#

IKC De Klimboom
Arnhem

Lees meer
Locatie
Arnhem
Status
Gereed
Programma

Nieuwbouw kindcentrum, met buitenschoolse opvang, peuteropvang en speellokaal

Kenmerkend

Vernieuwend onderwijs in multifunctioneel (bijna energieneutraal) gebouw (BENG)

Opdrachtgever
Flores Onderwijs Arnhem (voorheen DeBasisFluvius)

Gebruiker
IKC De Klimboom

Rol HEVO
Risicodragend Projectmanagement

Brutovloeroppervlak
1.850 m²

Oplevering
April 2020

Architect
De Architectengroep Tilburg (DAT)

Het bouwproces heeft ook bijgedragen aan het creëren van draagvlak voor de nieuwe onderwijsvisie van de school bij het gehele team en de stakeholders. Sylvia Veltmaat, voorzitter College van Bestuur Flores Onderwijs

Na een fusietraject van twee basisscholen binnen Flores Onderwijs (voorheen DeBasisFluvius) werd het tijd voor een passende en vernieuwende huisvesting. Het bestaande gebouw waar beide scholen in gehuisvest waren voldeed niet meer aan de huidige eisen.

Na een haalbaarheidsonderzoek voor renovatie bleek dat het bestaande gebouw ruimtelijk-functioneel, bouwkundig en energetisch niet passend was voor het vernieuwende onderwijs, waardoor er gekozen is voor nieuwbouw. Wij hebben het volledige project van de nieuwbouw van IKC De Klimboom van circa 1.850 m² bvo risicodragend begeleid.

HEVO IKC De Klimboom Arnhem 5.jpg
Fotografie: Mike van Schoonderwalt

Dit project is één van de eerste projecten van Flores Onderwijs volgend uit het Integraal huisvestingsplan (IHP) Primair Onderwijs van de gemeente Arnhem. Na het besluit voor nieuwbouw is gestart met het opstellen van een Programma van Eisen. Met het team van IKC De Klimboom is in een aantal workshops goed nagedacht over de specifieke eisen en wensen voor de nieuwbouw. Ook is de school in die tijd verhuisd naar de tijdelijke huisvesting, tegenover het bestaande gebouw. Een tijdelijke oplossing, waar door de school al wel gewerkt kon worden met het vernieuwende onderwijsconcept. In de tijdelijke huisvesting waren namelijk een aantal wanden weggehaald om te testen hoe het zou zijn om in een meer open leeromgeving onderwijs te geven. En dit werkte!

Ontwerp

In januari 2018 is gestart met het ontwerp. Na een architecten- en adviseursselectie is er een start gemaakt met het ontwerpteam. Het doel van de nieuwbouw was een IKC dat zowel in het gebouw als buiten het gebouw een goede leeromgeving zou bieden voor het huidige onderwijsconcept maar dat over 20/30 jaar ook nog voldoet. Dit gaat dan om functionele ruimten voor de basisschool maar ook voor de buitenschoolse opvang en de peuterspeelzaal. Het gebouw dient voldoende flexibiliteit te bieden bij groei of krimp van het aantal gebouwgebruikers. Ook is het van belang dat het gebouw energiezuinig is, ofwel voldoet aan de BENG-normering, en een gezond en prettig klimaat kent.

Kindcentrum

Het kindcentrum bestaat uit vier clusters met ieder drie stamgroepen, twee peuteropvanggroepen, een speellokaal en een bso. De school wilde geen traditionele klaslokalen maar open ruimten die met elkaar in verbinding staan zodat kinderen zich gemakkelijker kunnen ontwikkelen en opgroeien. Binnen de kindvoorziening kunnen ruimten daarom ook multifunctioneel worden gebruikt. Kinderen zullen zich veel gaan verplaatsen in dit gebouw en dat stelt extra eisen aan het klimaatsysteem en de akoestiek in het gebouw.

BIM

Alle doelen komen samen in het plan dat is doorontwikkeld door het ontwerpteam in een integraal model door middel van BIM. Door het gebruik van een BIM-model kunnen adviseurs onderling snel schakelen en vindt er betere afstemming plaats. Maar een groot voordeel van dit BIM-model is de mogelijkheid om de uiteindelijke gebruikers virtueel mee te nemen in het gebouw.

IKC De Klimboom is in april 2020 opgeleverd.

In de media

In het blad Schooldomein, december 2020, is het artikel 'Huisvesting versterkt onderwijsvisie' gepubliceerd.

Ook interessant

Het project IKC De Klimboom Arnhem is opgenomen in ons boek '40 jaar onderwijshuisvesting door HEVO'.

# # # # #

Fotografie: Mike van Schoonderwalt

Meer weten over dit project?

Neem dan contact op met:

Bel me terug