WOONSTICHTING GENDT

Locatie
Gendt
Status
Gereed
Programma

Begeleiding bij het maken van afspraken over kwaliteit woningen, aankoopprijs, planning etc. tussen de woonstichting en de ontwikkelaar

Kenmerkend

Woonstichting sluit overeenkomst voor nieuwe sociale huurwoningen

De 12 sociale huurwoningen zijn gasloos en voldoen aan de BENG-eisen.

Wij hebben Woonstichting Gendt geadviseerd bij het vastleggen van de afspraken rond de bouw en ontwikkeling van 12 nieuwe sociale huurwoningen in de uitbreidingswijk van Vleumingen. Aan de westkant van Vleumingen wordt op initiatief van een projectontwikkelaar een woonwijk gerealiseerd onder de naam Vleumingen West. Wij hebben de woonstichting geadviseerd rond de onderhandelingen met de ontwikkelaar en het vastleggen van de afspraken in een turnkeyovereenkomst.

Woonstichting Gendt werkt hard aan een aantal nieuwbouwplannen om in de komende vier jaar circa 160 nieuwbouwwoningen te realiseren. De woonstichting wil meer variatie in haar woningbezit. Een van de projecten die hier een bijdrage aan gaat leveren betreft de ontwikkeling van grondgebonden woningen in het plan Vleumingen West. Om hiervoor de juiste afspraken vast te leggen heeft de woonstichting ons gevraagd haar hierin te begeleiden. Afspraken over de kwaliteit van de woningen, de aankoopprijs, de planning en de overige voorwaarden zijn vastgelegd in de turnkeyovereenkomst tussen de woonstichting en de ontwikkelaar.

De ontwikkelaar is verantwoordelijk voor de verdere planuitwerking en realisatie van de openbare ruimte en de uitgeefbare gronden. Het bestemmingsplan om deze ontwikkeling mogelijk te maken is in voorbereiding. De 12 sociale huurwoningen hebben een grondoppervlakte van circa 110 m², zijn gasloos en voldoen aan de BENG-eisen. De start van de bouw wordt verwacht in 2021.

'Woonstichting Gendt is actief in de gemeente Lingewaard. De woonstichting is een laag­drempelige klantgerichte organisatie met als doel een tevreden huurder. Woonstichting Gendt biedt de huishoudens met lage inkomens uit Gendt huisvesting in een woning die betaalbaar is en past bij hun levensfase, die een goede toekomst­bestendige kwaliteit heeft en in een prettige woonomgeving ligt. Door een blijvend doelmatige uitvoering van haar taken handhaaft Woonstichting Gendt haar goede financiële positie en behoudt zij mogelijkheden om te investeren.'

Meer weten over deze opdracht?

Neem dan contact op met:

Bel me terug