Hoe maak je gedegen, weloverwogen en snel de keuze tussen nieuwbouw of renovatie? Ons Afwegingskader Onderwijshuisvesting is een praktische tool die een voorkeur snel inzichtelijk en overzichtelijk maakt.

Lees verder op de pagina 'Renovatie of nieuwbouw' of download onze whitepaper 'Renovatie of nieuwbouw? Afwegingskader onderwijshuisvesting'.

Download whitepaper

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze dan ook zonder uitdrukkelijke toestemming van HEVO B.V.

Ook interessant

Meer weten over het Afwegingskader onderwijs­huisvesting?

Neem dan contact op met:

Bel me terug