De trend om uiteenlopende maatschappelijke voorzieningen te clusteren in één gebouw of complex bestaat al de nodige jaren. Ook scholen die nieuwbouw of uitbreiding willen gaan realiseren, houden vaak vanaf de start van de ontwikkeling van de plannen rekening met een plek voor kinderopvang.

Dit heeft praktische aspecten en voordelen en biedt zeer zeker ook kansen op inhoudelijke versterking van elkaars functie én een mogelijke gezamenlijke maatschappelijke functie. Brede scholen zijn vooral verzamelgebouwen met daarin meerdere scholen, kinderopvang, peuterspeelzalen, consultatie­bureaus, bibliotheken etc. De gezamenlijke huisvesting kan zorgen voor kruisbestuiving doordat je fysiek dicht bij elkaar zit.

In de handreiking belichten we de verschillende aspecten van het begrip 'samenwerking'. En bovenal bieden we handvatten om, samen met de verschillende betrokken belanghebbenden, hier invulling aan te geven.

Aanvragen handreiking
Verhuur en medegebruik van schoolgebouwen

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze dan ook zonder uitdrukkelijke toestemming van HEVO B.V.

Ook interessant

Meer weten over verhuur en medegebruik van schoolgebouwen?

Neem dan contact op met:

Bel me terug