16 december 2021

In een park dat wordt ingeklemd door een woonwijk, het spoor en een industrieterrein ligt de campus van de Hotel Management School Maastricht (HMSM). Studenten kunnen hier wonen, leren, werken en ontspannen. Een aantal jaren geleden heeft de gemeente fiets- en looproutes aangelegd om het park aantrekkelijker te maken voor studenten en omwonenden. In 2010 is Château Bethlehem door Zuyd Hogeschool volledig gerenoveerd naar een hotel met restaurant, bar en vergaderruimten en doet nu dienst als Teaching Hotel waar de studenten praktijkervaring opdoen.

De oude studentenhuisvesting, verdeeld over vijf gebouwen, was zowel technisch als functioneel aan vernieuwing toe. Op de campus zijn drie nieuwe gebouwen neergezet waarin 390 eerstejaars­studenten wonen in units voor vijftien personen. Alle studenten hebben een kamer met badkamer, de keuken is gemeenschappelijk. De units hebben een ingang die uitkomt op een patio waardoor een dorpsgevoel ontstaat. ‘De studenten zijn enthousiast over hun nieuwe onderkomen’, vertelt Olaf van Nugteren, vicevoorzitter van Zuyd Hogeschool waarvan de HMSM onderdeel uitmaakt. ‘Dat ze een eigen badkamer hebben, vinden ze een luxe. In het Teaching Hotel leren ze koken en nu kunnen ze dat in de praktijk brengen in de keuken op hun woonunit. Er worden veel minder pizza’s besteld.’

De units hebben een ingang die uitkomt op een patio waardoor een dorpsgevoel ontstaat. Olaf van Nugteren, vicevoorzitter Zuyd Hogeschool

Veel eisen 

De studentenhuisvesting moest aan veel eisen voldoen. ‘Communityvorming stond vanaf dag één centraal in de plannen’, vertelt Willem Adriaanssen, partner van HEVO. ‘De studenten komen niet alleen naar de HMSM om te leren, maar ook omdat je hier banden voor het leven smeedt.’ De huisvesting moest betaalbaar zijn voor eerstejaars, maar ook aantrekkelijk voor internationale studenten die met een paar kliks weten welke Europese hotelschool de beste faciliteiten heeft. Daarnaast wilde HMSM graag meer studenten aannemen omdat ze elk jaar een wachtlijst heeft. De oude gebouwen met 260 studentenkamers werden gesloopt en de nieuwe gebouwen moesten onderdeel worden van het park waarvan de gemeente en Zuyd beide eigenaar zijn. Een andere complicerende factor was dat Zuyd niet langer de huisvesting wilde financieren. Olaf van Nugteren: ‘Zuyd wil alleen nog investeren in onderwijs en onderzoek. Een mooi uitgangspunt, maar hoe realiseer je dan betaalbare studentenhuisvesting op de campus? Uiteindelijk hebben we met hulp van HEVO een constructie gevonden die aan alle doelstellingen voldeed.’ In een complexe aanbesteding is er één partij gevonden die verantwoordelijk is voor de ontwikkeling, bouw en investering in de studentenhuisvesting. Op basis van erfpacht exploiteert deze partij in goed overleg met de school de studentenwoningen gedurende 25 jaar.

Studentensociëteit

Toen de studentenhuisvesting werd gerealiseerd, heeft Zuyd het parkeerterrein opnieuw aangelegd, looproutes aangepast en nieuwe bruggen geplaatst. De gemeente en het waterschap willen het riviertje de Kanjel, dat door de campus stroomt, zijn natuurlijke meanderende vorm teruggeven. Aan dat riviertje staat de studentensociëteit, een gebouw dat aan vervanging toe is. De gemeente heeft ingestemd met een bestemmingsplanwijziging door afspraken te maken over de zone rond het riviertje. De sociëteit krijgt daarom een andere plek op de campus. Olaf van Nugteren: ‘In de sociëteit is de studentenvereniging gehuisvest die een belangrijke rol speelt in de community. Bijna alle studenten zijn er lid van. Het is dé ontmoetingsplek en er worden veel activiteiten door de vereniging georganiseerd.’ De studentenvereniging gaat het nieuwe gebouw niet huren van Zuyd, maar wordt zelf eigenaar. Zuyd gaat de grond in erfpacht geven, met een pakket aan afspraken over bijvoorbeeld overlast en het schoonhouden van de omgeving. Samen met HEVO heeft de studentenvereniging een plan van eisen en een businesscase opgezet en HEVO vertegenwoordigt Zuyd in het contract­management. De studenten hebben in hun netwerk van alumni een projectmanager gevonden die hen tijdens de bouw zal bijstaan. ‘Vanwege de gespannen bouwmarkt duurt het waarschijnlijk nog anderhalf jaar voordat dit gebouw gereed is’, zegt Willem Adriaanssen. ‘Daarna gaan we het oude gebouw slopen en het stuk park bij het riviertje opnieuw inrichten. Voor het laatste grote project, de renovatie van het onderwijsgebouw, worden nu de plannen ontwikkeld. Daarna zal ook het servicegebouw dat deels in het riviertje staat worden gesloopt zodat het riviertje weer natuurlijk door het terrein kan stromen.’

Je hebt een partij nodig die druk op de ketel zet als dat nodig is. Olaf van Nugteren, vicevoorzitter Zuyd Hogeschool

Tien jaar werkzaamheden 

Al met al nemen de werkzaamheden zo’n tien jaar in beslag. Een campus ontwikkelen is dan ook een kwestie van een lange adem. Olaf van Nugteren: ‘Voor ons is het heel belangrijk dat we daarbij een partij als HEVO aan boord hebben. HEVO is inhoudelijk expert en verantwoordelijk voor de projectopvolging, houdt de financiën bij en legt aan de stuurgroep en subgroepen verantwoording af over het verloop. Gaat er iets niet goed, dan trekken ze aan de bel. Wij hebben geen mensen in dienst voor het begeleiden van zulke langdurende en ingewikkelde operaties, en dan heb je een partij nodig die je helpt en druk op de ketel zet als dat nodig is.’

Relatiemagazine

Dit artikel is opgenomen in ons relatiemagazine 360°, najaar 2021.

Verder lezen

Meer weten?

Neem dan contact op met:

Bel me terug