#

Nieuwbouw Probedrijven
Den Helder

Lees meer
Locatie
Den Helder
Status
Loopt
Programma

Toekomstbestendige energieneutrale circulaire nieuwbouw van productieruimten met kantoren en magazijn voor uitvoeren beschut werk

Kenmerkend

Programma van Eisen en organisatie Design & Build-aanbesteding van een duurzaam energieneutraal bedrijfsgebouw met kantoren

Opdrachtgever
Probedrijven: Werken aan inclusief en circulair

Rol HEVO
Programma van Eisen en organisatie Design & Build-aanbesteding

Omvang
2.925 m² bvo

Planning
Start definitiefase: november 2022
Einde definitiefase: februari 2023
Einde aanbesteding: juni 2023

Probedrijven investeert in een duurzame toekomst voor haar medewerkers door het bouwen van een multifunctioneel pand voor iedereen en het creëren van een breed samenwerkings­platform met en voor haar stakeholders.

Probedrijven is een sociaal gedreven onderneming die de komende jaren werk wil maken van een sociale en duurzame samenleving. Inclusiviteit en circulariteit zijn kernwaarden van Probedrijven, met als doelstelling werk voor iedereen toegankelijk te maken. Probedrijven N.V. voert een gemeenschappelijke regeling uit voor de gemeenten Den Helder, Schagen en Hollands Kroon. 

Wij hebben het complete Programma van Eisen inclusief kostenramingen gerealiseerd en verzorgen de gehele organisatie van de Design & Build-aanbesteding inclusief de overeenkomst en proceseisen.

Impressie: KJK Architecten

Aanleiding

De huidige huisvesting van Probedrijven in Den Helder voldoet niet meer aan de huidige capaciteitsbehoefte en doelstellingen met betrekking tot duurzaamheid en milieu van Probedrijven en overheid. De doelgroep uit Den Helder die in Schagen werkzaam is, wordt onevenredig zwaar belast door langdurige vervoersbewegingen. Het voornemen van Probedrijven is derhalve om een extra locatie te realiseren in Den Helder als aanvulling op de huidige locatie in Schagen, die bovenstaande problematiek het hoofd biedt. Dit zal resulteren in een verminderde belasting van deze mensen en minder kosten voor transport voor Probedrijven. Daarnaast draagt de nieuwe vestiging bij aan een optimale samenwerking met de gemeenten Schagen, Den Helder en Hollands Kroon en kan Probedrijven de komende vijf jaar minstens 600 banen blijven bieden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Door een nieuwe regeling te ontwikkelen innoveren de gemeenten Den Helder, Hollands Kroon en Schagen in het sociaal domein. Per saldo kost het de gemeenten niets meer dan dat inwoners voor een uitkering in aanmerking komen. Werk aanbieden draagt bij aan geluk en inkomen geeft mensen onafhankelijkheid.

Nieuwbouw 

Probedrijven heeft goedkeuring gekregen voor haar huisvestingsplannen om in de gemeente Den Helder een nieuwe locatie op te richten op een kavel van 5.184 m², ten behoeve van de mensen uit de doelgroep uit de regio Den Helder. Begin oktober 2022 heeft Probedrijven een kavel aangekocht aan de Pastoor Koopmanweg 4a te Den Helder. 

Beschutte werkomgeving

Het nieuwe gebouw moet een beschutte werkomgeving en uitvalsbasis bieden aan ongeveer 150 mensen. In het gebouw worden onder andere de activiteiten van Probezorgt, Proschoon en winteractiviteiten van Progroen ondergebracht, inclusief trainingsfaciliteiten en kantoorruimten voor ondersteunde activiteiten.

Duurzaam, CO2-neutraal en energieneutraal

De nieuwbouw dient duurzaam, energieneutraal en CO2-neutraal te zijn en wordt ontwikkeld volgens de principes van circulariteit. Wij maakten het Programma van Eisen voor de nieuwbouw, inclusief de kostenraming en de planning behorende bij de definitiefase.

De meest passende aanpak van dit project en de wijze van aanbesteding zijn door ons onderzocht en vormgegeven. Op basis van dit advies wordt een integrale bouworganisatievorm toegepast, op basis van de UAV-GC, met als scope Design & Build van de nieuwbouw.

Ook interessant

Verder lezen

# # #

Impressies: KJK Architecten

Meer weten?

Neem dan contact op met:

Bel me terug