Het stimuleren van samenwerking is een sterk punt van HEVO. Wouter Houët

Vraagstukken waar veel scholen mee zitten is de verduurzaming van schoolgebouwen. Hoe kun je dit het beste aanpakken? HEVO heeft veel ervaring met het ontwikkelen van toekomstbestendige, duurzame schoolgebouwen en Integrale Kindcentra (IKC). We geven heldere antwoorden op de verduurzamingsopgave vanuit de klimaatakkoorden. In ons advies maken we gebruik van meerdere instrumenten die we zelf hebben ontwikkeld bijvoorbeeld om data te verzamelen over de schoolgebouwen, Quickscan (light) voor de brede beoordeling van de kwaliteit, de duurzaamheidsscan en het CO2MPAS om te bepalen in hoeverre verschillende scenario’s voldoen aan de doelstellingen van het klimaatakkoord.

Intensief samenwerken

We hebben ook veel ervaring in de uitvoerende begeleiding van huisvestingsprocessen. Met ons afwegingskader maakt u bijvoorbeeld een gedegen keuze voor renovatie, vernieuwbouw of nieuwbouw. Ook ondersteunen we u met de aanbesteding, projectmanagement en Risicodragend Projectmanagement en onderzoeken de mogelijkheden van alternatieve financieringsconstructies. Of het nu om een Integraal Huisvestingsplan of haalbaarheidsstudie gaat: als deskundige partner denken we actief met schoolbesturen en gemeenten mee over de beste oplossing. Samenwerking stimuleren is trouwens een ander sterk punt van HEVO. Met onze zelfontwikkelde BeSeF®-methodiek werken alle Integrale Kindcentra-partners vanaf het beginstadium intensief samen.

# # # #

Onderwijs van de toekomst

We adviseren vanaf het vroegste stadium, als er nog een onderwijsvisie moet worden ontwikkeld, of een visie op het scholenlandschap binnen een bepaalde wijk, kern of dorp tot aan het uitvoeren en realiseren van projecten. We zoeken samenhang met andere (onderwijs)domeinen, als het gaat om samenwerking in het kader van de doorgaande leerlijnen vanuit IKC en speciaal onderwijs naar voortgezet onderwijs en vervolgonderwijs. Inclusief onderwijs is daarbij ook een belangrijk nieuw thema. Met onze huisvestingsconcepten Mijn School en SMART Engineering bouwen graag samen met u aan het onderwijs van de toekomst.

Oplossingen die echt werken

We geven u passende antwoorden: inhoudelijk én organisatorisch; van eerste idee tot en met de exploitatie van onderwijsvastgoed. Dankzij onze kennis, kunde en jarenlange ervaring weten wij welke vraagstukken écht relevant zijn voor de ontwikkeling van toekomstbestendige, duurzame school­gebouwen.

Integraal Kindcentra (IKC)

Veel scholen en opvangorganisaties gaan samenwerken in een integraal kindcentrum (IKC) of bereiden deze transitie voor. De samenwerking heeft praktische aspecten en voordelen en biedt kansen op inhoudelijke versterking van elkaars functie én een mogelijke gezamenlijke maatschappelijke functie in toekomstbestendige multifunctionele gebouwen in de wijk. Lees verder.

De belangrijkste diensten voor primair onderwijs:

Verder lezen?

Meer weten over primair onderwijs?

Neem dan contact op met:

Bel me terug