Definitiefase nieuwbouw Sociaal werk-leer­bedrijf Ergon Eindhoven

Locatie
Eindhoven
Status
Adviesopdracht afgerond
Programma

Definitiefase nieuwbouw sociaal werk-leerbedrijf Ergon Eindhoven

Kenmerkend

Multifunctionele bedrijfshallen die flexibel aanpasbaar zijn aan diverse eisen van verschillende opdrachtgevers

Opdrachtgever
Ergon Eindhoven

Rol HEVO
Begeleiding van de definitiefase: Programma van Eisen, advies bouworganisatievorm, kostenramingen en vooraf een stukje verdere verdieping in SHP-scenario’s om tot een definitief scenario te komen

Start adviesopdracht
Juni 2023

Architect
Buro Kade

Ergon is een groot ontwikkelbedrijf in de gemeente Eindhoven en omstreken en het is de uitvoeringsorganisatie van de Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzienings­schap Regio Eindhoven (GRWRE). Dit is een gemeenschappelijke regeling van de gemeenten Eindhoven, Heeze-Leende, Valkenswaard, Veldhoven en Waalre. Voor de GRWRE-gemeenten voert Ergon een deel van de Participatiewet uit, inclusief de voormalige Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw). Ruim 2.300 medewerkers met een beperking werken bij Ergon of via Ergon bij een reguliere werkgever. Daarnaast helpen ze per jaar zo'n 2.000 werkzoekenden vanuit de Participatiewet naar werk.

Programma van Eisen

In navolging van het Strategisch Huisvestingsplan van Ergon kregen wij de opdracht om het Programma van Eisen (PvE) op te stellen voor de nieuwe huisvesting aan de Rooijakkersstraat 3. Dit programma moet voorzien in ruimte voor meer dan 2.300 medewerkers en 150 kantoormedewerkers van Ergon, en moet resulteren in een compact en duurzaam gebouw dat voldoet aan de huidige normen en wensen. 

Multifunctionele bedrijfshallen

Het nieuwe gebouw zal multifunctionele bedrijfshallen bevatten die flexibel kunnen worden aangepast aan uiteenlopende eisen van verschillende opdrachtgevers. Op basis van het PvE is een stichtingskosten­raming gemaakt en zijn, in samenwerking met Buro Kade, diverse massastudies uitgevoerd om globale gebouwvormen te onderzoeken. Deze ontwikkeling maakt deel uit van een grotere samenwerking met de gemeente Eindhoven voor de ontwikkeling van het gebied.

Strategisch Huisvestingsplan 

Het proces begon als vervolg op het eerder opgestelde Strategisch Huisvestingsplan (SHP). In lijn met de trends bij andere sociale ontwikkel­bedrijven, werken de medewerkers van Ergon steeds meer op locatie, gericht op een toekomstige baan buiten de organisatie. Daarom dient de huisvesting van Ergon als uitvalsbasis, met ruimte voor opleiding en beschut werken. Het kantoorpersoneel ondersteunt deze functies. Op basis van de wensen en eisen van de diverse organisatieonderdelen werd een PvE opgesteld dat past bij de huidige en toekomstige behoeften van Ergen.

Vertaling naar financiële haalbaarheid

Het PvE vormt de basis voor een gebouwontwerp dat multifunctioneel en flexibel is. De massastudies en stichtingskostenraming geven inzicht in de globale gebouwvormen en de financiële haalbaarheid. De nieuwe huisvesting zal bijdragen aan een bredere gebiedsontwikkeling in samenwerking met de gemeente Eindhoven.

Duurzaamheid

Ergon onderzoekt synergiemogelijkheden op het bedrijventerrein, zoals het laden van voertuigen of deelvoertuigen. Het nieuwe gebouw wordt gerealiseerd volgens de laatste eisen op het gebied van duurzaamheid en circulariteit. Dit houdt in dat het een bijna energie neutraal gebouw (BENG) wordt, met veel zonnepanelen (PV-panelen) en een focus op hergebruik van materialen of materialen met een lage CO2-uitstoot.

Meer weten?

Neem dan contact op met:

Bel me terug