#

Nieuwbouw SPILcentrum Eckart Eindhoven

Lees meer
Locatie
Eindhoven
Status
In ontwikkeling
Programma

Nieuwbouw voor basisschool, kinderdagverblijf en gymzaal

Kenmerkend

Twee organisaties, ieder met een eigen karakter en doelgroep in één gebouw

Opdrachtgever
SKPO Eindhoven e.o.

Gebruikers
Basisschool De Tweelingen en Kinderdagverblijf Billies

Rol HEVO
Bouwmanagement, kostenmanagement, contractmanagement en directievoering

Start bouw
Februari 2022

Oplevering
December 2022

Architect
Kuin & Kuin Architecten

Constructeur
Van de Laar

Installatieadviseur
Sweegers en de Bruijn

Adviseur bouwfysica en brandveiligheid
ZRi

Bouwkundig aannemer
Jansman/Aarts Bouw

W-installateur
Homij

E-installateur
Van Dijnsen Installatiewerken

Deze wijk heeft een goed schoolgebouw nodig. Wethouder Stijn Steenbakkers

Aan de Oude Gracht wordt, op de plek van sporthal Eckart, een nieuw SPILcentrum gerealiseerd dat onderdak gaat bieden aan basisschool De Tweelingen, kinderdagverblijf Billies en een gymzaal.

SPIL

SPIL staat voor Spelen, Integreren en Leren. De school is onderdeel van het SPILcentrum Eckart. Het doel van een SPILcentrum is de ontwikkeling van kinderen van 0 t/m 13 jaar zo goed mogelijk te laten verlopen, door een nauwe samenwerking en afstemming tussen de school, de directe SPILpartner Billies en externe organisaties als de jeugdgezondheidszorg, het consultatiebureau en de GGD. 

Billies

Billies is een organisatie voor kinderopvang, peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang. Samen bieden zij opvang en onderwijs aan kinderen in de leeftijd van 0 t/m 13 jaar. Kinderdagverblijf Billies, werkt net als de school, volgens het principe van VVE (Voor- en Vroegschoolse Educatie) met thema’s van de methode Uk & Puk, een onderdeel van de methode Ko-totaal. 

Nieuwbouw

De nieuwbouw dient ter vervanging van een basisschool uit de bouwperiode 1960-1970. Binnen het nieuwe SPILcentrum zal de onderlinge samenwerking versterkt worden ten behoeve van het bieden van doorlopende ontwikkellijnen voor kinderen van 0 tot 13 jaar. 

Naast de ruimten van beide organisaties is er een gymzaal in het ontwerp opgenomen. Er komen leerpleinen voor andere werkvormen, een gymzaal en een aula voor vieringen. De kinderopvang krijgt een eigen vleugel. Het gebouw krijgt aan de voorzijde een brede luifel voor diverse entrees, aan de achterzijde opent het gebouw zich door de grote glasvlakken naar de parkachtige omgeving. De gevels zijn opgetrokken in een lichte steen, afgewisseld met houten vlakken. Dit hout is ook doorgetrokken naar het interieur. In de verschillende clusterruimten van de school zijn diverse werk- en speelplekken gemarkeerd met accentkleuren.

De oplevering van het gebouw staat op 5 december 2022 gepland. 

Duurzaam/energiezuinig

Het oude pand is circulair gesloopt. Dit houdt in dat het pand doelmatig is gestript en dat vrijkomende materialen zoveel als mogelijk gerecycled worden. 
Het nieuwe gebouw wordt zeer energiezuinig en zal voldoen aan de eisen van Frisse Scholen en BENG (bijna energieneutraal gebouw). Op het dak worden zonnepanelen aangebracht.

In de media

Studio 040: Schop kan de grond in voor nieuwbouw basisscholen

Meer weten over dit project?

Neem dan contact op met:

Bel me terug