18 maart 2024

‘Een mijlpaal in ons nieuwbouwtraject’, geeft Ad van Oudheusden, directeur Baanbrekers aan. 'Na de sloop van ons voormalige hoofdgebouw en alle voorbereidende grondwerkzaamheden, zullen we de komende tijd ons gebouw zien groeien. Daar kijken we allemaal erg naar uit.’

HEVO | Start bouw Baanbrekers

Dat de bouw nu in een volgende fase terechtkomt, wil niet zeggen dat alles voor de nieuwbouw al tot in detail geregeld is. Ad licht dit toe: ‘Samen met de architect zijn een aantal van onze medewerkers in werkgroepen nog bezig met het interieur en ook met de inrichting van het buitenterrein. Er moeten nog belangrijke keuzes gemaakt worden en dat doen we samen. We schakelen expertise van buitenaf in, en ook onze medewerkers -de toekomstige gebruikers van het pand- hebben hierin een grote rol.’

Oplevering 2025

Het is de bedoeling dat het pand vele jaren onderdak biedt aan alle medewerkers van Baanbrekers. Het wordt een duurzaam, groen en energieneutraal gebouw waar een prettige en passende werkomgeving wordt gecreëerd voor alle medewerkers. Zoals de planning er nu uitziet, zal de aannemer het pand in april 2025 opleveren en wordt het daarna gefaseerd in gebruik genomen. In het najaar van 2025 volgt een feestelijke opening waar omwonenden, ondernemers van het bedrijventerrein Zanddonk en alle andere geïnteresseerden meer dan welkom zijn om te komen kijken. 

HEVO verzorgt het projectmanagement, het contractmanagement en het kwaliteitsmanagement.

Ook interessant

Meer weten?

Neem dan contact op met:

Bel me terug