21 juni 2022

HEVO blijft de sterke partner bij de ontwikkeling van maatschappelijk vastgoed voor onderwijs, gemeenten, multifunctionele accommodaties, sport en cultuur. Ook voor kantoorhoudende organisaties en bedrijfshuisvesting nemen wij een toonaangevende positie in. Specifiek voor de markt wonen met zorg werken HEVO en FAME voortaan onder de naam HevoFame. FAME Groep is daartoe eind 2021 onderdeel geworden van HEVO. Met de samenvoeging onder het label ‘HevoFame’ beogen we de leidende positie van FAME als planontwikkelaar van woonconcepten voor kwetsbare mensen verder uit te bouwen. Samen werken we vanaf het eerste idee tot en met de turnkey realisatie aan toekomstgerichte huisvesting voor deze doelgroep.

Wij geloven dat kwetsbare mensen op hun eigen manier mee kunnen doen in de samenleving. Henk Vonk

Multidisciplinair team

HevoFame is een slagvaardige, professionele ontwikkelpartner voor de enorme maatschappelijke opgave om samenhangende concepten voor wonen, ontmoeten, winkelen en zorg te realiseren. We beschikken in de woonzorgmarkt over een multidisciplinair team van ruim veertig experts: HevoFame ontwikkelt voor opdrachtgevers als zorgorganisaties, corporaties en beleggers. Omdat de opgaven doorgaans ingewikkeld zijn en veel ontwikkeltijd hebben, vragen onze klanten om toewijding en partnership. Visie, transparantie, vertrouwen en een vrije kennisoverdracht zijn belangrijke uitgangspunten. De organisatie van HevoFame is ingericht op de complexiteit en de aard van de projecten en processen die verband houden met woonconcepten voor mensen met een ondersteuningsvraag. Het multidisciplinaire team van HevoFame bestaat uit medewerkers vanuit conceptontwikkeling en strategie, planontwikkeling en realisatie, de studio en het HEVO Expertisecentrum, waar we onze kennis op het gebied van bouwkosten, duurzaamheid, financiering en wet- en regelgeving gebundeld hebben.

Maatschappelijk vastgoed

De nieuwe samenwerking onder de vlag van HevoFame past goed binnen de filosofie van HEVO. Niet alleen bij wonen met zorg, maar ook in andere sectoren werkt HEVO aan maatschappelijk vastgoed dat een bijdrage levert aan de inclusieve samenleving. Wij beschikken over veel expertise in het speciaal onderwijs en sociale ontwikkelbedrijven. De activiteiten van HEVO en HevoFame versterken elkaar bij de ontwikkeling van voorzieningen voor mensen met een psychische en/of lichamelijke ondersteuningsvraag.

Vitale wijken

Zorgorganisaties, woningcorporaties en beleggers leveren een belangrijke bijdrage aan de inclusieve samenleving. Inclusiviteit begint bij de persoonlijke leefwereld van mensen. In de visie van HevoFame is een transitie ‘van verblijf naar wonen’ nodig, zodat mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen wonen, ook als daarbij (intensieve) zorg en ondersteuning nodig is. Dit vraagt niet alleen om aanpassingen van het gebouw, maar ook om een andere manier van (samen)werken. Vitale wijken en dorpen maken het mogelijk dat mensen met een zorg- of ondersteuningsvraag op een waardige manier mee kunnen blijven doen in de samenleving. Vanuit die visie biedt HevoFame alternatieven voor het traditionele verpleeg- en verzorgingshuis: Beschermd Wonen voor mensen waarbij 24 uurs aanwezigheid van multidisciplinaire zorg noodzakelijk is en Wonen met een Plus voor mensen die behoefte hebben aan een samenhangend en gecoördineerd ondersteuningsarrangement. HevoFame helpt netwerken te bouwen van formele en informele partijen voor huisvesting, zorg en diensten.

Met onze kernwaarden ‘innovatief' en ‘waarmaken’ zijn wij een sterke partner bij de ontwikkeling van waardevaste en toekomstgerichte huisvesting voor mensen met een zorg- of ondersteuningsvraag.

Relatiemagazine

Dit artikel is opgenomen in ons relatiemagazine 360°, voorjaar 2022.

Ook interessant

2018-henk-vonk-LRG.jpeg

Meer weten?

Neem dan contact op met:

Bel me terug

Meer weten?

Neem dan contact op met:

Bel me terug