Menu

Circulaire toekomstbestendige Hogeschool

Aeres Hogeschool Almere

Een gebouw dat past bij de doelgroep én past in haar omgeving? Dat wordt de Aeres Hogeschool in Almere! Bouwen voor de toekomstige generatie die passie heeft voor duurzame ontwikkelingen, onderwijs krijgt en onderzoek doet naar gezonde leefomgevingen, voedsel en energie op het Floriadeterrein. In 2022 staat de stad Almere door de komst van de Floriade in het teken van het thema Growing Green Cities.

Rol HEVO
Architectenselectie, opstellen Programma van Eisen, bouwmanagement, kosten-, duurzaamheids- en onderhoudsadvies

Start project
Juli 2018

Gereed
3e kwartaal 2021

Architect
BDG Architecten Zwolle

Constructeur
JVZ Ingenieurs Deventer

Installatieadviseur
INNAX Veenendaal

Bouwfysisch adviseur
DGMR Arnhem

WELL-adviseur
DGMR Arnhem

Adviseur groen
Koninklijke Ginkel Groep Veenendaal

Aeres Hogeschool heeft op het Floriadeterrein in het voorjaar van 2018 de eerste kavels (kavels 98 en 82) gekocht. Aeres Hogeschool is gericht op groen onderwijs, onderzoek en het delen en toepasbaar maken van kennis. De realisatie van de nieuwbouw is een ultieme match tussen het type onderwijs en onderzoek dat gegeven wordt op de hogeschool en de thema’s van de Floriade. De studenten zijn dagelijks bezig met onderstaande thema’s en het is vanzelfsprekend dat het gebouw aansluit bij deze thema’s en circulair en energieneutraal wordt:

  • Greening: parken, tuinen en openbaar groen maken steden aantrekkelijker om in te wonen.
  • Feeding: oplossingen voor voedselproductie en -veiligheid zijn nodig om voor iedereen voldoende, betaalbaar en gezond voedsel beschikbaar te hebben.
  • Energizing: duurzame energieoplossingen, maar ook de bijdrage die groene ruimten leveren aan de vitaliteit van een stad.
  • Healthying: groen in de stad draagt bij aan een gezonde leefomgeving, maar ook aan de fysieke en mentale vitaliteit van inwoners.


Op kavel 98 realiseert Aeres Hogeschool Almere een gebouw van circa 4.000 m² voor 900 studenten. Tijdens de Floriade gaat het gebouw dienst doen als ontvangstgebouw. Het is een plek waar lectoren, promovendi, docenten en studenten nauw met elkaar samenwerken en elkaar ontmoeten. Gaandeweg moet het gebouw gaan functioneren als kennishub. Er komt een nauwe samenhang met het nabijgelegen Innovatiepaviljoen van de provincie Flevoland.

Een mooie ambitie waar wij met trots aan meewerken. Wij hebben de Europese architectenselectie begeleid en het ruimtelijk-functioneel en technisch Programma van Eisen samen met Aeres Hogeschool opgesteld. Momenteel wordt gewerkt aan het ontwerptraject (Definitief Ontwerp-fase). Daarnaast verzorgen wij het bouwmanagement, kosten-, duurzaamheids- en onderhoudsadvies voor het verdere ontwerp- en realisatietraject.

Bijzonder aan dit project is dat de uitvoeringsfase op innovatieve wijze wordt aanbesteed door middel van circulair aanbesteden.

In de media

Nieuwbouw Aeres Hogeschool Almere stap dichter bij realisatie

Beeld header: BDG Architecten Zwolle

Impressies: BDG Architecten Zwolle
Myrthe Mulder

Wilt u meer informatie over dit project?

Neem dan contact op met Myrthe Mulder, telefoonnummer (073) 6 409 409

Lees alles over

Gerelateerde thema's