HEVO Michel Drenth.jpg
Michel Drenth
Senior adviseur
Mijn overtuiging is dat we met innovatie en ver­trouwen antwoord kunnen geven op de grote maatschappe­lijke vraagstukken van deze tijd.

De uitdagingen in de onderwijs- en zorgsector worden groter, veranderen sneller en stellen nieuwe eisen aan organisaties en hun vastgoed. Denk bijvoorbeeld aan de verduurzamingsopgave en de personeelstekorten in beide sectoren, de vergrijzing in de zorg en de achterstanden in het onderwijs.  Deze complexiteit vraagt om sturing op alle beleidsniveaus. 

Als adviseur en innovatiemanager streef ik ernaar om, in cocreatie met mijn opdrachtgevers en collega’s, te komen tot pragmatische oplossingen voor complexe vraagstukken. Pragmatische oplossingen die mogen, en soms moeten, afwijken van bestaand beleid en innovatief zijn. We moeten gezamenlijk op zoek naar optimalisaties binnen bestaande stelsels van wet- en regelgeving die niet tijdig meebewegen. 

Om af te kunnen wijken van de gebaande paden is het cruciaal om samen te werken vanuit wederzijds vertrouwen. Dit ontstaat niet zomaar. De basis voor vertrouwen wordt gecreëerd door het afstemmen van verwachtingen, het nakomen van afspraken en het oog houden voor elkaars belangen.

Laten we vanuit innovatie en vertrouwen samen werken aan de toekomst.

Publicaties van Michel Drenth

#

Whitepaper Van IHP naar uitvoering

HEVO introduceert een nieuw beleidsinstrument: het uitvoeringsprogramma. In onze whitepaper gaan we dieper in op de achtergrond en de inhoud van dit nieuwe instrument.
#

Duidelijke kaders zorgen voor gemeenschappelijk draagvlak

Hoe faciliteer je kindcentra in een gemeente met acht kernen én in een spanningsveld van regelgeving die onbedoeld de facilitering van IKC’s in bestaande gebouwen belemmert? De gemeente Lingewaard werkt met beleidsnotitie voor IKC’s in bestaande gebouwen.
#

Whitepaper campusontwikkeling

In deze whitepaper belichten we verschillende aspecten van het begrip 'campus'. En bovenal bieden we handvatten om, samen met de verschillende betrokken belanghebbenden, campusontwikkeling daadwerkelijk invulling te geven. We blikken terug en kijken vooruit. Vraag de whitepaper 'Campusontwikkeling' gratis aan.
#

Een gezonde MFA: helder samenwerkingsmodel met sluitende businesscase

De ontwikkeling en exploitatie van MFA’s is vaak een worsteling. Met behulp van een goede ‘businesscase’ vooraf zijn teleurstellingen in de toekomst te voorkomen.
#

Verduurzamen in het onderwijs

IHP’s worden routekaarten; d.w.z. dat gemeenten en schoolbesturen aan dienen te tonen hoe de klimaatdoelstellingen worden behaald. De hier gepresenteerde tools vormen hiervoor gezamenlijk het fundament.
#

Verduurzaming zorgvastgoed kost komende tien jaar €8,1 miljard

De langdurige zorg moet grootschalig renoveren of investeren in nieuwbouw om in 2030 de CO2-uitstoot te halveren. Zorginstellingen moeten daarvoor de stap maken van een Strategisch Vastgoedplan naar een Individuele Routekaart.