# # # #

Aeres Hogeschool
Almere

Lees meer
Locatie
Almere
Status
Gereed
Programma

Nieuwbouw hogeschool onderdeel van Flevo Campus

Kenmerkend

Circulaire duurzame energieneutrale (ENG) hogeschool (WELL)

Rol HEVO
Architectenselectie, opstellen Programma van Eisen, bouwmanagement, kosten-, duurzaamheids- en onderhoudsadvies

Start project
Juli 2018

Gereed
3e kwartaal 2021

Architect
BDG Architecten Zwolle

Constructeur
JVZ Ingenieurs Deventer

Installatieadviseur
INNAX Veenendaal

Bouwfysisch adviseur
DGMR Arnhem

WELL-adviseur
DGMR Arnhem

Adviseur groen
Koninklijke Ginkel Groep Veenendaal

Bouwkundig aannemer
Aannemingsmaatschappij Hegeman Nijverdal

Installateur
HOMIJ installaties

Onderwijs, onderzoek en samenwerking komen samen.

Een gezonde en inspirerende leeromgeving voor Aeres Hogeschool. Met visie heeft Aeres Hogeschool een onderwijs­gebouw voor de toekomstige generatie gebouwd die passie heeft voor duurzame ontwikkelingen, onderwijs krijgt en onderzoek doet naar gezonde leefomgevingen, voedsel en energie op het Floriadeterrein. Door aanbod van kwalitatief hoogwaardig onderwijs, heeft het vestigingsklimaat in Almere een enorme boost gekregen. In 2022 stond de stad Almere door de komst van de Floriade in het teken van het thema Growing Green Cities. 

# #

Het onderwijsgebouw voor de toekomst

Aeres Hogeschool heeft op het Floriadeterrein een onderwijsgebouw gerealiseerd van circa 4.000 m² voor 900 studenten. Een gebouw waar lectoren, promovendi, docenten en studenten nauw met elkaar samenwerken en elkaar ontmoeten. Aeres Hogeschool is gericht op groen onderwijs, onderzoek en het delen en toepasbaar maken van kennis. De realisatie van de nieuwbouw is een ultieme match tussen het type onderwijs en onderzoek dat gegeven wordt op de hogeschool en de thema’s van de Floriade.

De nieuwbouw van Aeres en het Innovatiepaviljoen van provincie Flevoland op het Floriadeterrein vormen samen de fysieke start van Flevo Campus. De Flevo Campus fungeert als een kennis- en innovatiecentrum op het gebied van stedelijke voedselvoorziening. Studenten, onderzoekers en bedrijven werken samen om te onderzoeken en te testen hoe de voedselvoorziening in groeiende steden kan veranderen en vernieuwen. Aeres Hogeschool Almere biedt daarbij onder andere opleidingen op het gebied van biologie, voeding & gezondheid, groene stedelijke ontwikkeling, geo media & design en duurzame bedrijfskunde. Daar komen nog opleidingen bij binnen de aandachtsvelden stedelijke voedselproductie, stedelijke voedselsystemen en voeding en gedrag. Ook wordt er aan de hogeschool veel praktijkonderzoek gedaan.

Integraal duurzaam op alle fronten

Een duurzame en circulaire ambitie waar wij met trots aan hebben meegewerkt. Wij hebben de Europese architectenselectie begeleid en het ruimtelijk-functioneel en technisch Programma van Eisen samen met Aeres Hogeschool opgesteld. Vervolgens hebben wij het bouwmanagement, kosten-, duurzaamheids- en onderhoudsadvies voor het ontwerp- en realisatietraject verzorgd. De bouw is in juni 2020 gestart. De nieuwbouw is met de start van het schooljaar 2021/2022 in gebruik genomen. 

Bijzonder aan dit project is dat de uitvoeringsfase op innovatieve wijze is aanbesteed door middel van circulair aanbesteden.
 

Slim, smart en energetisch gebouw.

