Nieuwbouw of renovatie?

Nieuwbouw of renovatie van uw school? Voor veel schoolbesturen en gemeenten is deze actuele vraag lastig te beantwoorden. Een groot aantal schoolgebouwen staat namelijk op de nominatie om vervangen te worden. Maar hoe maak je gedegen, weloverwogen en snel de keuze tussen nieuwbouw of renovatie? Ons Afwegingskader Onderwijshuisvesting is een praktische tool die de opties en voorkeuren snel inzichtelijk en overzichtelijk maakt.

Een groep huisvestingsspecialisten uit het onderwijs heeft deze tool op verzoek van de PO-Raad in Bouwstenen-verband ontwikkeld, waarmee de belangrijkste afwegingen in uw situatie inzichtelijk worden gemaakt. Het is een eenvoudige tool voor scholen én gemeenten die als leidraad (praatstuk) kan worden gebruikt voor het gesprek met bestuurders en tussen schoolbestuur en gemeente. HEVO heeft voor de ontwikkeling van de tool het proces begeleid en haar expertise ingebracht.

Snelle diagnose nieuwbouw of renovatie

Zoveel mensen, zoveel wensen… Dat geldt zeker bij de nieuwbouw of renovatie van een schoolgebouw. Elke gebruikersgroep heeft een eigen beeld hoe een gebouw het onderwijsproces optimaal faciliteert en hedendaagse leermethoden optimaal ondersteunt. Het is niet eenvoudig om al die wensen, ideeën en expertise te kanaliseren en te overzien. Daarnaast spelen emoties - soms onbewust - een grote rol in de keuze voor nieuwbouw of renovatie. Met de tool inventariseert u in een uur welke aspecten de gemene deler vormen voor alle stakeholders. Zo wordt duidelijk wat het gemeenschappelijk fundament is om de vervanging van een school aan te pakken: nieuwbouw of renovatie.

Praktische screening nieuwbouw of renovatie

Het Afwegingskader Onderwijshuisvesting screent welke aspecten in een specifieke situatie extra belangrijk zijn. Met de tool inventariseert u objectief:

 • Ruimtelijke factoren
  Locatiegrootte, ligging, bereikbaarheid, verkeerssituatie, toegankelijkheid en verzorgingsgebied.
 • Huidige huisvesting
  Constructie, kwaliteit, duurzaamheid en aanpassingsmogelijkheden voor onderwijsconcept.
 • Belevingswaarde
  Emotionele waarde van het gebouw, cultuurhistorische aspecten, architectonische waarde, waarde van inrichtingselementen en eventuele monumentale status.
 • Financiën
  Beschikbare middelen en mogelijkheden.
 • Bestuurlijke en juridische factoren
  Duurzaamheid, (toekomstige) schaalgrootte, wet- en regelgeving, gemeentelijke verordeningen en medezeggenschap/inspraak.

Voorkeursvariant

De uitkomst kan dienen als onderbouwing voor een keuze maar ook als leidraad voor het gesprek met bestuurders en tussen een schoolbestuur en gemeente. In de praktijk kan ervoor gekozen worden om voor een bepaalde case het afwegingskader in te vullen door zowel de gemeente als een schoolbestuur en met elkaar de uitkomsten te bespreken.

Download

Download het Afwegingskader Onderwijshuisvesting en de toelichting:

De tool Afwegingskader Onderwijshuisvesting is door ons met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid (van het gebruik) daarvan kan niet worden ingestaan. HEVO aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor gebruikmaking van de via de website van HEVO opgevraagde tool.

Whitepaper

De informatie op deze pagina is ook opgenomen in onze whitepaper 'Renovatie of nieuwbouw? Afwegingskader onderwijshuisvesting'.

Download whitepaper

Meer informatie

Wilt u meer weten over onze expertise en ervaring in onderwijshuisvesting? Vraag dan kosteloos ons boek '25 jaar onderwijshuisvesting' aan. Wilt u liever in de praktijk inspiratie opdoen? Dan organiseren wij graag een excursie, lezing of workshop over onderwijshuisvesting. Uiteraard informeren wij u ook graag over de mogelijkheden van Risicodragend Projectmanagement (RPM) in het onderwijs. In ons relatiemagazine themanummer 13, vooruitstrevend, is het artikel 'De grote uitdaging voor onderwijshuisvesting' gepubliceerd in de rubriek 'Feiten en cijfers'.

Ook interessant

Meer weten over nieuwbouw of renovatie?

Neem dan contact op met:

Bel me terug