30 juni 2023

"Wij zijn een gewoon kindcentrum waar verschillende mensen uit verschillende disciplines werken en kinderen het onderwijs en de zorg krijgen die zij nodig hebben. Ons motto ‘Geloven in ontwikkeling. Altijd!’ geeft aan dat we voor ontwikkelmogelijkheden van alle kinderen gaan. Het begint met je eigen visie op mensen; deel je hen in hokjes in, of is iedereen waardevol, ongeacht gender, ras, cultuur of eventuele beperking? Wij willen er zijn voor die hele brede diversiteit”, benadrukt directeur-bestuurder Teun Dekker.

De Kroevendonk is de enige protestants-christelijke basisschool in Roosendaal. Omdat het oude gebouw niet paste bij deze ontwikkelingen en bovendien te klein was, komt er een mooi nieuw gebouw, dat vanuit een integrale visie is ontworpen. HEVO is verantwoordelijk voor de begeleiding en selecteerde namens de opdrachtgever de architect. Naar verwachting wordt het nieuwe kindcentrum eind 2023 opgeleverd.

Inclusieve schoolomgeving

Kindcentrum De Kroevendonk ligt in de wijk Langdonk op de grens van de wijk Kroeven. De kernpartners van IKC De Kroevendonk zijn basisschool De Kroevendonk, peutergroep De Kroevendonk, kinderdagverblijf Dotjes en Stichting Wij Samen voor dagopvang van kinderen met een meervoudige beperking. Binnen het kindcentrum wordt straks samengewerkt vanuit een inclusieve visie. “Toen De Kroevendonk zo’n twintig jaar geleden begon aan een inclusievere schoolomgeving, werd het woord inclusief onderwijs nog niet gebruikt”, vertelt Teun. “Met het toenmalige team werd de huidige onderwijsvisie besproken, waaruit grofweg naar voren kwam dat alle kinderen uit de Roosendaalse wijk Langdonk hier terecht moeten kunnen en zichzelf moeten kunnen ontwikkelen. Als je verwacht dat kinderen in de samenleving ook daadwerkelijk samen leren leven, moet je ze in de schoolse periode niet apart zetten maar juist die brede diversiteit omarmen. Want als kinderen elkaar niet ontmoeten, leren ze ook niet omgaan met elkaar. Door alles vooraf met het hele team te bespreken, zorg je dat een kind veilig en wel bij ons kan blijven.”

Als je verwacht dat kinderen in de samenleving ook daadwerkelijk samen leren leven, moet je ze in de schoolse periode niet apart zetten maar juist die brede diversiteit omarmen. Teun Dekker, directeur-bestuurder De Kroevendonk

Onderdeel gemeenschap

Teun vervolgt: “Het kindcentrum wil open zijn naar de wijk. Zo maken we samen onderdeel uit van een gemeenschap. Bovendien zitten op De Kroevendonk veel kinderen die bijvoorbeeld in een rolstoel zitten of speciale begeleiding nodig hebben, waardoor de nieuwbouw anders moet worden ingericht dan veel andere basisscholen. Zo komt er bijvoorbeeld een lift, en - op verzoek van de leerlingenraad - een ‘snoezelruimte’ voor leerlingen die slecht tegen veel prikkels kunnen. Ook zijn er stilteplekken nodig en een plek waar het juist rumoerig mag zijn. Daarnaast komt er in het nieuwe gebouw ook een gedeelte waar kinderen op adem kunnen komen als ze moeten ontprikkelen en is er extra aandacht geweest voor de akoestiek in de gym- en speellokalen.”

Om de oriƫntatie te ondersteunen komen er grafische elementen zoals duidelijke pictogrammen en is er in elke ruimte extra aandacht voor de tactiliteit.

Veel daglicht zonder zonlast

BDG Architecten is verantwoordelijk voor het ontwerp van de inclusieve huisvesting voor IKC De Kroevendonk. Het welbevinden van de gebruikers is leidend in de nieuwbouw, o.a. door een transparante gevel op het noorden waardoor er veel daglicht is, maar geen ‘zonlast’. Zo komen er overstekken en zullen bomen strategisch worden aangeplant, als passieve oplossingen voor natuurlijke schaduw in en rond het gebouw. Om de oriëntatie te ondersteunen komen er grafische elementen zoals duidelijke pictogrammen en is er in elke ruimte extra aandacht voor de tactiliteit, waardoor de gebruikte materalen ook echt gevoeld kunnen worden. 

Centraal hart voor iedereen

De gebruikers wilden graag een gebouw met een centraal hart, van waaruit de verschillende domeinen goed zichtbaar en bereikbaar zijn. Het nieuwe kindcentrum kenmerkt zich door een kruisvormige plattegrond met eigen domeinen, diverse buitenplekken en een aula als centraal hart. Hieromheen komen clusters van steeds twee jaarklassen met een leerplein. De ruimten van Wij Samen vormen een cluster met de peutergroepen. De gymzaal komt centraal in de school. De leerpleinen voegen zich makkelijk naar de activiteiten en de verkeersruimte is multifunctioneel te gebruiken. Het nieuwe gebouw is zodanig op de kavel gepositioneerd dat er een rustige zone ontstaat richting de omliggende woningen. Voor de uitstraling komt er een sterke aansluiting met het landschap. Ook naar de buurt wil het kindcentrum een positieve impuls zijn: ‘de Kroevendonk is er voor de wijk en de wijk is er voor De Kroevendonk.’ Gebouw en buitenruimte zijn dan ook beschikbaar voor naschoolse activiteiten en gebruik door buurtbewoners. Met de recente aanleg van een tiny forest op de naastgelegen groenstrook is hiervoor een eerste stap gezet. De buitenruimte als een ‘Kroevendonkpark’ ingericht, met plek voor dieren, een ontdektuin én het door de kinderen gewenste buitenonderwijs. Tijdens de ontwerpfase zijn de kinderen nauw bij het proces betrokken. Hun wensen? Een pannakooi, hout in de gevel en meer buitenles!

Gerhard Jacobs van HEVO tenslotte: “De visie van De Kroevendonk en haar kindpartners zoals Stichting WijSamen, heeft richting én snelheid gegeven in dit project. Gesprekken met de leerlingen, leerkrachten en medewerkers én met de omgeving waren gericht op het creëren van de best denkbare inclusieve leeromgeving. Het team van HEVO heeft van begin af aan bij het verkrijgen van de bouwkredieten, het bedenken van het concept en nu bij de realisatie - dit doel voor ogen gehad. Een sterke visie op onderwijs leidt tot een sterk huisvestingsconcept; ook voor ons is dankzij dit project inclusief denken vanzelfsprekend geworden.”

Dit artikel is gepubliceerd in het Inspiratieboek 2015-2025 ‘Kindcentra in hun omgeving’ van Schooldomein. Download artikel

Ook interessant

Meer weten?

Neem dan contact op met:

Bel me terug