Ambitie, beleid en investeringen in onderwijs­gebouwen komen samen in een Integraal Huisvestingsplan. Gemeenten en scholen zijn actief bezig om, vooruitlopend op de verwachte wetswijziging, Integrale Huisvestingsplannen (IHP’s) op te stellen. Hieruit volgen de investeringen voor de vernieuwing van schoolgebouwen.

Maar hoe kunnen we dat met elkaar financieren en uitvoeren? Een goed Integraal Huisvestingsplan is samen bedacht, en wordt ook steeds meer samen gefinancierd. Daarbij komt het grootste deel, vanuit de zorgplicht, voor rekening van de gemeente, maar wordt door de schoolbesturen ook steeds vaker een eigen bijdrage betaald. Bijvoorbeeld als er voor energieneutrale gebouwen wordt gekozen. Scholen hebben hier in de exploitatie immers profijt van. Bij het opstellen van een Integraal Huisvestingsplan wordt rekening gehouden met de staat van het gebouw en de onderwijskundige behoefte. Het kan stedenbouwkundige en sociale ontwikkelingen integreren. Daarnaast is het een uitgelezen kans om aan het realiseren van de klimaatdoelstellingen bij te dragen.
 

Aanvragen whitepaper
Financieren en uitvoeren van een
duurzaam Integraal Huisvestingsplan

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze dan ook zonder uitdrukkelijke toestemming van HEVO B.V.

Ook interessant

Meer weten over Integrale Huisvestings­plannen?

Neem dan contact op met:

Bel me terug