Menu

Nieuwbouw integraal kindcentrum

IKC Vossepark Hillegom

Voor basisschool Meer en Dorp en Wonderland Kinderopvang Maasdamlaan wordt nieuwbouw in de vorm van een integraal kindcentrum (IKC) gerealiseerd in Hillegom. De nieuwbouw dient ter vervanging van de huidige huisvesting, deze is verouderd. Het wordt een energieleverend gebouw.

Opdrachtgever
Stichting Sophia Scholen Voorhout 

Rol HEVO
Opstellen Programma’s van Eisen, projectmanagement, bouwkostenmanagement en directievoering

Brutovloeroppervlak (bvo)
Circa 2.100 m² bvo 

Start bouw
December 2020

Oplevering
Eind 2021 

Architect
LIAG architecten en bouwadviseurs Den Haag 

Constructeur
Advies- en Ingenieursbureau Van de Laar BV Eindhoven 

Installatieadviseur
Klictet Advies BV Waalwijk 

Adviseur bouwfysica en brandveiligheid
Royal HaskoningDHV Ingenieursbureau Eindhoven

Per 1 augustus 2019 zijn De Leerwinkel en de Jozefschool gefuseerd tot Basisschool Meer en Dorp. Alle kinderen zijn sindsdien zoveel mogelijk ondergebracht in het gebouw van De Leerwinkel. De nieuwbouw van circa 2.100 m² zal gerealiseerd worden aan de Vosselaan/Weerlaan in Hillegom. Het gebouw zal 175 leerlingen en kinderopvang gaan huisvesten. 

Het bestemmingsplan IKC Weerlaan is door de gemeenteraad vastgesteld. Hiermee wordt nieuwbouw mogelijk gemaakt. De ontwikkeling past binnen de kaders van de Omgevingsvisie Hillegom 2030.

De omgevingsvergunning is verleend en het ontwerp van het IKC is voor de zomervakantie van 2020 afgerond. De selectie van de uitvoerende partij heeft plaatsgevonden en medio december 2020 is gestart met de bouw.

Wij hebben de Programma’s van Eisen opgesteld en verzorgen het projectmanagement, het bouwkostenmanagement en de directievoering.

De gemeente heeft het ontwerp voor de buitenruimte rondom het IKC technisch uitgewerkt; (fiets)parkeren, voet- en fietspaden, aansluiting van de Vosselaan op de Weerlaan en inrichting van het park. Het ontwerp wordt verder uitgewerkt op basis van het vastgestelde stedenbouwkundig kader. 

Uiteindelijk verhuist de school, inclusief kinderopvang Wonderland, naar het nieuwe IKC, dat naast de brandweerkazerne wordt gebouwd. Naar verwachting vindt de oplevering eind 2021 plaats.

Duurzaam in overtreffende trap

Voor het bereiken van een energieleverend gebouw en een dergelijke energie-efficiëntie op zo'n hoog niveau is het cruciaal om vanaf het begin van een project een fundamenteel andere ontwerpaanpak te hanteren.

Mark Peters

Meer weten over dit project?

Neem dan contact op met Mark Peters, telefoon 073 6 409 409

Lees alles over

Gerelateerde thema's