordt bijvoorbeeld zoveel mogelijk hemelwater opgevangen en in de bodem geïnfiltreerd. Waar het kan, wordt gebruik gemaakt van halfverharding om de kavel zo groen mogelijk te houden. Het gebouw draagt bij aan de biodiversiteit door het plaatsen van een bijenhotel en nestkasten voor gierzwaluwen. De groenvoorzieningen zorgen voor een gastvrije kavel voor insecten en vogels.

Architectuur

De architectuur van dit gebouw is geïnspireerd op de landelijke omgeving. De massa heeft een eenvoudige hoofdvorm met een asymmetrische kap. De voorzijde heeft drie lagen met een kap, de andere zijde heeft twee lagen met een kap. De materialisatie sluit aan bij het concept van een moderne schuur. De vorm van het gebouw is zo gekozen dat het samenhang heeft met de omgeving en naastgelegen gebouwen.

Eerste bouwhandeling

Op 3 december 2020 is door de projectbetrokkenen (gemeente Utrecht, GroenWest, Reinaerde en HEVO) het bouwbord onthuld als start van de uitvoering van het project. In het najaar van 2021 is het project opgeleverd.

Korte film

Op 15 juni 2022 vond het event 'De toekomst van leren, werken en wonen' plaats. De korte film over Hoge Woerd was een van de video's die we deze dag getoond hebben. Tjitske Tabak van Zorgorganisatie Reinaerde vertelt over de nieuwbouw en hoe de bewoners het proces en het gebouw hebben ervaren. 

Hoge Woerd
Event 15 juni 2022

Ook interessant

PRO College Wijchen is opgenomen in het Inspiratieboek circulaire projecten. In het inspiratieboek staan 13 circulaire projecten met innovatieve toepassingen en/of duurzaamheidsmaatregelen op het gebied van technieken, materialen en concepten.

Bekijk het inspiratieboek circulaire projecten

Reinaerde, dichtbij en in samenspel met anderen

Wonen, werk, behandeling en begeleiding, logeren en dagbesteding, voor jong en oud. Dat biedt Reinaerde je. Dichtbij en in samenspel met anderen. We vinden het belangrijk dat je zo lang mogelijk thuis kunt wonen. Daarom kun je bij ons ook ambulante begeleiding krijgen.

GroenWest

Een actieve, maatschappelijk betrokken woningcorporatie die haar klanten een thuis wil bieden in het Groene Hart. Een aantrekkelijke, betaalbare en duurzame woning in een plezierige woonomgeving, die zo veel mogelijk aansluit op de persoonlijke wensen van de klant. Samen met haar partners zet GroenWest zich in om deze visie te realiseren. Het werkgebied beslaat het noordwestelijk deel van de provincie Utrecht. Op dit moment huren bijna 12.000 huishoudens een woning van GroenWest.

# #

Artist-impressions

Meer weten over dit project?

Neem dan contact op met:

Bel me terug