# # #

Nieuwbouw Kindcentrum
De Kroevendonk Roosendaal

Lees meer
Locatie
Roosendaal
Status
Gereed
Programma

Nieuwbouw inclusief kindcentrum met gymzaal

Kenmerkend

Toegankelijk kindcentrum met functie in de wijk

Opdrachtgever
Protestants Christelijke School De Kroevendonk

Rol HEVO
Projectmanagement 

Architect
BDG Architecten 

Bouwkundig aannemer
Moeskops Bouwbedrijf 

Brutovloeroppervlak
3.200 m²

Ingebruikname
Najaar 2023

Als je verwacht dat kinderen in de samenleving ook daadwerkelijk samen leren leven, moet je ze in de schoolse periode niet apart zetten maar juist die brede diversiteit omarmen. Teun Dekker, directeur-bestuurder De Kroevendonk

Kindcentrum De Kroevendonk staat voor inclusief denken in het onderwijs. Dit betekent dat ook kinderen met een beperking of een ontwikkelingsachterstand welkom zijn en zoveel mogelijk integreren in het onderwijs. 

Wij hebben het ontwerpproces begeleid en het projectmanagement verzorgd.

HEVO - De Kroevendonk Roosendaal
Fotografie: Philip Driessen

Duurzaam kindcentrum volop in ontwikkeling

Een gedateerd en te klein schoolgebouw dat niet meer paste bij de ontwikkelingen en visie was de aanleiding voor de nieuwbouw. Het nieuwe gebouw is gerealiseerd op de plek van het oude gebouw en is in het najaar van 2023 in gebruik genomen. 

Binnen Kindcentrum De Kroevendonk werken verschillende partners samen: de peuterspeelzaal, het basisonderwijs, de kinderopvang en de specialistische kinderopvang Wij Samen. Deze stichting begeleidt kinderen met een ernstige meervoudige beperking in hun ontwikkeling. Samen werkten al deze partners aan het ontwerp van een nieuw integraal kindcentrum (IKC), met als motto: ‘Geloven in ontwikkeling. ALTIJD’. 

Inclusief onderwijs: toegankelijke school

Wij hebben het Handboek Toegankelijkheid en elementen uit het Integraal Toegankelijkheids­Symbool (ITS)-keurmerk gehanteerd, maar de belangrijkste inbreng kwam van de experts van De Kroevendonk en Wij Samen. Voor de fysieke toegankelijkheid is gedacht aan:

  • Geen obstakels op de route naar het gebouw (straat en stoep); het gebouw wordt letterlijk drempelloos.
  • Brede ingangen en toegangsdeuren.
  • Duidelijke bewegwijzering op het terrein en in het gebouw.
  • Hellingbanen en trapliften (binnen en buiten).
  • Ringleiding voor hoortoestellen.
  • Klimaatbeheersing en ventilatiebeheersing.
  • Aangepaste toiletten.

Verzorgings- en snoezelruimten

Om een kind rust en ontspanning te bieden om positief op te laden of te ontladen is een snoezelruimte opgenomen. Met ‘snoezelen’ worden de zintuigen extra geprikkeld door externe middelen die in een omgeving aanwezig zijn, om te voldoen aan de behoefte aan rust en afleiding. Ook zijn er stilteplekken en een plek waar het juist rumoerig mag zijn. Daarnaast zijn er verzorgingsruimten voor kinderen met een beperking en een badkamer en toiletruimte waarin voldoende ruimte is voor een brancardrolstoel en de draaicirkels van rolstoelen. In de gym- en speellokalen is extra aandacht geweest voor de akoestiek. Om de oriëntatie te ondersteunen zijn er grafische elementen zoals duidelijke pictogrammen en is er in elke ruimte extra aandacht voor de tactiliteit.

'De visie van De Kroevendonk en haar kindpartners zoals Stichting Wij Samen, heeft richting én snelheid gegeven in dit project. Gesprekken met de leerlingen, leerkrachten en medewerkers én met de omgeving waren gericht op het creëren van de best denkbare inclusieve leeromgeving. Het team van HEVO heeft van begin af aan - bij het verkrijgen van de bouwkredieten, het bedenken van het concept en bij de realisatie - dit doel voor ogen gehad. Een sterke visie op onderwijs leidt tot een sterk huisvestingsconcept; ook voor ons is dankzij dit project inclusief denken vanzelfsprekend geworden.'

- Gerhard Jacobs, HEVO

Duurzaam gebouw binnen budget

Inclusief onderwijs kan óók binnen strakke budgetten en duurzaamheidswensen worden gerealiseerd. Door te denken in mogelijkheden en goed samen te werken is deze nieuwbouw binnen budget en bijna energieneutraal gerealiseerd en heeft het gebouw onder meer zonnepanelen en een groen dak. Tevens is goed gekeken naar de exploitatiekosten op de langere termijn.

Centraal hart voor iedereen

Het kindcentrum heeft een centraal hart in het gebouw, van waaruit de verschillende domeinen goed zichtbaar en bereikbaar zijn. Hieromheen zijn er clusters van steeds twee jaarklassen met een leerplein. De ruimten van Wij Samen vormen een cluster met de peutergroepen. De gymzaal ligt centraal in de school. De leerpleinen voegen zich makkelijk naar de activiteiten en de verkeersruimte is multifunctioneel te gebruiken. Het nieuwe gebouw is zodanig op de kavel gepositioneerd dat er een rustige zone is richting de omliggende woningen. 

De school midden in de wijk en dubbelgebruik

Het kindcentrum wil verbonden zijn met de wijk en werkt vanuit de principes van de vreedzame school en wil dit verder uitwerken naar de vreedzame wijk. Zo maken ze samen onderdeel uit van een gemeenschap. De kinderen kunnen samen spelen op het schoolplein, waar onder meer moestuintjes zijn. Het tiny forest tegenover de nieuwbouw wordt ingezet om samen te leren en spelen met plek voor dieren, een ontdektuin én het door de kinderen gewenste buitenonderwijs. Het gebouw en de buitenruimte zijn beschikbaar voor naschoolse activiteiten en gebruik door buurtbewoners. 

Verder lezen

Ook interessant

Relatiemagazine

In ons relatiemagazine 360°, voorjaar 2024, is in de rubriek 'Visie' een artikel opgenomen over de nieuwbouw van De Kroevendonk: Inclusief onderwijs in optima forma

# # # # # #

Fotografie: Philip Driessen

Meer weten?

Neem dan contact op met:

Bel me terug