circulair aanbesteden bouw

Circulair aanbesteden

Circulair aanbesteden is een belangrijk vraagstuk in elk bouwproces. Het gaat over het behouden van waarde en voorkomen van vernietiging en is een effectieve manier om bij te dragen aan het realiseren van de klimaatdoelen: een 100% circulaire economie in 2050.

Het winnen van hoogwaardige grondstoffen is steeds moeilijker. Daarom is het van groot belang om verspilling van grondstoffen te voorkomen en om producten en materialen beter herbruikbaar te maken. De transitie naar een circulaire economie begint daarom met circulair aanbesteden voor nieuwbouw, herbestemming of herontwikkeling van vastgoed.

Ambities concreet maken

Veel organisaties hebben hun circulaire ambities opgenomen in beleidsplannen of innovatieagenda’s. De abstracte ambities dienen omgezet te worden naar concrete vragen. Complexe regelgeving en procedures worden vaak gezien als hindernissen bij het uitvragen van een circulaire aanbesteding in de markt. HEVO kan u hierbij helpen. Samen bouwen we aan de wereld van morgen; circulair en duurzaam.

Samen met u starten we met het in beeld brengen van uw visie op duurzaamheid en circulariteit die past bij uw organisatie. Vervolgens verkennen we samen de mogelijkheden om circulair te ontwerpen en bouwen, afhankelijk van de keuze voor nieuwbouw, herbestemming of herontwikkeling van vastgoed.

Wij vertalen abstracte ambities naar concrete eenduidig circulaire eisen en ambities. De eisen en ambities worden vertaald naar een circulair ontwerp dat wij toetsen en verrijken met oplossingen uit de markt door marktpartijen mee te laten denken over de opgave (marktconsultatie). Op basis van het circulaire ontwerp wordt de aanbesteding gestart, waarbij marktpartijen worden gevraagd hun circulaire oplossingen en alternatieven aan te dragen die direct kunnen worden toegepast in de bouw.

100% circulair. Doe het samen en geef het door!

Aeres Hogeschool

Een van de projecten waarbij door HEVO circulair aanbesteden is toegepast is Aeres Hogeschool. In dit project heeft een marktconsultatie plaatsgevonden en is de markt uitgedaagd om te komen met de meest innovatieve circulaire alternatieven op dat moment.

Klik hier voor onze visie op circulair bouwen. Wij helpen u graag met het realiseren van uw duurzame en circulaire ambities. Neem contact op met onze experts.

Ook interessant

Meer weten over circulair aanbesteden?

Neem dan contact op met:

Bel me terug