12 mei 2023

Bij de nieuwbouw is rekening gehouden met de inclusiviteit van basisschool De Korenaar. Het is een school die midden in de wijk staat en waar alle kinderen welkom zijn. De Korenaar heeft een gymzaal en vormt samen met kinderopvang Dikkie & Dik het inclusief SPILcentrum Jagershoef/Prinsejagt. SPIL staat voor SPelen, Integreren en Leren. Het nieuwe schoolgebouw en de buitenpleinen ondersteunen de nieuwe onderwijsvisie, waarbij het uitgangspunt is dat elk kind recht heeft op passend onderwijs in de wijk. 

HEVO - De Korenaar Eindhoven

Proces nieuwbouw school

De school was verdeeld over twee vestigingen en middels een locatiestudie is een geschikte unilocatie gezocht voor kwalitatief goede huisvesting voor inclusief onderwijs, peuterspeelzaal en bewegings­onderwijs, met voldoende mogelijkheden voor halen, brengen en parkeren. Vervolgens heeft HEVO geadviseerd over de strategie en haalbaarheid met aansluitend de definitiefase, de selectie van ontwerpende en uitvoerende partijen en de realisatie met nazorg. Dankzij het Risicodragend Projectmanagement van HEVO had De Korenaar alle invloed op het proces, maar ook zekerheid over prijs, planning en kwaliteit.

Kansrijk onderwijs voor alle leerlingen in de wijk

Elk kind heeft recht op thuisnabij passend onderwijs, dat is het credo van De Korenaar. Kinderen met en zonder beperking moeten in de eigen omgeving met eigen vrienden op eigen niveau onderwijs kunnen volgen. Uit onderzoek naar de effecten van inclusief onderwijs blijkt dat leerlingen met en zonder beperkingen beter presteren in een inclusieve onderwijsomgeving dan leerlingen in een omgeving voor regulier of speciaal onderwijs. Alle kinderen uit de wijk zijn welkom bij De Korenaar. Directeur Berdi de Jonge: “In ons SPILcentrum wordt intensief samengewerkt om de doorgaande lijn en een optimale ontwikkeling van kinderen van 0 tot 14 jaar te waarborgen. Ons doel daarbij is om alle kinderen in de wijk te bereiken. We staan voor een brede ontwikkeling waarbij ieder kind het beste uit zichzelf kan halen. Sociale vaardigheden en cognitie gaan hand in hand waarbij samenspelen en leren de basis vormen voor ons schoolklimaat; dat is voor ons de kern van inclusief onderwijs.”

Al jaren zijn we bezig met onderwijsvernieuwing. Dit gebouw en de buitenpleinen ondersteunen onze visie. Nu zijn we echt samen een inclusief SPILcentrum. Berdi de Jonge, directeur

Fris en nieuw schoolgebouw

Berdi vervolgt: “We zijn erg blij met ons nieuwe gebouw. Al jaren zijn we bezig met onderwijs&­vernieuwing. Dit gebouw en de buitenpleinen ondersteunen onze visie. Nu zijn we echt samen een school! Heerlijk om te werken in een nieuw, fris gebouw, er is meer ruimte, we zitten sámen, alles is nieuw. Bij de bouw is rekening gehouden met ons onderwijsconcept. De lokalen rondom ruime leerpleinen dagen ons uit om ons onderwijs verder te verbeteren. Ook rondom ICT en techniek is er geïnvesteerd. Nieuwe digiborden, devices en netwerkinstallatie maken het gebouw ‘toekomst-proof’. De geluid- en lichtinstallatie geven de dans-, speel- en theaterlokalen nét even dat beetje extra. In het moderne, lichte gebouw zijn de deuren en alles wat beweegt donker gemaakt, zodat de indeling voor iedereen duidelijk en overzichtelijk is. Uiteraard heeft het gebouw een lift en zijn de buitenpleinen toegankelijk voor rolstoelen. Naast grote ruimten voor dans, drama en samenspelen, beschikt de school over een gymzaal.”

Uitdagende en stimulerende leeromgeving

Veel herkenbare thema’s in een reguliere basisschool zijn hier, onopvallend, wat duidelijker vormgegeven. De opzet van het gebouw is gestructureerd, logisch en overzichtelijk, zonder uit het oog te verliezen dat deze school ook een uitdagende en stimulerende omgeving moet zijn. Het schoolgebouw is verdeeld in drie clusters, elk met een directe verbinding met de buitenruimte. Voor de onderbouw is een kleine, buitenruimte gerealiseerd. Centraal tussen de drie clusters zijn grote multifunctionele en flexibele ruimten gesitueerd. Aula, danszaal, speellokaal en gymzaal zijn op diverse manieren met elkaar verbonden waardoor maat, sfeer en inrichting passen bij het beoogde gebruik. De school heeft veel specialisme in huis op het gebied van dyslexie (Kurzweil), dyscalculie, gedrag, gehoorproblematiek en vakleerkrachten muziek- en bewegingsonderwijs. Ook hiervoor is ruimte gecreëerd in het gebouw. Om het inclusief onderwijs goed te huisvesten heeft De Korenaar een aantal ZON-groepen in huis. Deze ZON-groepen bestaan uit grotere en flexibele ruimten om zo ook leerlingen met een grotere ruimtebehoefte zoals met een rolstoel, leestafel of bed, toch een plek te kunnen bieden in een reguliere groep. De ZON Vuursteen-groep is een speciale groep voor kinderen met het syndroom van Down. In het kleurgebruik zijn contrasten voor kinderen met een visuele handicap zo vormgegeven dat ze juist een stimulerende bijdrage leveren aan de sfeer op school.

De opzet van het gebouw is gestructureerd, logisch en overzichtelijk, zonder uit het oog te verliezen dat deze school ook een uitdagende en stimulerende omgeving moet zijn.

Natuurinclusief bouwen

Het nieuwe schoolgebouw is extra geïsoleerd en luchtdicht gebouwd. De energiezuinige installaties zorgen voor een optimaal comfort en daarmee voldoet het gebouw aan de ambities met betrekking tot Frisse Scholen klasse B. Inclusief gaat verder dan alleen de doelgroep van de school. Er is ook natuurinclusief gebouwd. Bij de nieuwbouw van de school zijn inbouwstenen voor huismussen en vleermuizen geplaatst. De inbouwstenen voor vleermuizen, type IB VL 01 van Vivara, springen een klein stukje uit de muur naar voren: vleermuizen hebben hier geen last van en zo kan de isolatie mooi doorlopen achter de steen. De werkzaamheden zijn in 2018 uitgevoerd in het kader van het project van Vogelbescherming Nederland en de Zoogdiervereniging om het natuurinclusief bouwen te stimuleren in de vijf grote steden van Noord-Brabant.

Dit artikel is gepubliceerd in het Inspiratieboek 2015-2025 ‘Kindcentra in hun omgeving’ van Schooldomein. Download artikel

Ook interessant

Meer weten?

Neem dan contact op met:

Bel me terug