HEVO Mireille Uhlenbusch.jpg
Mireille Uhlenbusch
Senior adviseur
Mijn kracht zit in het verbinden van de harde en zachte kant; het herkennen van belangen en het slaan van bruggen voor samenwerking.

Met de realiteit van onze opdrachtgevers ben ik vertrouwd door mijn eerdere werkervaringen. Zo was ik bij een ontwikkelgemeente onder meer de spil tussen inwoners, maatschappelijke organisaties (verenigingen, school­besturen, welzijns- en cultuurinstellingen) en ontwerpende en bouwende partijen en heb ik zelf voor de klas gestaan.

Ik begrijp de situatie van een opdrachtgever goed; ik weet hoe de politieke lijnen lopen en wat gebruikers nodig hebben. Mijn strategische adviezen zijn gebruiksgericht, financieel haalbaar en technisch uitvoerbaar. Mijn kracht ligt in strategisch advies in een politiek bestuurlijke omgeving.

Door mijn opdrachtgevers word ik beschreven als een warme, zakelijk doortastende vrouw. In staat om in complexe situaties hoofdlijnen te bewaken, oplossingsrichtingen te bedenken en mensen daarin mee te nemen. 

De vraagstukken waar ik me mee bezighoud zijn steeds nieuw maar hebben altijd een maatschappelijke betekenis. Een gebouw is een leeg omhulsel als er geen bruisende activiteiten plaatsvinden. Daarom is het noodzakelijk om je goed te verdiepen in de visie en activiteiten van de mensen die er in gaan werken, leren en/of zich ontwikkelen en ook het vroegtijdig betrekken van gebruikers essentieel.

Samenwerken met de collega’s bij HEVO maakt het vak mooi. Niet alleen werken we bij HEVO samen in een goede sfeer maar er is ook volop ruimte om naast eigen kennis en vaardigheden ook brede expertise en actuele marktkennis met elkaar te delen en verder te brengen. 

Publicaties van Mireille Uhlenbusch

#

Urban Playground Venlo: inspirerende plek voor koplopers in Urban Sports en Culture

Dit voorjaar is het Platform Street Culture Venlo i.s.m. de gemeente Venlo gestart met een officiële haalbaarheids­studie naar de realisatie van een urban playground in Venlo. Het onderzoek wordt uitgevoerd door HEVO en WOOD&APPLES.
#

Inclusieve arbeidsmarkt

Meer dan de helft van de werkgevers in Nederland wil mensen met een ondersteuningsbehoefte inzetten, maar dat lukt bij slechts 12% van hen. Hoe komt dat? We gingen te rade bij vier experts en legden hen drie vragen en een stelling voor.
#

Whitepaper nieuwbouw of renovatie

Nieuwbouw of renovatie? Voor veel schoolbesturen is dit een actuele en lastige vraag. Ons Afwegingskader Onderwijshuisvesting is een praktische tool die een voorkeur snel inzichtelijk en overzichtelijk maakt.
#

Whitepaper het financieren van verduurzamen, verbeteren en vernieuwen van schoolgebouwen

Steeds meer gemeenten en onderwijsinstellingen slaan de handen ineen en maken afspraken over duurzame Integrale Huisvestingsplannen (IHP’s), het vormgeven en borgen van de besluitvorming en financiering.
#

Sociale werk- en ontwikkelbedrijven: de transitie van productiegericht naar mensgericht

Om goede gebouwen te maken voor sociale ontwikkelbedrijven is een mensgerichte benadering nodig. De leer- en werkomgeving verdient meer aandacht. Er is nog veel te winnen.
#

Het financieren van verduurzamen, verbeteren en vernieuwen van schoolgebouwen

Steeds meer gemeenten en onderwijsinstellingen slaan de handen ineen en maken afspraken over duurzame IHP’s, het vormgeven en borgen van besluitvorming en financiering; deze thema's komen aan bod in de door ons opgestelde whitepaper.