#

Nieuwbouw integraal kindcentrum Nieuw-Loosdrecht

Lees meer
Locatie
Loosdrecht
Status
Loopt
Programma

Nieuw IKC huisvest primair onderwijs, kinderopvang, buitenschoolse opvang en een consultatiebureau

Kenmerkend

Intensieve samenwerking diverse partijen in één school

Opdrachtgevers
Gemeente Wijdemeren en Talent Primair; De Sterrenwachter en De Linde zijn onderdeel van Talent Primair

Rol HEVO
Risicodragend Projectmanagement

Oplevering/ingebruikname
Medio 2025

Architect
Kuin en Kuin architecten

Constructeur
Archimedes Bouwadvies

Installatieadviseur
De Blaay-Van den Bogaard Raadgevende Ingenieurs

Bouwfysisch en brandtechnisch adviseur
Cauberg Huygen

Adviseur ruimtelijke ordening
BRO

Toneel, muziek, techniek en sport zijn vaste onderdelen in het integrale aanbod van het nieuwe IKC, daarmee is het IKC dus méér dan alleen school en kinderopvang op één locatie!

Gemeente Wijdemeren heeft besloten om een nieuw Integraal Kindcentrum (IKC) in Nieuw-Loosdrecht te bouwen. Dit IKC vervangt de verouderde gebouwen van basisschool De Sterrenwachter en basisschool De Linde.

Wij hebben het Programma van Eisen opgesteld en de architectenselectie verzorgd en begeleiden de realisatie op basis van Risicodragend Projectmanagement

HEVO | IKC Loosdrecht

Gebouw sluit naadloos aan op onderwijsvisie

In de nieuwbouw zullen onderwijs en opvang samenwerken onder één leiding en 'onder één dak’. De wens om samen te werken in een IKC komt onder andere voort uit de veranderingen door Passend Onderwijs en vanuit de gedachte om de doorlopende ontwikkeling en de doorlopende (leer)lijn voor kinderen te stimuleren.

De focus ligt op een brede ontwikkeling van kinderen van 0 tot 13 jaar. Het IKC richt zich zowel op de cognitieve als de sociale en brede ontwikkeling van kinderen. Er wordt sterk ingezet op taal-, reken- en leesonderwijs. Daarnaast worden er vakken aangeboden waarin andere kennis en vaardigheden worden opgedaan, zoals muziek, kunst, gym en drama. Op deze manier worden de kinderen breed ontwikkeld en kunnen zij hun talenten benutten.

Sloop en nieuwbouw

Het huidige gebouw van basisschool De Sterrenwachter verkeert al geruime tijd in slechte staat. Na onderzoek is ervoor gekozen om dit gebouw te slopen om op deze locatie ruimte te maken voor de nieuwbouw van het IKC. 

Daarnaast wordt de naastgelegen kinderopvang heringericht, met ruimte voor functies van het IKC en een consultatiebureau.

Een bomenlaan, die midden over het schoolterrein loopt, verbindt de verschillende onderdelen van het IKC en eindigt bij een kerkpleintje, waar ook de hoofdentree van de nieuwbouw is gesitueerd. De laan is omgeven door speel- en groenvoorzieningen, die ook toegankelijk zijn vanuit diverse groepsruimten op de begane grond. In de nieuwbouw is een centrale ontmoetingsruimte voorzien, met een deels verdiepte vloer en royale tribunetrappen.

Samenwerken in één gebouw

Deze nieuwbouw biedt de kans om duurzame, toekomstbestendige huisvesting voor het openbaar onderwijs in Nieuw-Loosdrecht te realiseren. In het nieuwe IKC worden gehuisvest:

 • Jenaplanschool De Sterrenwachter.
 • Openbare basisschool De Linde.
 • Kinderopvang Eigen & Wijzer.
 • Consultatiebureau van Jeugd & Gezin.

Deze samenwerking bevordert een geïntegreerde aanpak voor kinderen van 0 tot 13 jaar, met aandacht voor zowel onderwijs als opvang.

Het IKC wordt een comfortabele plek om te leren en te werken. Een plek waar alles gaat om de ontwikkeling van het kind.

Duurzaamheid en comfort

Het nieuwe gebouw is ontworpen met een focus op duurzaamheid en comfort. Het zal beschikken over:

 • Laag energieverbruik.
 • Duurzame herindeling bestaand gebouw.
 • Aardgasvrije installatie.
 • Gezonde luchtkwaliteit (= klasse B).
 • Aangename temperatuurregulatie (= klasse B).
 • Voldoende daglicht (= klasse B).
 • Groen schoolplein.
 • Klimaatadaptatie.

Kernwaarden Talent Primair

 • Onderzoekend: gericht op kwaliteit en groei, inspireren we een onderzoekende houding bij leerlingen.
 • Ontwikkelaars: we bieden boeiend onderwijs en werken planmatig aan schoolontwikkeling.
 • Versterken elkaar: optimale werkomstandigheden en ontwikkelkansen voor medewerkers en leerlingen.
 • Bewust van de wereld: zorg voor elkaar en de planeet, met maatschappelijke betrokkenheid.
HEVO | IKC Loosdrecht

Meer weten?

Neem dan contact op met:

Bel me terug