Menu

Duurzaam en flexibel woonzorggebouw aan de Pratumplaats in Utrecht

Woonzorggebouw Pratumplaats - Hoge Woerd - Utrecht

We realiseren 25 zorgappartementen voor beschut wonen middels Risicodragend Projectmanagement. In het gebouw zal voor bewoners 24/7 zorg aanwezig zijn. Daarnaast worden er algemene ruimten gerealiseerd waar bewoners samen activiteiten kunnen ondernemen.

Opdrachtgever
GroenWest, Woerden

Gebruiker
Reinaerde, Utrecht

Rol HEVO
Risicodragend Projectmanagement

Start bouw
3 december 2020

Oplevering
Najaar 2021

Architect
Peters & Lammerink Architecten, Hengelo

Constructeur
Schreuders bouwtechniek, Hengelo

Installatieadviseur
Enervisie, Winterswijk

Bouwfysisch adviseur
Lievense, Maastricht 

Bouwkundig aannemer
Van Zoelen, Utrecht

W- en E-installateur
Bectro Installatietechniek, Amersfoort

Woningcorporatie GroenWest, zorgorganisatie Reinaerde en HEVO hebben definitieve afspraken gemaakt voor de ontwikkeling, realisatie en het gebruik van een nieuw woonzorggebouw aan de Pratumplaats in Utrecht. De gemeente Utrecht heeft medio 2018 een selectie uitgeschreven voor de ontwikkeling van deze maatschappelijke kavel. GroenWest, Reinaerde en HEVO hebben een woonzorgconcept ‘PratumPlaatsPlus’ in Park Hoge Woerd uitgewerkt. Het resultaat wordt een duurzaam en flexibel gebouw dat uitstekend past bij het karakter van de Pratumplaats. 

Flexibel en duurzaam woonzorggebouw

In het woonzorggebouw komen 25 tweekamerappartementen voor mensen met een zorg- en ondersteuningsvraag. Ook zijn er 2 algemene ruimten waar de bewoners gezamenlijk activiteiten kunnen ondernemen. Er is een flexibel ontwerp opgesteld dat geschikt is voor verschillende mensen met verschillende zorg- en/of ondersteuningsvragen

Zorg en ondersteuning voor bewoners

In het nieuwe gebouw wordt 24 uur per dag zorg en ondersteuning geboden door Reinaerde aan mensen met een ondersteuningsvraag. Het doel voor de bewoners is om te groeien naar een zo prettig en zelfstandig mogelijk leven.

Een passende invulling aan de Pratumplaats

Vanaf het eerste idee is gekozen voor een integrale aanpak op het gebied van energie, duurzaamheid en circulariteit. Dit heeft geleid tot een heel duurzaam gebouw passend binnen Pratumplaats.

Planontwikkeling

In het kader van de realisatie hebben wij een grondovereenkomst met de gemeente Utrecht gesloten en de grond doorgeleverd aan GroenWest. Met GroenWest hebben wij een turnkey-overeenkomst gesloten voor de daadwerkelijke risicodragende planontwikkeling en realisatie van het project. Het ontwerp is gemaakt door architectenbureau Peters & Lammerink. Bij dit ontwerp staat duurzaamheid hoog in het vaandel. Zo heeft het pand een EPC < 0 en wordt er voldaan aan de BENG-eisen. Het gebouw wordt ook ontwikkeld als een circulair gebouw; hierbij draait het om de visie dat een circulair gebouw ontwikkeld, gebruikt en hergebruikt wordt zonder onnodige uitputting van grondstoffen, vervuiling van het milieu en degradatie van het ecosysteem.

Het onze overtuiging dat circulair en duurzaam bouwen goed is voor milieu én mens. Daarom is in het ontwerp bewust gekeken naar de manier waarop het gebouw bijdraagt aan het welbevinden van mensen en de leefbaarheid in de buurt. Dit komt onder meer tot uitdrukking in de groene inrichting van het terrein en de speciale ‘woningen’ voor vleermuizen, vogels en bijen op en bij het gebouw.

De architectuur van dit gebouw is geïnspireerd op de landelijke omgeving. De massa heeft een eenvoudige hoofdvorm met een asymmetrische kap. De voorzijde heeft drie lagen met een kap, de andere zijde heeft twee lagen met een kap.
De materialisatie sluit aan bij het concept van een moderne schuur. De vorm van het gebouw is zo gekozen dat het samenhang krijgt met de omgeving en naastgelegen gebouwen.

Eerste bouwhandeling

Op 3 december 2020 is door de projectbetrokkenen (gemeente Utrecht, GroenWest, Reinaerde en HEVO) het bouwbord onthuld als start van de uitvoering van het project. Er werd geproost op een voorspoedig verloop van de bouw. In het najaar van 2021 wordt het project opgeleverd.

Reinaerde, dichtbij en in samenspel met anderen
Wonen, werk, behandeling en begeleiding, logeren en dagbesteding, voor jong en oud. Dat biedt Reinaerde je. Dichtbij en in samenspel met anderen. We vinden het belangrijk dat je zo lang mogelijk thuis kunt wonen. Daarom kun je bij ons ook ambulante begeleiding krijgen.

GroenWest
Een actieve, maatschappelijk betrokken woningcorporatie die haar klanten een thuis wil bieden in het Groene Hart. Een aantrekkelijke, betaalbare en duurzame woning in een plezierige woonomgeving, die zo veel mogelijk aansluit op de persoonlijke wensen van de klant. Samen met haar partners zet GroenWest zich in om deze visie te realiseren. Het werkgebied beslaat het noordwestelijk deel van de provincie Utrecht. Op dit moment huren bijna 12.000 huishoudens een woning van GroenWest.

Ook interessant

Francis Pelders

Wilt u meer informatie over duurzaam bouwen, Risicodragend Projectmanagement of over dit project?

Neem dan contact op met Francis Pelders, telefoon 073 6 409 409

Lees alles over

Gerelateerde thema's