Menu

Duurzaam en flexibel woonzorggebouw Utrecht

Woonzorgcentrum Hoge Woerd Utrecht

Realisatie van 25 zorgappartementen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, die begeleid gaan wonen. In het gebouw zal voor bewoners 24/7 zorg aanwezig zijn. Daarnaast worden er algemene ruimten gerealiseerd waar bewoners samen activiteiten kunnen ondernemen.

Opdrachtgever
GroenWest, Woerden

Gebruiker
Reinaerde, Utrecht

Rol HEVO
Risicodragend Projectmanagement

Start bouw
3 december 2020

Oplevering
Najaar 2021

Architect
Peters & Lammerink Architecten, Hengelo

Constructeur
Schreuders bouwtechniek, Hengelo

Installatieadviseur
Enervisie, Winterswijk

Bouwfysisch adviseur
Lievense, Maastricht 

Bouwkundig aannemer
Van Zoelen, Utrecht

W- en E-installateur
Bectro Installatietechniek, Amersfoort

Planontwikkeling

Woningcorporatie GroenWest, zorgorganisatie Reinaerde en HEVO werken samen op het gebied van de ontwikkeling, realisatie en het gebruik van een nieuw woorzorgcentrum in Utrecht. De gemeente Utrecht heeft medio 2018 een selectie (tender) uitgeschreven voor de ontwikkeling van deze maatschappelijke kavel. HEVO heeft deze tender gewonnen en in het kader van de realisatie is een grondovereenkomst gesloten met de gemeente Utrecht en is de grond doorgeleverd aan GroenWest. Met GroenWest is een turnkey-overeenkomst gesloten voor de risicodragende planontwikkeling en realisatie van het project.

Flexibel gebouw

In het woonzorggebouw komen 25 tweekamerappartementen voor mensen met een zorg- en ondersteuningsvraag. Ook zijn er 2 algemene ruimten waar de bewoners gezamenlijk activiteiten kunnen ondernemen. Er is een flexibel ontwerp opgesteld dat geschikt is voor verschillende mensen met verschillende zorg- en/of ondersteuningsvragen. Het gebouw kan eenvoudig van functie veranderen, door toepassing van flexibele wanden.

Circulair en duurzaam

Het gebouw is een circulair gebouw. Bij het ontwerp is al rekening gehouden met ‘hergebruik’ na de levensduur van het gebouw. Alle materialen en elementen zijn zoveel mogelijk losgekoppeld, zodat ze opnieuw gebruikt kunnen worden. Ook zijn er, door een doordachte plaatsing van de natte ruimten, zo weinig mogelijk leidingen in beton gegoten.
Het woonzorgcentrum heeft een EPC < 0 en voldoet aan de BENG-eisen.
Het gebouw is energieneutraal en gasvrij door het slim gebruiken van zonnepanelen en warmtepompen. 

Ecologisch en maatschappelijk duurzaam

De toekomstige bewoners zullen een gastvrije plek vinden in Hoge Woerd. Al voor aanvang van het project hebben wij contact gezocht met omliggende bedrijven en gekeken naar de inzetbaarheid van de bewoners bij de buren. Zo zijn de Bouwloods, een werkplaats voor mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt, en brouwerij Maximus benaderd. Door het weglaten van een omheining wordt letterlijk een drempel weggenomen en worden bewoners extra gestimuleerd om te participeren in de buurt. Naast het gebouw is bij de ontwikkeling van Hoge Woerd ook naar de omgeving gekeken. Op het perceel wordt bijvoorbeeld zoveel mogelijk hemelwater opgevangen en in de bodem geïnfiltreerd. Waar het kan, wordt gebruik gemaakt van halfverharding om de kavel zo groen mogelijk te houden. Het gebouw draagt bij aan de biodiversiteit door het plaatsen van een bijenhotel en nestkasten voor gierzwaluwen. De geplande groenvoorzieningen zorgen voor een gastvrije kavel voor insecten en vogels.

Planontwikkeling

In het kader van de realisatie is een grondovereenkomst gesloten met de gemeente Utrecht en is de grond doorgeleverd aan GroenWest. Met GroenWest is een turnkey-overeenkomst gesloten voor de risicodragende planontwikkeling en realisatie van het project.

Architectuur

De architectuur van dit gebouw is geïnspireerd op de landelijke omgeving. De massa heeft een eenvoudige hoofdvorm met een asymmetrische kap. De voorzijde heeft drie lagen met een kap, de andere zijde heeft twee lagen met een kap.
De materialisatie sluit aan bij het concept van een moderne schuur. De vorm van het gebouw is zo gekozen dat het samenhang krijgt met de omgeving en naastgelegen gebouwen.

Eerste bouwhandeling

Op 3 december 2020 is door de projectbetrokkenen (gemeente Utrecht, GroenWest, Reinaerde en HEVO) het bouwbord onthuld als start van de uitvoering van het project. Er werd geproost op een voorspoedig verloop van de bouw. In het najaar van 2021 wordt het project opgeleverd.

Reinaerde, dichtbij en in samenspel met anderen
Wonen, werk, behandeling en begeleiding, logeren en dagbesteding, voor jong en oud. Dat biedt Reinaerde je. Dichtbij en in samenspel met anderen. We vinden het belangrijk dat je zo lang mogelijk thuis kunt wonen. Daarom kun je bij ons ook ambulante begeleiding krijgen.

GroenWest
Een actieve, maatschappelijk betrokken woningcorporatie die haar klanten een thuis wil bieden in het Groene Hart. Een aantrekkelijke, betaalbare en duurzame woning in een plezierige woonomgeving, die zo veel mogelijk aansluit op de persoonlijke wensen van de klant. Samen met haar partners zet GroenWest zich in om deze visie te realiseren. Het werkgebied beslaat het noordwestelijk deel van de provincie Utrecht. Op dit moment huren bijna 12.000 huishoudens een woning van GroenWest.

Ook interessant

Francis Pelders

Wilt u meer informatie over duurzaam bouwen, Risicodragend Projectmanagement of over dit project?

Neem dan contact op met Francis Pelders, telefoon 073 6 409 409

Lees alles over

Gerelateerde thema's