MijnSchool

Standaardisatie met maatwerk voor betere schoolgebouwen

Slimme concepten voor het primair onderwijs

De urgentie om verouderde, energievretende en ongezonde schoolgebouwen te vervangen is hoog. Gezien de enorme vervangings- en verduurzamingsopgave neemt de roep om standaardisatie op het gebied van onderwijshuisvesting toe. Wij ontwikkelden op basis van onze jarenlange ervaring een compleet nieuwe visie op de ontwikkeling van een schoolgebouw: MijnSchool. Een geïntegreerd en interactief ontwikkelproces voor een schoolgebouw op maat.

MijnSchool: Standaardisatie bouwen school via slim concept | HEVO

Een goed gebouw is nog geen goed (toekomst­bestendig) schoolgebouw

Werken met gestandaardiseerde bouwconcepten en technische oplossingen leidt wellicht tot goede gebouwen maar niet direct tot goede schoolgebouwen. Een schoolgebouw is meer dan techniek: het onderwijsconcept moet nu en in de toekomst optimaal gefaciliteerd worden, in een duurzaam, flexibel, circulair én toekomstbestendig gebouw met maatschappelijke meerwaarde.

Verbinding school met de wijk en omgeving

Om adequaat invulling te geven aan thema’s als inclusie, leefbaarheid en kansengelijkheid, is het van belang om breder te kijken dan de school alleen en verbinding te leggen met de omgeving en organisaties rondom het kind. Hiervoor zijn gezonde en duurzame schoolgebouwen nodig, die in verbinding staan met de wijk of het dorp.

MijnSchool: van visie naar gebouwconcept

MijnSchool is een methodiek die ontwikkeld is om beter en slimmer de vertaalslag te maken van onderwijsvisies en -dromen naar een maatwerk én toekomstbestendig gebouw. De conceptuele aanpak maakt gebruik van beproefde concepten voor het primair onderwijs. De visie van de school vormt hierin het centrale uitgangspunt. MijnSchool wordt gekenmerkt door drie pijlers:

MijnSchool: Standaardisatie bouwen van een school via slim concept | HEVO

1. Concept

Tijdens een interactief en gevisualiseerd proces vertalen we samen met de school en haar samenwerkingspartners hun onderwijsconcept en visie op de toekomst van onderwijs naar huisvestingsoplossingen. HEVO ontwikkelde hiertoe diverse beproefde huisvestings­concepten. Door middel van een kansenkaart wordt het concept verrijkt met kansen op het gebied van samenwerking met partners en voorzieningen, onderwijs(vernieuwing), verbinding met de wijk, financiering, locatiekwaliteiten etc. Het eindresultaat is een huisvestingsconcept op maat dat aansluit bij het onderwijs, de opgave en de omgeving van de school.

2. Proces

HEVO neemt de school en haar samenwerkingspartners mee in een keuzeproces waarin voortschrijdend inzicht en (onderwijs)vernieuwing worden gefaciliteerd. Naast de praktische invulling staan visualisatie en beleving centraal. Het doel is om weloverwogen en toekomstbestendige keuzes te maken die leiden tot een (concept voor een) maatwerk schoolgebouw. Op basis van het huisvestingsconcept en de gekozen technische concepten ontwikkelt en realiseert een multidisciplinair team met specialisten het schoolgebouw. HEVO regisseert het geheel en borgt zo de principes van het concept - binnen de projectkaders - in het gehele proces.

3. SMART techniek

HEVO ontwikkelde een scala aan beproefde technische concepten op basis van de jarenlange ervaring in scholenbouw en kennis van duurzaamheid en techniek (waaronder circulariteit). Deze concepten staan garant voor goed functionerende, toekomstbestendige én duurzame schoolgebouwen met een goed en gezond binnenklimaat.

Met de gestandaardiseerde en geïntegreerde procesaanpak van MijnSchool worden de ontwikkeltijd en de ontwikkelkosten verkort respectievelijk verlaagd ten opzichte van een traditioneel proces. Dit stelt de onderwijsorganisatie in de gelegenheid zich volledig te focussen op de realisatie van de eigen onderwijsvisie. Het interactieve en gevisualiseerde proces in combinatie met een korte doorlooptijd zorgt voor een goede ‘flow’ in het projectteam én een schoolgebouw dat maatwerk is. Resultaat van het proces zijn goede, gezonde, duurzame en flexibele schoolgebouwen die antwoord geven op de maatschappelijke uitdagingen van deze tijd én de toekomst.

In de media

Gepubliceerd in het blad Schooldomein, maart 2021: 'Gedroomd schoolgebouw voor KPO Kindcentrum De Stappen; Innovatief concept ‘Mijn School’ toegepast'.

Wat is standaardisatie bouw van een school?

Standaardisatie is optimalisatie van hoe we scholen realiseren, onderhouden, gebruiken en hergebruiken. Het gaat daarbij om proces- en productstandaardisatie, zodat je dat niet alleen bij één school kunt inzetten, maar voor meerdere scholen kunt gebruiken. 

Ook interessant

MijnSchool: Standaardisatie bouwen van een school via slim concept | HEVO

Meer weten over MijnSchool?

Neem dan contact op met:

Bel me terug