#

IKC Vossepark
Hillegom

Lees meer
Locatie
Hillegom
Status
Gereed
Programma

Nieuwbouw IKC met basisschool en kinderopvang

Kenmerkend

Energieleverend gebouw

Opdrachtgever
Stichting Sophia Scholen Voorhout 

Rol HEVO
Opstellen Programma’s van Eisen, projectmanagement, bouwkostenmanagement en directievoering

Brutovloeroppervlak (bvo)
Circa 2.100 m² bvo 

Start bouw
December 2020

Oplevering
Begin 2022

Architect
LIAG architecten en bouwadviseurs Den Haag 

Constructeur
Advies- en Ingenieursbureau Van de Laar BV Eindhoven 

Installatieadviseur
Klictet Advies BV Waalwijk 

Adviseur bouwfysica en brandveiligheid
Royal HaskoningDHV Ingenieursbureau Eindhoven

Bouwkundig aannemer
VOF Combinatie Huib Bakker Bouw De Geus

Het karakter van de wijk waar het IKC gebouwd is, is dorps, ruim, kleinschalig en duurzaam.

Omdat de bestaande huisvesting verouderd was, is in Hillegom nieuwbouw gerealiseerd voor basisschool Meer en Dorp en Wonderland Kinderopvang Maasdamlaan in de vorm van een integraal kindcentrum (IKC). Het nieuwe gebouw is een energieleverend gebouw.

De nieuwbouw van circa 2.100 m² is gerealiseerd aan de Vosselaan/ Weerlaan in Hillegom. Het gebouw huisvest 175 leerlingen en kinderopvang. 

# #

Per 1 augustus 2019 zijn De Leerwinkel en de Jozefschool gefuseerd tot Basisschool Meer en Dorp. Alle kinderen werden sindsdien zoveel mogelijk ondergebracht in het gebouw van De Leerwinkel. 

HEVO logo IKC Vossepark Hillegom.jpg

Het bestemmingsplan IKC Weerlaan is door de gemeenteraad vastgesteld. Hiermee werd nieuwbouw mogelijk gemaakt. De ontwikkeling paste binnen de kaders van de Omgevingsvisie Hillegom 2030.

Het ontwerp van het IKC is voor de zomervakantie van 2020 afgerond. Na de selectie van de uitvoerende partij is medio december 2020 gestart met de bouw.

Wij hebben de Programma’s van Eisen opgesteld en verzorgden het projectmanagement, het bouwkostenmanagement en de directievoering.

De gemeente heeft het ontwerp voor de buitenruimte rondom het IKC technisch uitgewerkt; (fiets)parkeren, voet- en fietspaden, aansluiting van de Vosselaan op de Weerlaan en inrichting van het park. Het ontwerp is verder uitgewerkt op basis van het vastgestelde stedenbouwkundig kader. 

Na de oplevering is de school, inclusief kinderopvang Wonderland, verhuisd naar het nieuwe IKC, dat naast de brandweerkazerne is gebouwd. 

Duurzaam in overtreffende trap

Voor het bereiken van een energieleverend gebouw en een dergelijke energie-efficiëntie op zo'n hoog niveau is het cruciaal om vanaf het begin van een project een fundamenteel andere ontwerpaanpak te hanteren.

Ook interessant

Meer weten over dit project?

Neem dan contact op met:

Bel me terug