#

Dienst­verlenings­centrum Rucphen

Lees meer
Locatie
Rucphen
Status
Gereed
Programma

Nieuwbouw dienstencentrum met gemeentehuis, bibliotheek, politiepost en ruimten voor maatschappelijke organisaties

Kenmerkend

Multifunctioneel gebouw met optimale kennisuitwisseling

Opdrachtgever
Gemeente Rucphen

Stichtingskosten inclusief btw
€ 20.000.000,--

Brutovloeroppervlak (bvo)
9.500 m²

Oplevering
September 2012

Architect
De Twee Snoeken, 's-Hertogenbosch

Meerdere partijen in één gebouw én maximaal elkaars kennis benutten.

Vanuit onze rol als huisvestingsadviseur hebben wij de partijen die deel wilden uitmaken van het centrum bij elkaar gebracht. Het opgestelde Programma van Eisen stond in het teken van het maximaal benutten van elkaars kennis. Voor het gebouw leidde dat tot het benutten en uitwisselen van elkaars ruimten. 

centrale_hal_dvc_rucphen.jpg
Fotografie: Norbert van Onna

Meerdere gebruiksfuncties

Het gebouw heeft diverse gebruiksfuncties: het dienstverleningscentrum Rucphen omvat allereerst het gemeentehuis van Rucphen (ontvangsthal van 2.000 m² en kantoren van 4.000 m²). In de ontvangsthal zijn tevens werkruimten ondergebracht van een woningbouwvereniging en de Stichting Vluchteling. Verder is hier een politiepost ondergebracht. Daarnaast bevat het gebouw een bibliotheek (500 m²), een gemeentearchief en een parkeergarage. De grote, centrale ontmoetingshal vormt het ontmoetings­plein voor al deze functies. De ontmoetingshal vormt het bruisende hart van het complex. Alle belangrijke functies grenzen rechtstreeks aan de hal. Zo zijn er een grote multifunctionele ruimte en de multifunctioneel inzetbare raadzaal gepositioneerd. De raadzaal wordt tevens gebruikt als trouwzaal. Hieraan grenst de burgerzaal, die middels een schuifwand kan worden afgesloten van de raadzaal. Bij grote bijeenkomsten kan van de raadzaal en de burgerzaal een grote ontvangstruimte worden gemaakt. Door het toepassen van verschuifbare wanden, tussen de diverse grote vergader­zalen, kunnen deze ruimten ook afzonderlijk van elkaar worden gebruikt.

Representatief en functioneel

Het gebouw bestaat uit een representatief en een meer functioneel gedeelte. Het representatieve gedeelte is vormgegeven als één bouwmassa die is afgedekt met een karakteristieke kap. Deze verspringt in hoogte, variërend tussen één en twee bouwlagen. Het achtergelegen, hoger blok biedt plaats aan kantoren en andere functionele voorzieningen. Het vier lagen hoog blok is geleed, om de vijf hoofdkernen van de gemeente op subtiele wijze afleesbaar te maken. Op de begane grond (bel-etage) zijn alle publiekstoegankelijke ruimten geprojecteerd. Op de eerste verdieping zijn het vergadercentrum en het bedrijfsrestaurant gekoppeld aan de werkruimten voor het bestuur, de directie en de griffie. De kantoorlagen zijn zo ontworpen dat een hoge mate van flexibiliteit mogelijk is.

Gebouw en omgeving verbinden

Aan de noordzijde grenst het complex aan een wijds, groen gebied, een omgeving waarin hier en daar grote boerderijen met grote kapconstructies liggen. Deze grote kappen zijn als ontwerpthema gebruikt voor de grote centrale ontmoetingshal. Hiermee is het gemeentehuis verankerd in de lokale identiteit. Ook aan de binnenzijde van de hal is deze kapvorm duidelijk zichtbaar. De ruimte heeft een totaal transparante noordgevel, waardoor een optimale relatie tussen ontmoetingshal en het landschap is gerealiseerd. De grote kap is afgedekt met een groen sedumdak.
De verschillende afdelingen hebben ieder een eigen identiteit gekregen, waarbij de keuze is gemaakt om het kantoorgedeelte strakker vorm te geven.

Parkeren uit het zicht

Tijdens het ontwikkelen van het Programma van Eisen is ervoor gekozen het parkeren zoveel mogelijk uit het zicht te projecteren. Om die reden is gekozen voor een half verdiepte parkeeroplossing onder het totale complex. De overige parkeerplaatsen zijn gelegen aan de zuidzijde van het gebouw.

Het gebouw heeft twee hoofdentrees. De noordentree is de ingang voor bezoekers die met de fiets of te voet komen. Dit is ook de entree voor de meer representatieve ontvangsten. Daarnaast is er de zuidentree. Deze ingang is rechtstreeks gekoppeld aan het parkeerterrein en middels een looproute verbonden met het nog te ontwikkelen medisch centrum.

Om continuïteit te kunnen geven aan het proces, kregen wij ook opdracht voor het project­management van het hele ontwerp- en uitvoeringstraject van dit project. En dit alles onder het motto: ‘Wij maken waar men tot op heden van heeft gedroomd’.

# #

Fotografie: Norbert van Onna

Meer weten over dit project?

Neem dan contact op met:

Bel me terug