Menu

Transformatie kantoor naar inspirerende onderwijshuisvesting

HZ University of Applied Sciences Vlissingen te Middelburg

Een deel van de gebouwen op de locatie van HZ University of Applied Sciences in Vlissingen paste niet meer bij hoe tegenwoordig onderwijs wordt gegeven. Daarom werd een nieuwe locatie in Zeeland gezocht. Die locatie moest ruimte bieden aan meer kleinschalig en projectmatig onderwijs. En daarnaast moest de locatie groen en duurzaam zijn. HZ doet namelijk sinds 2009 mee aan het convenant Meerjarenafspraken Energie-efficiency (MJA).

Opdrachtgever
HZ University of Applied Sciences

Rol HEVO
Opdrachtgever ontzorgen van A t/m Z, van advisering voor de aankoop van het gebouw tot en met realisatie en nazorg

Stichtingskosten exclusief btw
€ 7.000.000,--

Brutovloeroppervlak
6.670 m²

Start project
Juli 2016

Oplevering
Begin mei 2018

Architect
CONIX RDBM Architects, Terneuzen

Constructeur
Sweco, Middelburg

Installatieadviseur
Sweco, Middelburg

Bouwfysisch adviseur
ZRi, Den Haag

Aannemer
Van Dijnsen, Breda

De ambitie van de HZ was om voor haar studenten een stimulerende campus in Zeeland te ontwikkelen. Daarvoor heeft de HZ een locatie gerealiseerd in Middelburg voor circa 1.200 studenten en zijn ook samenwerkingsverbanden met andere onderwijsinstellingen gezocht. Een adequate, rijke leeromgeving vormde daarbij een belangrijke basisvoorwaarde.

Om invulling te geven aan die ambitie heeft HZ onder andere het voormalige kantoor van de provincie Zeeland aan Het Groene Woud in Middelburg gekocht. Dit gebouw is getransformeerd naar een moderne onderwijsinstelling voor technische opleidingen en onderzoek.

Van A tot Z ontzorgen

Vanaf de initiatieffase begeleidden wij de HZ bij de transformatieplannen van het bestaande kantoorgebouw naar eigentijdse onderwijshuisvesting. Na de advieswerkzaamheden met betrekking tot de aankoop van het gebouw, het opstellen van het Programma van Eisen en de selectie van alle adviseurs, verzorgden wij ook het bouwmanagement van de transformatie. Dit betekent dat we HZ in het gehele proces, van A tot Z, van initiatief tot de ingebruikname van de nieuwe huisvesting hebben begeleid. Onder de advieswerkzaamheden vallen onder andere het proces- en projectmanagement, het contractmanagement, het bouwkostenmanagement, de aanbesteding en de directievoering van de uitvoeringswerkzaamheden.

New Ways of Working

De nieuwe onderwijslocatie is ingericht volgens New Ways of Working, waarbij wij de HZ hebben voorzien van de nieuwste inzichten en adviezen. Bovendien hebben wij de adviezen voor de implementatie van de nieuwe werkvormen voor onze rekening genomen. Omdat de nieuwe wijze van (samen)werken ook vraagt om een bijpassende facilitaire organisatie, hebben wij mede met de HZ de nieuwe facilitaire organisatie vorm gegeven.

Stimulerende leeromgeving

Met dit project heeft de HZ een belangrijke stap gezet in haar doelstelling het hoger beroepsonderwijs in Zeeland verder te optimaliseren en haar studenten een adequate en stimulerende leeromgeving te bieden. Het gebouw is bij de start van het studiejaar 2018-2019 in gebruik genomen.

In de media - september 2017

Op 20 september 2017 is er een persmoment geweest bij HZ in Middelburg over dit project. Hieronder de linkjes naar de berichten:

In de media - September 2018

Freerunners, confetti en presentaties, het nieuwe HZ gebouw in Middelburg is officieel geopend

Artikel

Lees ook het artikel 'Transformatie van kantoor naar stimulerend onderwijsgebouw'. 

In de media - november 2019

Lees ook het praktijkverhaal dat gepubliceerd is op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) met de titel 'Hogeschool HZ grijpt nieuwe huisvesting aan voor verduurzaming'.

De ambitie om een leeromgeving te creëren die het onderwijsconcept van de HZ maximaal tot zijn recht laat komen is dankzij de betrokken en proactieve samenwerking met HEVO gerealiseerd. Het bestaande kantoorpand is omgebouwd tot een omgeving passend bij het hedendaagse moderne en innovatieve onderwijs dat kenmerkend is voor de HZ.

— Adri de Buck, voorzitter College van Bestuur HZ University of Applied Sciences
Mark Peters

Meer weten over dit project?

Neem contact op met Mark Peters, telefoon (073) 6 409 409