HEVO werkt al 50 jaar aan maatschappelijk vastgoed en daarbij hoort ook onze bijdrage aan de 'campusontwikkeling' in Nederland. Wij realiseerden broedplaatsen - plekken waar leren, werken en innoveren bij elkaar komen - en gaven de campusmodellen met name rondom het thema 'hybride onderwijs' mede vorm.

In deze whitepaper belichten we verschillende aspecten van het begrip 'campus'. En bovenal bieden we handvatten om, samen met de verschillende betrokken belanghebbenden, campusontwikkeling daadwerkelijk invulling te geven. We blikken terug en kijken vooruit.
 

Aanvragen whitepaper
campusontwikkeling

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze dan ook zonder uitdrukkelijke toestemming van HEVO B.V.

Ook interessant

Meer weten over campusontwikkeling?

Neem dan contact op met:

Bel me terug