15 januari 2020

In het laatste kwartaal van 2019 zijn vijf bouwkundig aannemers en vijf E&W-installateurs geselecteerd op basis van hun visie op de voor deze nieuwbouw belangrijke thema’s. De tweede fase van de EU-selectie, de gunningsfase, is inmiddels gestart. De gunningsfase loopt van januari 2020 tot begin maart 2020. Het streven is om in maart 2020 een bouwkundig aannemer en een E&W-installateur geselecteerd te hebben. Dit gebeurt op basis van kwaliteits- en prijscriteria. HEVO voert het projectmanagement en het kostenmanagement uit.

Op 4.000 m² brutovloeroppervlak wordt een plek gecreëerd voor 900 studenten en 80 werknemers. Lectoren, promovendi, docenten en studenten werken samen in een lokale kennishub. Het nieuwe schoolgebouw van Aeres Hogeschool wordt tevens het ontvangstgebouw van de Floriade 2022.

Het nieuwe gebouw van Aeres Hogeschool Almere wordt toonaangevend op het gebied van klimaatadaptatie met behulp van groene innovaties en waterretentiedaken. Ook duurzaamheid van materialen, circulariteit en gezondheid zijn kenmerken van het gebouw. Het gebouw is energieneutraal, onder meer door optimale toepassing van zonnepanelen. Daarnaast voldoet het gebouw aan de WELL-standaard (gezondheid). Met al deze kenmerken laat het gebouw zien waar Aeres Hogeschool Almere voor staat. Onderwijs gericht op groene kennis in stedelijk gebied en met praktijkonderzoek rond thema’s als ‘groene & vitale stad’ en ‘voedsel & gezond leven’.

De volgende kenmerken maken de nieuwbouw van Aeres Hogeschool Almere uniek:

  1. ‘Groen’ is letterlijk een belangrijke bouwsteen. Naast duurzame, circulaire en zelfvoorzienende oplossingen wordt een groene school gerealiseerd met planten in, aan en op het gebouw.
  2. De hoogwaardige gevelisolatie voorkomt energieverlies.
  3. De gevel van de hogeschool wordt vormgegeven als smart-skin. Afhankelijk van de positie en oriëntatie hebben de gevels verschillende eigenschappen. Zo zorgen PV-panelen aan de westkant naast energieopwekking ook voor zonwering.
  4. De oostzijde, gericht op de bomentuin van het Floriade-terrein, wordt een volledig groene gevel die meekleurt met de seizoenen. Ook het overstek op de zuidgevel wordt uitgevoerd als een groene gevel.
  5. Het groene dak is deels ‘tropendak’ ten behoeve van energieopwekking. Daarnaast wordt het een levendig groen dak met bomen en waterretentie. Opgevangen regenwater dient zo als warmte- en koelingsbuffer en kan gebruikt worden voor de bewatering van het groen op en aan het gebouw.
  6. In het ontwerp van de hogeschool worden zoveel mogelijk circulaire materialen en systemen toegepast, zoals hergebruikt hout voor de trappen, recyclede metal studs voor de binnenwanden, betongranulaat en producten met een Cradle-to-Cradle-certificaat. De circulariteitsindex van het gebouw bedraagt zelfs 53%, daar waar gebouwen gemiddeld vaak 25% scoren.
  7. Het gebouw gaat minimaal voldoen aan de WELL-standaard, met als ambitieniveau ‘gold’.

Na het doorlopen van een innovatief en positief-kritisch ontwerptraject, is er op dit moment behoefte aan kennis, expertise, ambitie en enthousiasme bij uitvoerende partijen, onderaannemers en leveranciers om de hoge ambitie van het ontwerp daadwerkelijk te bouwen!

HEVO verzorgt het projectmanagement en het kostenmanagement. Het ontwerpteam bestaat uit BDG Architecten, JVZ ingenieurs, Innax, DGMR en Koninklijke Ginkel Groep.

Meer informatie

Zie ook de referentie Aeres Hogeschool Almere: circulaire toekomstbestendige hogeschool

Meer weten?

Neem dan contact op met:

Bel me terug