FUSIEGEMEENTE BEEKDAELEN

Locatie
Nuth
Status
Gereed
Programma

Fusiegemeente: onderzoek huisvesting bestaande gemeentehuizen

Kenmerkend

Concreet advies over Het Nieuwe Werken, dienstverlening en management- & organisatiefilosofie

Na herindeling een aantrekkelijke groene gemeente waarin leven en werken in het landschap centraal staan.

De gemeente Beekdaelen ontstaat per 1 januari 2019 uit een fusie van de gemeenten Onderbanken, Nuth en Schinnen. Beekdaelen is een landelijke, groene gemeente tussen de stedelijke gebieden Westelijke Mijnstreek en Parkstad Limburg. In Beekdaelen wonen straks ruim 36.000 mensen in een gebied dat bijna 8.000 hectare groot is.

Studie huisvestingsvarianten

Om de dienstverlening aan inwoners te continueren en om de gemeentelijke organisatie een goede werkplek te bieden hebben wij een studie gedaan naar verschillende huisvestingsvarianten met de bestaande gemeentehuizen als vertrekpunt. Met behulp van inpassingsstudies zijn de voorkeurs­varianten uitgewerkt in concrete oplossingen en haalbare huisvestingsplannen gebaseerd op de principes van Het Nieuwe Werken, de management- & organisatiefilosofie en de dienstverlenings­visie. Hierbij is tevens inzage gegeven in de opbouw van de exploitatielasten van de huisvestingsvarianten. De nieuwe gemeente zal nog meer dan nu het geval is langs elektronische weg diensten gaan verlenen.

Samenvatting

  • Fusie gemeenten Onderbanken, Nuth en Schinnen
  • Variantenstudie gebaseerd op multicriteria-analyse
  • Huisvestingsplan en inpassingsstudie ten behoeve van organisatie na fusie
  • Introductie Het Nieuwe Werken
  • Managementfilosofie en dienstverleningsvisie centraal

Meer weten over dit project?

Neem dan contact op met:

Bel me terug