Menu

Huisvesting voor nieuwe fusiegemeente

Fusiegemeente Beekdaelen

De gemeente Beekdaelen ontstaat per 1 januari 2019 uit een fusie van de gemeenten Onderbanken, Nuth en Schinnen. Beekdaelen is een landelijke, groene gemeente tussen de stedelijke gebieden Westelijke Mijnstreek en Parkstad Limburg. In Beekdaelen wonen straks ruim 36.000 mensen in een gebied dat bijna 8.000 hectare groot is.

Studie huisvestingsvarianten

Om de dienstverlening aan inwoners te continueren en om de gemeentelijke organisatie een goede werkplek te bieden hebben wij een studie gedaan naar verschillende huisvestingsvarianten met de bestaande gemeentehuizen als vertrekpunt. Met behulp van inpassingsstudies zijn de voorkeursvarianten uitgewerkt in concrete oplossingen en haalbare huisvestingsplannen gebaseerd op de principes van Het Nieuwe Werken, de management- & organisatiefilosofie en de dienstverleningsvisie. Hierbij is tevens inzage gegeven in de opbouw van de exploitatielasten van de huisvestingsvarianten. De nieuwe gemeente zal nog meer dan nu het geval is langs elektronische weg diensten gaan verlenen.

Samenvatting

  • Fusie gemeenten Onderbanken, Nuth en Schinnen
  • Variantenstudie gebaseerd op multicriteria-analyse
  • Huisvestingsplan en inpassingsstudie ten behoeve van organisatie na fusie
  • Introductie Het Nieuwe Werken
  • Managementfilosofie en dienstverleningsvisie centraal
Michiel Otto

Meer weten over dit project?

Neem dan contact op met Michiel Otto, telefoon (073) 6 409 409

Lees alles over

Gerelateerde thema's