Inclusief onderwijs in Speelleercentrum De Korenaar Eindhoven | speciaal onderwijs | HEVO
# #

De Korenaar
Eindhoven

Lees meer
Locatie
Eindhoven
Status
Gereed
Programma

Nieuwbouw basisschool met gymzaal

Kenmerkend

Inclusieve school

Opdrachtgever
Stichting voor Katholiek en Protestants-Christelijk Onderwijs (SKPO)

Rol HEVO
Risicodragend Projectmanagement

Brutovloeroppervlak (bvo)
Circa 3.060 m²

Oplevering
Medio augustus 2019

Architect
WillemsenU Eindhoven

Al jaren zijn we bezig met onderwijsvernieuwing. Dit gebouw en de buitenpleinen ondersteunen onze visie. Nu zijn we echt samen een school! Berdi de Jonge, directeur

Basisschool De Korenaar was verdeeld over twee locaties en is na de realisering van de nieuwbouw naar één unilocatie gegaan waarin haar onderwijsvisie goed tot haar recht komt.

Al vanaf de fusie van de twee scholen, een kwart eeuw geleden, was sprake van nieuwbouw. Het onderwijs op twee locaties is eindelijk verleden tijd en alle kinderen gaan samen in één gebouw naar school. Het nieuwe schoolgebouw en de buitenpleinen ondersteunen de nieuwe onderwijsvisie.

Inclusiviteit

Bij de nieuwbouw is terdege rekening gehouden met de inclusiviteit van De Korenaar. Een school waar alle kinderen welkom zijn, met of zonder beperking. In het moderne, lichte gebouw zijn de deuren en alles wat beweegt donker gemaakt, zodat de indeling voor iedereen duidelijk en overzichtelijk is. Uiteraard heeft het gebouw een lift en zijn de buitenpleinen toegankelijk voor rolstoelen. Naast grote ruimten voor dans, drama en samenspelen, beschikt de school over een gymzaal.

Directeur Berdi de Jonge is enorm blij met en trots op het resultaat. ‘Al jaren zijn we bezig met onderwijsvernieuwing. Dit gebouw en de buitenpleinen ondersteunen onze visie. Nu zijn we echt samen een school!’ Dankzij Risicodragend Projectmanagement had De Korenaar alle invloed op het proces, maar ook zekerheid over prijs, planning en kwaliteit.

Natuurinclusief bouwen

Net zoals bij de basisscholen De Spaaihoeve en De Troubadour zijn ook bij de nieuwbouw van deze school inbouwstenen voor huismussen en vleermuizen geplaatst. De inbouwstenen voor vleermuizen, type IB VL 01 van Vivara, springen een klein stukje uit de muur naar voren: vleermuizen hebben hier geen last van en zo kan de isolatie mooi doorlopen achter de steen.De werkzaamheden zijn in 2018 uitgevoerd in het kader van het project van Vogelbescherming Nederland en de Zoogdiervereniging om het natuurinclusief bouwen te stimuleren in de vijf grote steden van Noord-Brabant.

In de media

Eindhovens Dagblad: Nieuwbouw Korenaar Eindhoven: nu echt samen een school

Ook interessant

# # #

Meer weten over dit project?

Neem dan contact op met:

Bel me terug