Het gezamenlijk doel is invulling te geven aan het recht van elk kind op een kansrijke toekomst. Gerhard Jacobs, HEVO

Wat is een integraal kindcentrum?

Binnen een IKC is er een vloeiende overgang tussen onderwijs en kinderopvang en wordt er gewerkt met een integrale visie voor kinderen van nul tot dertien jaar. Een IKC biedt meerderde voorzieningen op één locatie, zoals: 
  • Kinderdagverblijf
  • Basisschool
  • Buitenschoolse opvang (BSO)
  • Welzijnsactiviteiten
  • Voorschool

IKC’s zijn succesvoller als er sprake is van een heldere visie en onderbouwing

De afgelopen jaren hebben we een sterke toename gezien van het aandeel IKC’s bij de realisatie van nieuwe onderwijsgebouwen voor het primair onderwijs. Soms is de keuze voor de realisatie van een gebouw voor meer dan alleen de (normatieve) school louter facilitair; een gebouw voor meerdere gebruikers kan meerdere huisvestingsvragen binnen de gemeente in één keer invullen, met wat schaalvoordelen bij de realisatie daarvan. Vaak worden de realisatie en daarna het beheer gekenmerkt door het steeds weer afbakenen van het eigendom, de dekkingsvragen en het gebruik en het gebouw. Dit zijn ook het type voorzieningen waarbij het gedwongen samenwonen leidt tot veel overleg en vaak ontevredenheid over de gecreëerde situatie.

De kracht van het toekomstig IKC

De partijen die samenwerken worden gedreven door een gezamenlijke visie op de rol in het ondersteunen en begeleiden van de ontwikkeling van het kind en de functie in de buurt of de wijk. Deze ontwikkelingen hebben te maken met het feit dat de regelgeving en de financiering in Nederland niet aansluiten op de multidisciplinaire inzet en het ‘samenwonen’ van kindpartners in een IKC. Toch zijn deze problemen ondergeschikt aan de gezamenlijke visie, waardoor deze praktische vraagstukken goed kunnen worden overwonnen. In het algemeen geldt: hoe sterker de gezamenlijke visie van de partners, hoe succesvoller het IKC is.

HEVO foto 2 Regenboogschool_Mike van Schoonderwalt.jpg
Fotografie: Mike van Schoonderwalt

Visie op de ontwikkeling van álle kinderen staat centraal

De toekomst van IKC’s zien wij als de doorontwikkeling van het integrale kindcentrum naar het inclusieve kindcentrum. Daar waar in de eerste generatie IKC’s de integratie gericht was op functiestapeling voor de doelgroep van de ‘reguliere’ leerlingen, geloven wij dat de volgende generatie IKC’s gericht zal zijn op inclusie, waarbij er ruimte is voor de onderwijsvraag van álle kinderen, met of zonder specialistische ondersteuningsvragen. Inclusieve kindcentra dragen bij aan thuisnabij onderwijs voor alle kinderen, zorgen voor meer sociale samenhang en helpen de nieuwe generatie met vaardigheden en contacten buiten de eigen ‘peergroep’.

Ook dit zal vragen om buiten de grenzen te denken van het huidige regelgevend kader, dat wel sterk sectoraal en daarmee segregerend werkt. De les uit de nu succesvolle integrale kindcentra is daarbij helder: juist voor inclusieve kindcentra is een sterke en gedeelde visie tussen alle IKC-partners nodig. De eerste voorbeelden zijn er; zo is HEVO betrokken bij de realisatie van De Kroevendonk in Roosendaal en De Korenaar in Eindhoven; echte inclusieve kindcentra. Deze voorbeelden bewijzen dat de kracht van een gezamenlijke visie obstakels overwint voor leerlingen, ouders, professionals én de betrokken besturen. Mét als gezamenlijk doel invulling te geven aan het recht van elk kind op een kansrijke toekomst.

In alle stadia van de huisvestingscyclus - van strategie en haalbaarheid, via creatie en realisatie tot en met implementatie en gebruik - staan de experts van HEVO u terzijde met advies, tools en concrete diensten.

Ook interessant

Verder lezen?

Meer weten over IKC's?

Neem dan contact op met:

Bel me terug