Menu

Vernieuwing onderwijslocatie naar duurzame campus

Avans Hogeschool Breda

De onderwijsgebouwen van Avans Hogeschool aan de Lovensdijkstraat 61-63 in Breda stammen uit de jaren vijftig en zestig. Ze waren bouwkundig verouderd, slecht geïsoleerd en ongeschikt voor modern onderwijs. Bovendien waren licht, lucht en afzuiging niet meer afdoende voor de technische opleidingen van vandaag. Onder het motto ‘practice what you preach’ werden de gebouwen fasegewijs onder handen genomen voor een duurzame vernieuwing, die laat zien waar Avans voor staat.

Opdrachtgever
Stichting Avans Tilburg

Stichtingskosten exclusief btw
€ 25.100.000,--

Brutovloeroppervlak (bvo)
20.841 m²

Start ontwerp
Februari 2012

Start bouw
Juni 2013

Ingebruikname
September 2015

Architect
Rienks Architecten Breda

Constructeur
R2 Breda

Wij begeleidden Avans bij het opstellen van een Programma van Eisen dat aansloot bij de hedendaagse onderwijsvisie en zorgden voor een upgrade van de bestaande gebouwen. Omdat de vernieuwing qua omvang en technische complexiteit erg risicovol was, bracht Avans de risico’s tijdens het ontwerp en de uitvoering bij ons onder door te kiezen voor Risicodragend Projectmanagement.

Het onderwijs moest gewoon doorgaan, terwijl de verouderde gebouwen getransformeerd werden. Vandaar onze keuze om de risico’s bij een partij neer te leggen die daar ervaring mee heeft.

Uitdagingen

Gedurende de vernieuwing moest het onderwijs gewoon doorgaan. Vandaar dat we gekozen hebben voor een gefaseerde aanpak, waarbij delen van het gebouw leeg waren. Voor een deel konden studenten opgevangen worden in de andere gebouwen, soms was er tijdelijke huisvesting nodig. De chemische laboratoria zijn tijdens de zomervakanties gerealiseerd. Een complexe logistieke operatie, die we met een leanplanning tot in detail onder controle wisten te houden.

Bovendien werkten we met een taakstellend budget, terwijl tijdens het proces de eisen van Avans regelmatig werden bijgesteld. Wij stelden dan bezuinigingsmaatregelen en alternatieven voor, op basis waarvan Avans kon kiezen. Uitgangspunt was steeds dat het project binnen tijd en budget gerealiseerd zou worden, dé zekerheid van ons Risicodragend Projectmanagement. Dankzij marktwerking was er uiteindelijk een onvoorziene onderschrijding op het budget, waarvan wij conform afspraak een deel hebben teruggegeven aan Avans.

Het ging om een logistiek gecompliceerde operatie, die toch precies binnen de geplande tijd is afgerond

Arnaud Opdam, directeur Dienst ICT en Facilitaire Zaken Avans Hogeschool

Onderwijsvisie

Belangrijk in het Programma van Eisen was de koppeling tussen de onderwijsvisie van Avans en de gebouwen. Een gebouw mag niet los staan van waar een organisatie voor staat. Belangrijke elementen waren: samenwerking, transparantie, ontmoeting en duurzaamheid. Vandaar dat de vernieuwde gebouwen een heldere structuur kennen, met veel open ruimtes, en uitgerust zijn met bewezen duurzame technieken.

Duurzaamheid

Avans heeft bewust gekozen voor bewezen technieken om ook in de toekomst kwaliteit te kunnen garanderen. Toegepast zijn: zonnepanelen, ledverlichting, lage temperatuurverwarming en warmteterugwinning. De opbrengsten van de zonnepanelen zijn op ieder moment afleesbaar, ook voor studenten. Bijzonder is het zeer hoog isolerende glas van de twee atria. De pixels van de prints op het glas zijn zodanig opgebouwd dat een optimale situatie ontstaat qua koeling en licht. Studenten kunnen overal hun laptops gebruiken, zonder last te hebben van lichtinval.

Andere duurzame aspecten zijn:

  • Hergebruik bestaande gebouwen, slechts 3.000 m uitgebreid
  • Optimaal geïsoleerde schil
  • Multifunctioneel gebruik van gebouw en terrein
  • Hoogwaardige installaties


Hoge waardering gebouwen

Sinds 2015 huizen de 3.000 studenten van Avans in Breda in ‘state of the art’ onderwijsgebouwen. Studenten komen steeds vaker naar de Lovensdijkstraat om daar te werken. Dat komt ook door Xplora, een plek waar studenten kunnen studeren, samenwerken, ontmoeten en ontspannen. Het bevordert in hoge mate het contact tussen studenten en docenten. Want docenten zitten op een paar meter afstand te werken van studenten. Daarmee is de drempel laag om even bij elkaar aan te schuiven.

Fotografie: Rieschard Schropp

Meer lezen?

Het project Avans Hogeschool Breda is opgenomen in ons boek ’25 jaar onderwijshuisvesting door HEVO’. U kunt kosteloos een exemplaar aanvragen.
 
Arnaud Opdam vertelt over de vernieuwing van deze onderwijslocatie in ons relatiemagazine 360⁰, editie april 2016. 

Mark Peters

Nieuwsgierig geworden naar de in's en out's van dit project?

Neem contact op met Mark Peters, telefoon (073) 6 409 409

Lees alles over

Gerelateerde thema's