Menu

Vernieuwend onderwijs in multifunctioneel (bijna energieneutraal) gebouw (BENG)

Integraal Kindcentrum (IKC) De Klimboom Arnhem

Na een fusietraject van twee basisscholen binnen DeBasisFluvius werd het tijd voor een passende en vernieuwende huisvesting. Het bestaande gebouw waar beide scholen in gehuisvest waren voldeed niet meer aan de huidige eisen.

Opdrachtgever
Flores Onderwijs Arnhem (voorheen DeBasisFluvius)

Gebruiker
IKC De Klimboom

Rol HEVO
Risicodragend Projectmanagement

Brutovloeroppervlak
1.850 m²

Oplevering
Voorjaar 2020

Architect
De Architectengroep Tilburg (DAT)

Na een haalbaarheidsonderzoek voor renovatie is gebleken dat het gebouw ruimtelijk-functioneel, bouwkundig en energetisch niet passend is voor het vernieuwende onderwijs, waardoor er gekozen is voor nieuwbouw. Wij begeleiden het volledige project van de nieuwbouw van IKC De Klimboom van circa 1.850 m² bvo risicodragend.

Dit project is één van de eerste projecten van Flores Onderwijs (voorheen DeBasisFluvius) volgend uit het IHP Primair Onderwijs van de gemeente Arnhem.
Na het besluit voor nieuwbouw is gestart met het opstellen van een Programma van Eisen. Met het team van IKC De Klimboom is in een aantal workshops goed nagedacht over de specifieke eisen en wensen voor de nieuwbouw. Ook is de school in die tijd verhuisd naar de tijdelijke huisvesting, tegenover het bestaande gebouw. Een tijdelijke oplossing, waar door de school al wel wordt gewerkt met het vernieuwende onderwijsconcept. In de tijdelijke huisvesting zijn namelijk een aantal wanden weggehaald om te testen hoe het is om in een meer open leeromgeving onderwijs te geven. En dit werkt!

In januari 2018 is gestart met het ontwerp. Na een architecten- en adviseursselectie is er een start gemaakt met het ontwerpteam. Het doel van de nieuwbouw is een IKC dat zowel in het gebouw als buiten het gebouw een goede leeromgeving biedt voor het huidige onderwijsconcept maar dat over 20/30 jaar ook nog voldoet. Dit gaat dan om functionele ruimten voor de basisschool maar ook voor de buitenschoolse opvang en de peuterspeelzaal. Het gebouw dient voldoende flexibiliteit te bieden bij groei of krimp van het aantal gebouwgebruikers. Ook is het van belang dat het gebouw energiezuinig is, ofwel voldoet aan de BENG-normering, en een gezond en prettig klimaat kent.

Het kindcentrum zal bestaan uit vier clusters met ieder drie stamgroepen, twee peuteropvanggroepen, een speellokaal en een bso. De school wil geen traditionele klaslokalen maar open ruimten, die met elkaar in verbinding staan zodat kinderen zich gemakkelijker kunnen ontwikkelen en opgroeien. Binnen de kindvoorziening worden ruimten daarom ook multifunctioneel gebruikt. Kinderen zullen zich veel gaan verplaatsen in dit gebouw en dat stelt extra eisen aan het klimaatsysteem en de akoestiek in het gebouw.

Alle doelen komen samen in het plan dat nu wordt doorontwikkeld door het ontwerpteam in een integraal model door middel van BIM. Door het gebruik van een BIM-model kunnen adviseurs onderling snel schakelen en vindt er betere afstemming plaats. Maar een groot voordeel van dit BIM-model is de mogelijkheid om de uiteindelijke gebruikers virtueel mee te nemen in het gebouw. Dit schept vroegtijdig verwachtingen voor de oplevering, gepland begin 2020.

Iris Jansen

Wilt u meer weten over dit project?

Neem dan contact op met Iris Jansen, telefoon (073) 6 409 409

Lees alles over

Gerelateerde thema's