Menu

Nieuwbouw basisschool en gymzaal

De Troubadour Eindhoven

Omdat het bestaande gebouw niet meer voldeed aan de eisen die het moderne onderwijs aan een schoolgebouw stelt, is gekozen voor vervangende nieuwbouw.

Opdrachtgever
Stichting voor Katholiek en Protestants-Christelijk Onderwijs (SKPO) Eindhoven

Gebruiker
De Troubadour Eindhoven

Rol HEVO
Risicodragend Projectmanagement

Brutovloeroppervlak
2.074 m² bvo

Oplevering
Mei 2019

Architect
LA | Architecten Ingenieurs Veghel

De vervangende nieuwbouw van de basisschool en de gymzaal is door ons middels Risicodragend Projectmanagement (garantie op budget, tijd en kwaliteit) uitgevoerd in opdracht van Stichting voor Katholiek en Protestants-Christelijk Onderwijs (SKPO).

Wij ondersteunden de opdrachtgever in de initiatieffase bij het opstellen van het Programma van Eisen en de architectenselectie. Het nieuwe gebouw voldoet aan klasse B van het Frisse Scholen-programma.

In de oude situatie was de school gevestigd in twee gebouwen, met in het midden een derde gebouw waarin de gymzaal zich bevond. De gymzaal is gesloopt waarna er op deze plek, tussen de twee bestaande gebouwen in, een nieuwe school met gymzaal is gerealiseerd. Tijdens de bouw zijn de bestaande gebouwen in gebruik gebleven. De integratie in één gebouw in combinatie met een gymzaal komt de kwaliteit van het onderwijs ten goede. De school heeft ervoor gekozen om een gebouw te realiseren dat past in het opnieuw aangelegde Genderpark.

Het nieuwe schoolgebouw bevat twee bouwlagen. Op de begane grond zijn een hal, een speelzaal, de nieuwe gymzaal en vier kleutergroepen gesitueerd. Op de 1e verdieping zijn acht lokalen met tussenruimten, kantoren en een koffiekamer opgenomen. De nieuwe gymzaal kan, evenals de oude gymzaal, buiten schooltijden gebruikt worden door sportverenigingen en omwonenden.

De school is onderdeel van het SPILcentrum ‘Genderpark’. SPIL staat voor Spelen, Integreren en Leren. In een SPILcentrum wordt wijkgericht gewerkt en wordt intensief samengewerkt met partners die betrokken zijn bij de ontwikkeling van kinderen van 0 tot 12 jaar om zo een optimale bijdrage te leveren aan deze ontwikkeling. Met name de mogelijkheid om samen te werken, een van de kernwaarden van de school, werd belemmerd door de bestaande bouw. Door middel van een duidelijke structuur in het gebouw, de leerpleinen en zichtbaarheid wordt met de nieuwbouw weer recht gedaan aan de kernwaarde om samen te werken. De school is in mei 2019 in gebruik genomen.

Natuurinclusief bouwen

Bij de nieuwbouw zijn neststenen aangebracht voor de huismus, gierzwaluw en vleermuizen.
Er zijn tien neststenen aangebracht waar de huismus en gierzwaluw gebruik van kunnen maken. Daarnaast zijn er zowel op de zuidoostgevel als op de zuidwestgevel vier geschakelde vleermuiskasten aangebracht: dus vier nestkasten met invliegopening die achter het spouwblad zijn uitgebreid met een extra vleermuiskast. De werkzaamheden zijn in 2018 uitgevoerd in het kader van het project van Vogelbescherming Nederland en de Zoogdiervereniging om het natuurinclusief bouwen te stimuleren in de vijf grote steden van Noord-Brabant.

Henrie van den Berg

Meer informatie?

Neem dan contact op met Henrie van den Berg, telefoon (073) 6 409 409

Deze experts werkten mee aan dit project

Lees alles over

Gerelateerde thema's