Contractmanagement

In de bouw worden veel afspraken gemaakt, bijvoorbeeld met de opdrachtgever, partners, onderaannemers en leveranciers. Veel van deze afspraken worden vast­gelegd in contracten. De afspraak is doorgaans een bepaalde prestatie te leveren met een betaling als tegenprestatie. Afspraken dienen nagekomen te worden en als ze niet nagekomen (kunnen) worden of er nieuwe inzichten ontstaan dan moet hierop geacteerd worden. Het vastleggen en beheersen van deze afspraken is contractmanagement.

Complex

Afspraken staan niet op zichzelf. Ze kennen een bepaalde samenhang en worden vastgelegd in contracten. Met die afspraken verdelen de partijen ook de risico’s. In de bouw zijn deze contracten afgelopen jaren steeds complexer geworden. Bij het integreren van ontwerp, onderhoud en soms ook financiering, moet een aannemer meer risico dragen. Hij moet afspraken en belangen van meerdere stakeholders kunnen beheersen. Maar ook een opdrachtgever en andere betrokken partijen zoeken de juiste balans tussen risico en invloed. Basiskennis van contractvormen, het kennen van de gemaakte afspraken en risicoallocatie is een vereiste geworden voor nagenoeg elke projectmedewerker.

Alle partijen winnen bij een goed contract.

Ook oplossingen voor huisvestingsvraagstukken leggen we doorgaans vast via contractuele afspraken. Of het nu gaat om nieuwbouw, verbouw of gebouwbeheer: het betekent altijd een samenwerking tussen verschillende betrokken partijen. Wanneer je dat doet zonder goed vastgelegde afspraken en zonder de juiste contractvorm ontstaan er kostbare problemen. De afspraken kunnen betrekking hebben op essentiële onderdelen als prijs, tijd en kwaliteit. Maar ook op beëindigingsgronden, of bijvoorbeeld het opleveringsniveau van een ruimte nadat bouwwerkzaamheden zijn afgerond. Een helder contract schept ook de broodnodige vertrouwensbasis voor een succesvolle samenwerking. 

Een goed contract kan ergernis en conflicten voorkomen en kosten besparen. Het opstellen van een goed contract is een investering die loont!

Uw contracten bewaakt u bij voorkeur proactief, niet alleen naar aanleiding van een conflict.

Wij zijn van mening dat een goed contract als smeerolie fungeert in de samenwerking. Dat leidt tot een hogere productiviteit, betere leveranciersrelatie en beperkt inefficiëntiekosten.

Als advies- en bouwmanagementbureau beheersen wij deze materie. Onze specialisten stellen overeenkomsten en aanbestedingsdocumenten op, of checken documenten voor u. Deze juridische expertise combineren we met onze bouwtechnische, onderhouds- en procesmatige kennis. Resultaat? Bruikbare en duidelijke overeenkomsten voor u en degene(n) met wie u samenwerkt.

Ook interessant

Meer weten over contractmanagement?

Neem dan contact op met:

Bel me terug