Slim, smart en energetisch

Het onderwijsgebouw is een slim en energetisch gebouw. Bovenop het dak is een tropendak gerealiseerd met zonnepanelen, om zo zelf te voorzien in energie. Afhankelijk van de positie en de oriëntatie hebben de gevels verschillende eigenschappen. De gevel aan de westzijde is voorzien van zonnepanelen om energie op te wekken en om zon te weren. Aan de oostzijde is de totale gevel bekleed met groen, dat prachtig meekleurt met de seizoenen. De daktuinen worden ingezet voor zowel ontspanning als onderwijs; tussen het groen is er vanaf de daken prachtig uitzicht over het Floriadeterrein en de skyline van Almere. Je ziet het niet, maar er is een waterretentiedak met een smart flow system gerealiseerd zodat het regenwater wordt opgevangen en op slimme wijze ingezet wordt voor de bewatering van het aanwezige groen. Onder het maaiveld is zelfs een enorme waterbufferingsbak gerealiseerd om ook de groene gevel te bewateren met opgevangen regenwater.

Groene long: plek voor ontmoeting, inspiratie en uitwisseling

De hogeschool is gesitueerd aan een van de hoofdwegen naar het Floriadeterrein en vormt daarmee een belangrijk ‘beeldmerk’ tijdens en ná de Floriade. Het transparante gebouw telt vijf bouwlagen en biedt plaats aan 900 studenten en 80 medewerkers. Het is een plek waar lectoren, promovendi, docenten en studenten nauw met elkaar samenwerken en elkaar ontmoeten. De groene long van de school, met verschillende soorten groene wanden, planten en bomen, beweegt zich als een landschap door het gebouw van entree tot dak. Gevelopeningen maken de ‘groene long’ buiten zichtbaar en vormen etalages van het onderwijs. Gaandeweg moet het gebouw gaan functioneren als kennishub. Er komt een nauwe samenhang met het nabijgelegen Innovatiepaviljoen van de provincie Flevoland.

Aeres Hogeschool wint Circular Award voor onderwijsgebouw.

Groen geeft energie

‘Groen’ was een belangrijke bouwsteen voor de nieuwbouw; enerzijds om de duurzame en zelfvoorzienende oplossingen en anderzijds is het letterlijk een groene school met planten in, aan en op het gebouw. Groen is niet alleen goed voor de luchtzuivering, vochtbalans en akoestiek in de school, het heeft ook een educatieve waarde en het prikkelt de zintuigen. Groen geeft letterlijk en figuurlijk energie.

Van expo naar leeromgeving

De leeromgeving stimuleert activiteitgericht werken. Door de diversiteit van ruimten is er een gevarieerde mix van onderwijs-, overleg-, kantoor- en zelfstudieruimten. De doorzichten tussen verschillende verdiepingen, lokalen en werkplekken zorgen voor optimaal contact tussen alle gebruikers. Tijdens de Floriade werd een deel van de school benut voor de ontvangst van bezoekers. Het flexibele gebouw transformeert zich gemakkelijk van expo naar werk- en leeromgeving.

Circulaire materialen

In het ontwerp van de hogeschool zijn verschillende circulaire materialen toegepast, zoals hergebruikt hout voor de trappen van Herso, gerecyclede metalstuds voor de binnenwanden, Graphenstone verf van Ekotex, circulair betongranulaat voor de betonnen constructie, tweedehands hout voor de zitelementen en houten elementen op het dak. Op zijn beurt maakt het demontabele ontwerp zelf hergebruik van materialen in de toekomst mogelijk. 

Studenten

De studenten zijn dagelijks bezig met onderstaande thema’s en het is vanzelfsprekend dat het gebouw aansluit bij deze thema’s en circulair en energieneutraal wordt:

  • Greening: parken, tuinen en openbaar groen maken steden aantrekkelijker om in te wonen.
  • Feeding: oplossingen voor voedselproductie en -veiligheid zijn nodig om voor iedereen voldoende, betaalbaar en gezond voedsel beschikbaar te hebben.
  • Energizing: duurzame energieoplossingen, maar ook de bijdrage die groene ruimten leveren aan de vitaliteit van een stad.
  • Healthying: groen in de stad draagt bij aan een gezonde leefomgeving, maar ook aan de fysieke en mentale vitaliteit van inwoners.

Relatiemagazine

In ons relatiemagazine 360°, najaar 2021, is een artikel opgenomen over nieuwbouw Aeres Hogeschool Almere: De ultieme match tussen gebouw, verhaal en locatie.

In de media

Ook interessant

# # #

Meer weten over dit project?

Neem dan contact op met:

Bel me terug