# # #

Hotel Management School Maastricht

Lees meer
Locatie
Maastricht
Status
Gereed
Programma

Onderzoek en advies studentenhuisvesting

Kenmerkend

Combinatie theorie, praktijk en sociale vaardigheden op campus

Opdrachtgever
Zuyd Hogeschool

Rol HEVO
Organiseren aanbestedingsprocedure, procesmanagement, contractmanagement, organiseren businesscase, organiseren contractenstelsel, Programma van Eisen, risicomanagement, organiseren bestemmingsplanwijziging

Stichtingskosten exclusief btw
€ 19,5 miljoen

Brutovloeroppervlak (bvo)
12.534 m² totaal bvo, inclusief fietsenstalling
(gebouw 1 = 4.640 m² bvo, gebouw 2 = 2.957 m² bvo, gebouw 3 = 4.937 m² bvo)

Start ontwerp
Maart 2018

Start bouw
Medio 2019

Architect
Frencken Scholl Architecten Maastricht

Hechte, internationale community op de campus.

Het project betreft het geheel vervangen van 260 studenten­kamers op de campus van de Hotel Management School Maastricht (HMSM) door 390 nieuwe studentenkamers. De nieuwbouw wordt gerealiseerd in een erfpachtconstructie, waarvoor een concessieovereenkomst is aangegaan voor een periode van 25 jaar exploitatie.

HMSM

Nieuwbouw

De nieuwbouw van de studentenhuisvesting draagt eraan bij dat de Hotelschool, die onderdeel is van Zuyd Hogeschool, een leidende rol kan blijven spelen in het opleiden van professionals voor de nationale en internationale hotel- en hospitality-industrie. De studentenkamers zijn specifiek voor de eerstejaarsstudenten van HMSM, die verplicht op de campus wonen en onderdeel uitmaken van de HMSM community. De woonsituatie is sterk verweven met het onderwijs, het verenigingsleven en de werksituatie in het Theaching Hotel, waarbij de studenten ook beoordeeld worden op hun sociale vaardigheden. Door de nieuwbouw krijgen de toekomstige eerstejaarsstudenten de beschikking over eigentijdse woonfaciliteiten. Dit voldoet aan de hoge standaarden van HMSM en komt de kwaliteit van de opleiding ten goede. Door de groei van het aantal studentenkamers op de campus kan ook de onderwijsorganisatie weer groeien, aangezien het wonen op campus van de eerstejaarsstudenten een essentieel onderdeel is van het onderwijsprogramma. Een sterke en internationaal goed aangeschreven hotel- en hospitality-opleiding past bovendien bij de gastvrijheid en allure van Maastricht en Limburg. De voorbereidingen van de bouw zijn in het najaar van 2018 gestart en alle woonunits zijn in 2021 gereed.

Bestemmingsplanprocedure

Om het project mogelijk te maken moest een bestemmingsplanprocedure worden doorlopen. Dit lag gevoelig gezien de grote landschappelijke kwaliteit van het park, waar de campus onderdeel van uitmaakt, gelegen in de landgoederenzone, waarbij het riviertje de Kanjel over de campus stroomt. Hiervoor is in een intensief co-creatie proces met onder andere de gemeente en de landschaps­architect een gedragen kader en beeldkwaliteitsplan ontwikkeld dat als basis heeft gediend voor de bestemmingsplanprocedure. Wij coördineerden de activiteiten voor het opstellen van de contracten, fiscale, ruimtelijke, juridische en organisatorische aspecten en de businesscase. Daarnaast waren wij projectleider, initiator van de benodigde activiteiten om het plan haalbaar te maken en deels uitvoerder.

Complexe vraagstelling

De overeenkomst betreft de onderdelen Design, Demolish, Build, Finance, Maintain & Operate. De huisvesting betreft een uitgebreid service concept, inclusief inrichting en specifieke dienstverlening, wat sterk lijkt op een hotelsituatie. Er wordt een unieke community gevormd, waarbij de eerstejaarsstudenten een kamer hebben en een gezamenlijke woonkamer-keuken per groep van 15 studenten. Tevens is er bij de receptie van de studentenhuisvesting een multifunctionele verblijfsruimte en een multifunctionele sportruimte ten behoeve van het gehele complex van studentenkamers. De facilitaire taken voor het beheer en de exploitatie van de studentenkamers wordt hierbij overgedragen van Zuyd Hogeschool op de opdrachtnemer, MA Hotelschool Develop CV. Het ontwerp is van Frencken Scholl Architecten.

De 390 nieuwe moderne woonunits komen in de plaats van de huidige 260 woonunits, die verouderd zijn.

Zie hier een filmpje over de nieuwe studentenwoningen

# # # # #

Relatiemagazine

In ons relatiemagazine 360° zijn artikelen opgenomen over de Hotel Management School Maastricht:

In de media

In Vastgoedjournaal is op 4 april 2019 het artikel 'Hotel Management School Maastricht breidt campus uit' gepubliceerd.

# #

Fotograaf (ook foto's header): Philip Driessen

Meer weten over dit project?

Neem dan contact op met:

Bel me terug