Menu

Maximaal benutten van elkaars kennis

Dienstverleningscentrum Rucphen

Vanuit onze rol als huisvestingsadviseur hebben wij de partijen die deel wilden uitmaken van het centrum bij elkaar gebracht. Het opgestelde Programma van Eisen stond in het teken van het maximaal benutten van elkaars kennis. Voor het gebouw leidde dat tot het benutten en uitwisselen van elkaars ruimten. Het nieuwe ‘dienstencentrum’ in Rucphen biedt onderdak aan het gemeentehuis, de bibliotheek, een politiepost en ruimten voor maatschappelijke organisaties.

Opdrachtgever
Gemeente Rucphen

Stichtingskosten inclusief btw
€ 20.000.000,--

Brutovloeroppervlak (bvo)
9.500 m²

Oplevering
September 2012

Architect
De Twee Snoeken, 's-Hertogenbosch

Het gebouw bestaat uit een representatief en een meer functioneel gedeelte. Het representatieve gedeelte is vormgegeven als één bouwmassa die is afgedekt met een karakteristieke kap. Deze verspringt in hoogte, variërend tussen één en twee bouwlagen. Het achtergelegen, hoger blok biedt plaats aan kantoren en andere functionele voorzieningen. Het vier lagen hoog blok is geleed, om de vijf hoofdkernen van de gemeente op subtiele wijze afleesbaar te maken.
Op de begane grond (bel-etage) zijn alle publiekstoegankelijke ruimten geprojecteerd. Op de eerste verdieping zijn het vergadercentrum en het bedrijfsrestaurant gekoppeld aan de werkruimten voor het bestuur, de directie en de griffie. De kantoorlagen zijn zo ontworpen dat een hoge mate van flexibiliteit mogelijk is.

Parkeren uit het zicht

Tijdens het ontwikkelen van het Programma van Eisen is ervoor gekozen het parkeren zoveel mogelijk uit het zicht te projecteren. Om die reden is gekozen voor een half verdiepte parkeeroplossing onder het totale complex. De overige parkeerplaatsen zijn gelegen aan de zuidzijde van het gebouw.

Het gebouw heeft twee hoofdentrees. De noordentree is de ingang voor bezoekers die met de fiets of te voet komen. Dit is ook de entree voor de meer representatieve ontvangsten. Daarnaast is er de zuidentree. Deze ingang is rechtstreeks gekoppeld aan het parkeerterrein en middels een looproute verbonden met het nog te ontwikkelen medisch centrum.

Om continuïteit te kunnen geven aan het proces, kregen wij ook opdracht voor het projectmanagement van het hele ontwerp- en uitvoeringstraject van dit project. En dit alles onder het motto: ‘Wij maken waar men tot op heden van heeft gedroomd’.

Fotografie: Norbert van Onna
Arthur van Kempen

Meer weten over dit project?

Neem dan contact op met Arthur van Kempen, telefoon (073) 6 409 409

Lees alles over

Gerelateerde thema's