HEVO Henri van den Berg.jpg
Henrie van den Berg
Senior projectmanager
Het realiseren van uw visie. Dat is mijn uitdaging!

Elke opdrachtgever is uniek en heeft doelen voor ogen, een visie. Achter iedere opdrachtgever staat een team met verwachtingen. 

Ieder project is uniek en heeft zijn specifieke kenmerken, risico’s en kansen. Voor opdrachtgevers is het bouwen van een project vaak eenmalig. Om het beste uit elk project te halen, verplaats ik mezelf in de opdrachtgever, zijn achterban: ik sta in zijn schoenen.

Met het samenstellen van een team van specialisten, met teamdynamiek zorg ik ervoor dat er oog is voor alle belangen, de ‘harde’ maar ook de ‘zachte’ kant.

Ik haal voldoening uit succes.

Bij HEVO ben ik actief in de markten onderwijs en sport en cultuur; van primair tot universitair onderwijs en van gymzaal tot topsporthal. Ik heb veel ervaring met kostenefficiënte bouwmethodes en door deze kosten- en uitvoeringsdeskundigheid ben ik goed in staat om de keuzes in een ontwerpproces te overzien.

Om te kunnen presteren in een stevig proces, bij een complex project, groot of klein, is niet alleen ervaring vereist. Ook eigen verantwoordelijkheid en vastberadenheid om de juiste vertaalslag te maken zijn van belang. Ik denk en handel altijd vanuit de belangen van alle betrokkenen.

Publicaties van Henrie van den Berg

#

Bossche Vakschool: de juiste plek voor slimme handen

De uitdagingen: realiseer een nieuw schoolgebouw dat vmbo beroepsgericht onderwijs binnen en buiten verbindt en doe dat terwijl de school open is.
#

Inclusief onderwijs in De Korenaar Eindhoven

De Korenaar is een excellente en inclusieve school midden in de wijk; een school waar alle kinderen welkom zijn, met of zonder beperking.
#

RPM-contract voor IKC Talent Primair Loosdrecht

Talent Primair realiseert een duurzaam schoolgebouw dat maximaal aansluit op de onderwijsvisie en minimaal voldoet aan de eisen van BENG. HEVO heeft de opdracht gekregen om de nieuwbouw middels RPM te verzorgen.
#

Hoogste punt Ashram College Alphen aan den Rijn

Leerlingen, medewerkers, afgevaardigden van SCOPE scholengroep en de samenwerkingspartners namen na de toespraken een kijkje in het nieuwe gebouw. Opmerkelijk is dat de bouwplaats direct naast het huidige schoolgebouw ligt. Een bijzonder uitzicht voor alle leerlingen.
#

Samen bouwen aan een duurzame en toekomstbestendige school

MFA Kreekrijk Assendelft: deze nieuwe multifunctionele accommodatie huisvest twee basisscholen, twee bso's en twee gymzalen.
#

In alle opzichten een gezonde school

Nieuwbouw Spilcentrum De Spaaihoeve Eindhoven; een school waar kinderen alle ruimte krijgen om in hun eigen tempo en op hun eigen manier te ontdekken, leren en groeien.
#

Nieuwbouw Bossche Vakschool

Wij ondersteunden de school in de initiatieffase bij het opstellen van het Programma van Eisen en de architectenselectie. Daarnaast verzorgen wij het projectmanagement vanaf de definitiefase tot en met de oplevering.