HEVO Mark Peters.jpg
Mark Peters
Projectmanager
De essentie van mijn vak is het managen van verwachtingen.

Mijn overstap destijds van een architectenbureau naar HEVO heb ik bewust gemaakt. Het Risicodragend Projectmanagement sprak me namelijk enorm aan. Iedereen kan zéggen dat ze adviezen waarmaken, maar wij durven ook echt harde garanties te geven.

Inspanningsverplichtingen zijn opgewaardeerd naar resultaatsverplichtingen; een veel grotere uitdaging. Het maakt immers veel uit of je het risico van een project draagt, of niet. Het zorgt ervoor dat je scherp blijft en dat goede kwaliteit leveren essentieel is.

Ik doe veel projecten in het onderwijs, met name in het hoger onderwijs. En dat doe ik al lang, want ik werk al ruim twintig jaar bij HEVO. De kernwaarden passen goed bij mij: durven, initiatief nemen en waarmaken, handelen vanuit visie. 

Schoolbesturen vragen mij vaak voor een nieuw project. Zo’n band hebben is bijzonder. Dat betekent dat mijn werk wordt gewaardeerd, de doelen zijn bereikt en de verwachtingen zijn waargemaakt of zelfs overtroffen.

Gebouwen zijn in mijn ogen een middel om mensen te laten doen wat ze moeten of willen doen.

Die gebouwen moeten dus optimaal faciliteren en optimaal presteren om bij hun gebruikers datzelfde te bereiken.

Duurzaam en circulair bouwen is mijn specialisme en het ambacht van nu. Door mijn bijdrage aan de werkgroep Circulariteit werken we binnen HEVO aan het creëren van gebouwen die niet alleen voldoen aan de behoeften van vandaag, maar ook de toekomst van onze planeet beschermen.