# #

Nieuwbouw SPILcentrum Eckart Eindhoven

Lees meer
Locatie
Eindhoven
Status
Gereed
Programma

Nieuwbouw voor basisschool, kinderdagverblijf en gymzaal

Kenmerkend

Twee organisaties, ieder met een eigen karakter en doelgroep in één gebouw

Opdrachtgever
SKPO Eindhoven e.o.

Gebruikers
Basisschool De Tweelingen en Kinderdagverblijf Billies

Rol HEVO
Bouwmanagement, contractmanagement en directievoering

Start bouw
Juni 2022

Oplevering
Oktober 2023

Architect
Kuin & Kuin Architecten

Constructeur
Van de Laar

Installatieadviseur
Sweegers en de Bruijn

Adviseur bouwfysica en brandveiligheid
ZRi

Bouwkundig aannemer
Jansman/Aarts Bouw

W-installateur
Homij

E-installateur
Van Dijnsen Installatiewerken

Deze wijk heeft een goed schoolgebouw nodig. Wethouder Stijn Steenbakkers

Op de locatie van de voormalige sporthal Eckart aan de Oude Gracht is een nieuw SPILcentrum gerealiseerd, waar basisschool De Kimme, kinderdagverblijf Billies en een gymzaal zijn gevestigd. De nieuwbouw vervangt een basisschool uit de jaren 60-70 en bevordert de samenwerking tussen onderwijs en kinderopvang om doorlopende ontwikkellijnen voor kinderen van 0 tot 13 jaar te bieden.

SPIL, wat staat voor Spelen, Integreren en Leren, integreert basisonderwijs, kinderopvang, peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang onder één dak, en werkt nauw samen met externe partijen zoals jeugdgezondheidszorg en de GGD. Dit centrum is gericht om de ontwikkeling van kinderen zo goed mogelijk te laten verlopen door middel van deze geïntegreerde aanpak en kan ook opvoedingsondersteuning aanbieden aan ouder(s) en verzorger(s) indien nodig.

HEVO - nieuwbouw SPILcentrum Eckart Eindhoven

Nieuwbouw

Naast de ruimten van beide organisaties is er een gymzaal gerealiseerd. Er zijn leerpleinen voor andere werkvormen en een aula voor vieringen. De kinderopvang heeft een eigen vleugel. Het gebouw heeft aan de voorzijde een brede luifel voor diverse entrees, aan de achterzijde opent het gebouw zich door de grote glasvlakken naar de parkachtige omgeving. De gevels zijn opgetrokken in een lichte steen, afgewisseld met houten vlakken. Dit hout is ook doorgetrokken naar het interieur. In de verschillende clusterruimten van de school zijn diverse werk- en speelplekken gemarkeerd met accentkleuren.

De oplevering van het gebouw heeft in oktober 2023 plaatsgevonden. 

Duurzaam/energiezuinig

Het oude pand is circulair gesloopt. Dit houdt in dat het pand doelmatig is gestript en dat vrijkomende materialen zoveel als mogelijk gerecycled zijn. 
Het nieuwe gebouw is zeer energiezuinig en voldoet aan de eisen van Frisse Scholen en BENG (bijna energieneutraal gebouw). Op het dak zijn zonnepanelen aangebracht.

Volgens SKPO is dit de eerste energieneutrale (ENG) PO-school in Eindhoven met energielabel A+++++.

SPIL

SPIL staat voor Spelen, Integreren en leren. De school is onderdeel van SPILcentrum Eckart. Het doel van een SPILcentrum is de ontwikkeling van kinderen van 0 t/m 13 jaar zo goed mogelijk te laten verlopen, door een nauwe samenwerking en afstemming tussen de school, de directe SPILpartner Billies en externe organisaties als de jeugdgezondheidszorg, het consultatiebureau en de GGD.

Billies

Billies is een organisatie voor kinderopvang, peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang. Samen bieden zij opvang en onderwijs aan kinderen in de leeftijd van 0 t/m 13 jaar. Kinderdagverblijf Billies werkt, net als de school, volgens het principe van VVE (voor- en vroegschoolse educatie) met thema's van de methode Uk & Puk, een onderdeel van de methode Ko-totaal.

# # # #

Meer weten?

Neem dan contact op met:

Bel me terug