HEVO Mieke Kools.jpg
Mieke Kools
Projectleider / adviseur

Hoe kunnen we huisvesting creëren waar medewerkers met plezier werken en leerlingen het beste uit zichzelf halen? In het huidige onderwijslandschap zijn er complexe vraagstukken waar veel partijen mee gemoeid zijn. Ik merk dat er bij veel gemeenten en scholen een wil is om hun huisvesting aan te pakken, echter schieten de middelen vaak tekort.

Samen moeten we nadenken over hoe we processen kunnen innoveren. En durf tonen om tegen de stroming in te zwemmen en onbegane paden bewandelen. Op deze manier kunnen we creatievere en passendere omgevingen creëren waar mensen graag naar terug willen keren.

Laten we onbegane paden bewandelen.

'Samenwerking' is de sleutel tot het succes. Bij de start van elk project moeten we gezamenlijk kijken naar de belangen van alle partijen. Tijdens het proces maak ik me sterk om alle belangen te behartigen. Hierdoor kan het proces beter gestuurd worden en kan iedere partij zich vinden in het eindresultaat. 

Samen kunnen we de complexe puzzel oplossen.