Portefeuillescan

Met een portefeuillescan brengen we uw vastgoedportefeuille in kaart. Voor met name zorgorganisaties, gemeenten, onderwijsinstellingen en woningcorporaties is het hebben van inzicht in de huidige en toekomstige prestaties van hun verschillende gebouwen van belang. Een portefeuillescan helpt u daarbij. 

Met deze scan kijken we onder meer of de gebouwen voldoen aan (vaak snel veranderende) eisen op het vlak van gezondheid en veiligheid, flexibiliteit en kosteneffectiviteit. Daarnaast bekijken we of uw vastgoedportefeuille nog volledig aansluit bij uw eigen visie en veranderende organisatie. Wij leggen daarbij nadruk op gebouwen die inspirerend en duurzaam zijn. Die zorgen dat er gebouwde omgevingen ontstaan die organisaties helpen succesvol te zijn en waarde toe te voegen in de toekomst. 

Visie, regelgeving en kosten

Bij het opstellen van een portefeuillescan gaan we allereerst met u in gesprek over uw visie. We kijken welke criteria relevant zijn bij het beoordelen van uw huidige vastgoedportefeuille. Het gaat hier om zowel de kwalitatieve criteria als om de financiële prestaties van de gebouwen. Deze prestaties kunnen we voor u doorrekenen. Van belang is het te weten hoe u de waarde van uw gebouwen op peil kunt houden. Een portefeuillescan verbindt het strategisch beleid met het tactisch vastgoedbeleid en stelt u in staat om keuzes te maken binnen uw vastgoedportefeuille (doorexploiteren, vernieuwen etc.). Dit vormt de basis voor assetmanagement voor uw organisatie.

Inzicht

Doordat u inzicht krijgt in de kwaliteiten van de gebouwen, het financiële rendement ervan, de aansluiting van uw portefeuille bij uw visie en bij de toekomstige ontwikkelingen geven u de gelegenheid niet alleen te sturen op kwalitatieve criteria, maar ook op financieel rendement. We zorgen ervoor dat de beste oplossing kan worden gerealiseerd tegen zo laag mogelijke totale eigendomskosten: duurzaam, efficiënt, gezond én praktisch.

Ook interessant

Meer weten over onze portefeuille­scan?

Neem dan contact op met:

Bel me terug