13 februari 2019

De gemeente Utrecht heeft medio 2018 een selectie uitgeschreven voor de ontwikkeling van deze maatschappelijke kavel. Wij hebben deze selectie gewonnen en samen met GroenWest en Reinaerde het woonzorgconcept ‘PratumPlaatsPlus’ in Park Hoge Woerd uitgewerkt. Het resultaat is een duurzaam en flexibel gebouw dat uitstekend past bij het karakter van de Pratumplaats.

Flexibel en duurzaam woonzorggebouw

In het woonzorggebouw komen 25 tweekamerappartementen voor mensen met een zorg- en ondersteuningsvraag. Ook zijn er algemene ruimten waar de bewoners gezamenlijk activiteiten kunnen ondernemen. Er is een flexibel ontwerp opgesteld dat geschikt is voor verschillende mensen met verschillende zorg- en/of ondersteuningsvragen. Door het flexibele karakter is een verbouwing niet nodig als de zorgbehoefte verandert.

Zorg en ondersteuning voor bewoners

In het nieuwe gebouw wordt 24 uur per dag zorg en ondersteuning geboden aan mensen met een ondersteuningsvraag. Overdag worden de bewoners begeleid op basis van het ondersteuningsplan en de individuele ontwikkelingsmogelijkheden. Het doel voor de bewoners is om te groeien naar een zo prettig en zelfstandig mogelijk leven. Reinaerde biedt de bewoners ondersteuning bij het leren omgaan met hun beperking, veiligheid, koken, gezondheid, sociale zelfredzaamheid, hygiëne en administratie. Met de (maatschappelijk) ondernemers aan de Pratumplaats wordt bekeken of hiervoor een nadere samenwerking kan worden aangegaan.

Een passende invulling aan de Pratumplaats

De architectuur van het nieuwe woonzorgcomplex is geïnspireerd op de landelijke omgeving van moderne architectuur in het landschap, zoals schuren en silo’s. Daardoor is het nieuwe gebouw ruimtelijk zorgvuldig ingepast en sluit het aan bij het kinderdagverblijf van Partou, Brouwerij Maximus en Stichting Bouwloods Utrecht. Samen met de andere gebruikers aan de Pratumplaats wordt het gebied tussen het terras en de nieuwbouw gezamenlijk ontworpen zodat een logisch overloopgebied voor het aanwezige terras ontstaat.

Vanaf het eerste idee is gekozen voor een integrale aanpak op het gebied van energie, duurzaamheid en circulariteit. Het schetsontwerp voldoet aan de eisen conform de verschillende BENG-indicatoren (bijna energieneutraal gebouw) én het heeft een energieprestatiecoëfficiënt (EPC) die kleiner is dan 0. Voor het vervolgproces wordt ook op de GPR-score gestuurd. Dit is een veelgebruikte maatstaf om duurzaamheidsambities in uit te drukken.

Selectie en planning

De gemeente Utrecht heeft voor deze ontwikkeling aan de Pratumplaats een selectie georganiseerd voor ontwikkelaars. Na een voorselectie van tien initiatieven zijn drie partijen uitgenodigd om de plannen uit te werken en is in december 2018 het plan ‘PratumPlaatsPlus’ als winnaar gekozen. De gemeente Utrecht heeft de plannen beoordeeld op het voorgestelde woonzorgconcept, de ruimtelijke en architectonische inpasbaarheid en het thema duurzaamheid en groene gezonde verstedelijking. Met de selectie van het plan van GroenWest, Reinaerde en HEVO is de gemeente Utrecht van mening dat een ontwikkeling wordt gerealiseerd waar in Utrecht grote behoefte aan is. Het plan wordt in 2019 verder uitgewerkt, zodat de bouw in 2020 kan starten.

Meer weten?

Neem dan contact op met:

Bel me terug