#

Duurzaam IHP gemeente Heemstede

Lees meer
Locatie
Heemstede
Status
Gereed
Programma

Onderzoek en advies Integraal Huisvestingsplan (IHP)

Kenmerkend

Realisatie van toekomstbestendig en duurzaam scholenbestand

Strategisch en beleidsrijk IHP met een brede insteek.

De gemeente Heemstede beschikt over diverse scholen die aan vervanging toe zijn (nieuwbouw of levensduur­verlengende renovatie). Daarnaast heeft de gemeente een hoge ambitie op het gebied van duurzaamheid. Deze ambitie en bereidheid van de gemeente maakt dit traject uniek, door als één van de eerste (middelgrote) gemeenten te staan voor haar belangen; het realiseren van een toekomstbestendig en duurzaam scholenbestand.

Op basis van onze aanpak voor dergelijke integrale huisvestings­trajecten en onze kennis op het gebied van duurzaamheid heeft de gemeente ons gevraagd om dit traject te begeleiden. Het IHP-traject biedt de mogelijkheid om het scholenlandschap op gemeenteniveau te vernieuwen én te verduurzamen in samenspraak met de gemeente en de schoolbesturen. Deze benadering zorgt ervoor dat vanuit een ambitie (beleid/strategie) wordt toegewerkt naar een gedragen plan waarbinnen de bestaande (verouderde of beeldbepalende) gebouwen gefaseerd worden aangepakt middels een levensduurverlengende renovatie of vervangende nieuwbouw.

logo_gemeente_heemstede.jpg

Enkele belangrijke succesfactoren daarbij zijn: een objectieve beoordeling van het gebouwenbestand, een interactief proces, onderlinge bereidheid, bewustwording en bestuurlijke slagvaardigheid. Het belang van het opstellen van een Integraal Huisvestingsplan (IHP) wordt ook vanuit PO-raad, VO-raad en VNG gezien.

Naast deze procesbegeleiding hebben we tevens enkele haalbaarheidsstudies uitgevoerd met betrekking tot tijdelijke huisvesting (fasering) en de afweging omtrent nieuwbouw of levensduurverlengende renovatie op locatieniveau.

Meer weten over dit project?

Neem dan contact op met:

Bel me terug