#

Nieuwbouw sociaal ontwikkelbedrijf Baanbrekers Waalwijk

Lees meer
Locatie
Waalwijk
Status
In ontwikkeling
Programma

Nieuwbouw kantoor en productieruimten op huidige locatie

Kenmerkend

In de nieuwbouw worden alle bedrijfsonderdelen gecentraliseerd in één gebouw

Opdrachtgever
Baanbrekers Waalwijk

Rol HEVO
Projectmanagement, contractmanagement en kwaliteitsmanagement

Brutovloeroppervlak
Circa 11.000 m² bvo

Architect
Architectencombinatie TarraKade

Adviseur installaties en bouwfysica
Nelissen

Constructeur
Pieters Bouwtechniek

Hoofdaannemer
Dura Vermeer Bouw Zuid

De medewerkers van de sociale werkvoorziening kunnen tijdens de bouw gewoon aan het werk blijven. De productieafdelingen verhuizen pas als het nieuwe gebouw klaar is.

Baanbrekers is de gecombineerde uitvoeringsorganisatie voor sociale zaken en sociale werkgelegenheid van de gemeenten Heusden, Loon op Zand en Waalwijk. Momenteel beschikt Baanbrekers over vier gedateerde gebouwen op bedrijventerrein Zanddonk te Waalwijk en heeft zij behoefte aan nieuwe huisvesting.

Impressie voorgevel

Na afronding van de definitiefase, zijn wij gestart met het ontwerptraject en hierbij verantwoordelijk voor het integrale projectmanagement. Dit omvat onder andere het begeleiden van verschillende aanbestedingen en selecties, contractmanagement, procesbegeleiding van het ontwerptraject, risicomanagement en kostenmanagement. Er is gekozen voor een innovatieve bouworganisatie op basis van de UAV-GC 2005. De niet-openbare Europese aanbestedingsprocedure van de architect en de meervoudige onderhandse selecties van de constructeur en de adviseur installaties en bouwfysica zijn in 2022 afgerond. 

Deze partijen vormen samen met HEVO het ontwerpteam en hebben afgelopen periode gewerkt aan de totstandkoming van het structuurontwerp (SO) en het Voorontwerp Plus (VO+). Kenmerkend voor het ontwerp is de ruimtelijke beleving van het gebouw door de ruime verdiepingshoogte, de efficiënte opzet en de diversiteit aan functies. Tevens zijn de ambities van Baanbrekers op het gebied van het hybride werken geïmplementeerd en wordt het gebouw energieneutraal (ENG). In de nieuwbouw komen kantoorwerkplekken, een centrale plaza, productieruimten, een kringloopwinkel en een hoog magazijn. 

Met het ontwerpteam zijn de plannen uitgewerkt tot een aanbestedingsgereed ontwerp, waarmee een Demolish, Engineer, Build & Maintain (DEBM)-aannemer geselecteerd kon worden. Ook bij dit aanbestedingstraject is Baanbrekers volledig door ons ontzorgd. Dit heeft geleid tot de selectie van Dura Vermeer Bouw Zuid als hoofdaannemer, die inmiddels aan de slag is met de nadere ontwerp­uitwerking en (de voorbereiding van) de realisatiefase. 

Voortraject

Voor meer informatie over onze werkzaamheden in het voortraject, zie ook Onderzoek huisvestingsscenario's en strategische visie Baanbrekers

Ook interessant

Perspectief

Meer weten?

Neem dan contact op met:

Bel me terug