Een campus is meer dan een plek voor onderwijs en onderzoek alleen: het is een aantrekkelijke verblijfplaats! Michiel Otto

De sleutel ligt vaak in het kijken en beoordelen op de lange termijn. Wij worden steeds vaker gevraagd om zorgvuldig te onderzoeken op welke manier een bestaand gebouw kan worden verduurzaamd. Onderwijsinstellingen zullen nu eenmaal aan wettelijke vereisten moeten voldoen. Mooie voorbeelden van zulke complexe renovaties en verduurzamingen zijn die van het gebouw van de Avans Hogeschool in Breda en de transformatie van het voormalige TNO-gebouw op de campus van de TU Eindhoven tot ‘Nexus’ van Fontys Hogescholen.

Campusontwikkeling

Naast die vraag naar verduurzaming, zien wij binnen het hoger onderwijs een ontwikkeling waarbij de maatschappij naar binnen wordt gehaald. Hier bedoelen we allereerst mee dat steeds meer studentenhuisvesting wordt gerealiseerd op de campus, of nabij de onderwijsinstelling. Hieruit vloeit een behoefte aan secundaire functies voort zoals winkels en servicepunten. Daarmee wordt een campus meer dan een plek voor onderwijs en onderzoek alleen: een aantrekkelijke verblijfplaats! Er zijn prachtige combinaties ontstaan van hoger onderwijs en maatschappelijke functies, zoals de bibliotheek, een filmhuis, of een museum. Een fraai voorbeeld hiervan is te vinden in het Ligne complex in Sittard dat in 2016 in gebruik werd genomen.

HMSM Maastricht

Vertaalslag Klimaatakkoord

HEVO is telkens in staat gebleken om de functionele kansen van een hogeschool en de maatschappe­lijke kansen uit het veld bij elkaar te brengen. Ook maken wij de vertaalslag van het hoge abstractie­niveau van het Klimaatakkoord naar concrete programma’s en maatregelen om de vastgoed­portefeuilles van de instellingen te verduurzamen. Wij hebben oog voor de ‘harde kant’ (de techniek van verduurzamen) maar ook voor de ‘zachte kant’ (het proces van het stellen van ambities tot het nemen van de juiste besluiten). Die combinatie van vaardigheden spreekt onze opdrachtgevers aan.

HZ University of Applied Sciences in Vlissingen
De belangrijkste diensten voor hoger onderwijs:

Verder lezen?

# # # #

Meer weten over hoger onderwijs?

Neem dan contact op met:

Bel me terug