Michel Drenth HEVO.jpg
Michel Drenth
Projectleider / Adviseur
Mijn overtuiging is dat we met innovatie en ver­trouwen antwoord kunnen geven op de grote maatschappe­lijke vraagstukken van deze tijd.

De uitdagingen in de onderwijs- en zorgsector worden groter, veranderen sneller en stellen nieuwe eisen aan organisaties en hun vastgoed. Denk bijvoorbeeld aan de verduurzamingsopgave en de personeelstekorten in beide sectoren, de vergrijzing in de zorg en de achterstanden in het onderwijs.  Deze complexiteit vraagt om sturing op alle beleidsniveaus. 

Als adviseur en innovatiemanager streef ik ernaar om, in cocreatie met mijn opdrachtgevers en collega’s, te komen tot pragmatische oplossingen voor complexe vraagstukken. Pragmatische oplossingen die mogen, en soms moeten, afwijken van bestaand beleid en innovatief zijn. We moeten gezamenlijk op zoek naar optimalisaties binnen bestaande stelsels van wet- en regelgeving die niet tijdig meebewegen. 

Om af te kunnen wijken van de gebaande paden is het cruciaal om samen te werken vanuit wederzijds vertrouwen. Dit ontstaat niet zomaar. De basis voor vertrouwen wordt gecreëerd door het afstemmen van verwachtingen, het nakomen van afspraken en het oog houden voor elkaars belangen.

Laten we vanuit innovatie en vertrouwen samen werken aan de toekomst.


Publicaties van Michel Drenth

#

Een gezonde MFA: helder samenwerkingsmodel met sluitende businesscase

De ontwikkeling en exploitatie van MFA’s is vaak een worsteling. Met behulp van een goede ‘businesscase’ vooraf zijn teleurstellingen in de toekomst te voorkomen.
#

Nieuwbouw of renovatie: wat is de beste keuze?

Het primair onderwijs staat volop in de schijnwerpers. Schoolbesturen worstelen al jaren met structureel geldtekort op alle fronten. Veel schoolbesturen en gemeenten vragen zich af wat de beste keuze is: ingrijpend verbouwen, renoveren of nieuwbouw plegen?
#

Whitepaper campusontwikkeling

In deze whitepaper belichten we verschillende aspecten van het begrip 'campus'. En bovenal bieden we handvatten om, samen met de verschillende betrokken belanghebbenden, campusontwikkeling daadwerkelijk invulling te geven. We blikken terug en kijken vooruit. Vraag de whitepaper 'Campusontwikkeling' gratis aan.
#

Verduurzamen in het onderwijs

IHP’s worden routekaarten; d.w.z. dat gemeenten en schoolbesturen aan dienen te tonen hoe de klimaatdoelstellingen worden behaald. De hier gepresenteerde tools vormen hiervoor gezamenlijk het fundament.
#

Verduurzaming zorgvastgoed kost komende tien jaar €8,1 miljard

De langdurige zorg moet grootschalig renoveren of investeren in nieuwbouw om in 2030 de CO2-uitstoot te halveren. Zorginstellingen moeten daarvoor de stap maken van een Strategisch Vastgoedplan naar een Individuele Routekaart.
#

HEVO lanceert CO2MPAS

Met HEVO CO2MPAS houdt u koers in het voldoen aan de eisen uit het Klimaatakkoord en de sectorale routekaarten (50% reductie CO2 in 2030 en 95% reductie in 2050 maar ook een gasloze gebouwenvoorraad).
#

Verduurzamen zorgvastgoed

Er is aandacht nodig voor de impact van de verduurzamingsopgave op de vastgoedafdeling van zorgorganisaties. Dit valt ook op in de recente kamerbrief van minister Ollongren.
#

De onderwijskundige functionaliteit van schoolgebouwen verdient een eigen crisis

Naast het beroerde binnenklimaat in schoolgebouwen en de dramatische energieprestatie sluimert er nog een derde crisis: de slechte onderwijskundige functionaliteit. Een korte toelichting door Pim Bressers.
#

Campus voor leren, werken en vernieuwen

Samenwerken in creatieve, innovatieve projecten en proeftuinen door studenten, professionals en start-ups van bedrijven, overheid en instellingen uit alle sectoren.
#

Neurowetenschap toont onbewuste huisvestingsbehoefte van leerlingen

HEVO heeft, in samenwerking met Neurensics (gelieerd aan de Universiteit van Amsterdam), het initiatief genomen om - vrij onorthodox - de relatie tussen onderwijsruimten en de breinactivatie van leerlingen te onderzoeken.